aztv-banner

Nargin adasından xilas olunan türklərin eksklüziv kadrları / 15.09.2021

PUBLİSİSTİK

TARİXİN İZİ İLƏ

"TARİXİN İZİ İLƏ" verilişində Azərbaycan tarixində xidmətləri olan şəxsiyyətlərin həyat yolu haqqında tarixçilərin, etnoqrafların, filoloqların, siyasət adamlarının fikirləri səslənir.
İctimai-siyasi proqramlar Studiyasının hazırladığı bu veriliş Mahir Qəribovun təqdimatında efirə gedir.
Tarix özü bir fəlsəfədir və bu anlayış üç müxtəlif səviyyədə və mənada istifadə olunur.
Birincisi, sosial-tarixi proses – ictimai inkişaf kimi;
İkincisi, ictimai-siyasi hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla təsviri kimi;
Üçüncüsü, bu prosesin insan tərəfindən bütöv bir fenomen kimi dərk olunması mənasında – "Tarix fəlsəfəsi" kimi.
Tarixin izi ilə düşən aparıcı verilişə bu aspektdən yanaşır və veriliş boyu tamaşaçıları müxtəlif tarixi hadisələrlə tanış edir...

12:30 / Cümə

CANLI YAYIM