aztv-banner

Tarixi faktlar "Tarixin izi ilə" 28.04.2022

PUBLİSİSTİK

TARİXİN İZİ İLƏ

"TARİXİN İZİ İLƏ" verilişində Azərbaycan tarixində xidmətləri olan şəxsiyyətlərin həyat yolu haqqında tarixçilərin, etnoqrafların, filoloqların, siyasət adamlarının fikirləri səslənir.
İctimai-siyasi proqramlar Studiyasının hazırladığı bu veriliş Mahir Qəribovun təqdimatında efirə gedir.
Tarix özü bir fəlsəfədir və bu anlayış üç müxtəlif səviyyədə və mənada istifadə olunur.
Birincisi, sosial-tarixi proses – ictimai inkişaf kimi;
İkincisi, ictimai-siyasi hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla təsviri kimi;
Üçüncüsü, bu prosesin insan tərəfindən bütöv bir fenomen kimi dərk olunması mənasında – "Tarix fəlsəfəsi" kimi.
Tarixin izi ilə düşən aparıcı verilişə bu aspektdən yanaşır və veriliş boyu tamaşaçıları müxtəlif tarixi hadisələrlə tanış edir...

12:30 / Cümə

CANLI YAYIM