AzTV | TV Redaksiyalar

«Azərbaycantelefilm» - 2016

«AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ» QSC-nin

«AZƏRBAYCANTELEFİLM» YARADICILIQ BİRLİYİNDƏ

2016-cı ildə istehsal olunan sənədli televiziya filmləri

 

 1.      «Müqtədir Ədib» (S.S.Axundov)                               Xr. 24``34````

         Sənədli televiziya filmi görkəmli maarif xadimi

         yazıçı-dramaturq, pedaqoq Süleyman Sani Axundovun

         həyat və yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Camal Yusifzadə

         Rejissor -  Miri Rzayev

         Operator - Adil Abbasov

 

2.      «Orkestrin konserti» (Soltan Hacıbəyov)                            Xr. 34``37````

         Sənədli televiziya filmi xalq artisti, bəstəkar Soltan

         Hacıbəyovun həyat və sənət dünyasına həsr olunub.

         Filmdə bəstəkarın əsərlərinin ifasına geniş yer verilib.

         Ssenari müəllifi - Xatirə Həsənzadə

         Rejissor - Nazim Məmmədov

         Operator - Adil Abbasov

 

3.      «Payız nağılı» (film-etüd)                                                    Xr. 12``

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Əlimürsəl Ələkbərov

         Operatorlar - Fərid Ələkbərov

                            Mehman Abışov

 

4.      «Romantik təbiətli sənətkar»                                               Xr. 34`` 

         Film görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti

         Həsənağa Salayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov

 

5.      «Sonun əvvəli»   (Rəssam Ağaəli İbrahimov)            Xr.34``  

         Film tanınmış fırça ustası, xalq rəssamı Ağaəli

         İbrahimovun sənət dünyasına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Möhbəddin Səməd

         Rejissor - Elnurə Kazımova

         Operator - Adil Abbasov

 

6.      «Könül mahnıları»                                                              Xr. 43``20```` 

         Film unudulmaz bəstəkar, xalq artisti Tofiq

         Quliyevin yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - İntiqam Qasımzadə

         Rejissor - Tahirə Hüseynova

         Operator - Elşən Bədəlov

 

7.      «Zamanla yaşayan sənətkar»                                              Xr. 32``36````

         Film teatr tariximizin parlaq simalarından biri olan,

         teatr təşkilatçısı, aktyor-rejissor Cahangir

         Zeynalovun həyatına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Hatəm Əsgərov

         Operator - Elxan Rüstəmov

 

8.      «Qış nağılı» (film-etüd)                                                        Xr. 14``10````

         Ssenari müəllifi - Əhməd Orucoğlu

         Rejissor - Əlimürsəl Hacızadə

         Operatorlar - Fərid Ələkbərov

                            Mehman Abışov

 

9.      «Bitkin obrazlar ustası»                                                       Xr. 34``

         Film görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti

         Rza Əfqanlının həyat və yaradıcılığına həsr olunb.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğolu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov

 

10.    «Bəstəkar Asəf Zeynallı»                                                     Xr. 32``

         Film professional Azərbaycan bəstəkarlıq

         məktəbinin beşiyi başında duranlardan biri olan

         unudulmaz «Ölkəm» romasının müəllifi, bəstəkar

         Asəf Zeynallının sənət dünyasına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Səadət Təhmirazqızı

         Rejissor - Miri Rzayev

         Operator - Mətləb Yuqubov

 

11.    «Vaxtın təsviri»                                                                    Xr. 28``55````

         Film görkəmli fırça ustası, xalq rəssamı Cəmil

         Müfidzadənin yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Qorxmaz Şıxəliyev

         Rejissor - Vəli Səyyadi

         Operator - Elxan Rüstəmov

 

12.    «Sənətinin Məcnunu»                                                 Xr. 33``34````

         Film operamızın  ilk Məcnunu, öz bənzərsiz

         fəaliyyəti ilə teatr tarixinə adını şərəflə yazmiış

         Hüseynqulu Sarabskinin həyatına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Hatəm Əsgərov

         Operator - Adil Abbasov     

 

13.    «Ömür bitər yol bitməz»                                                      Xr. 35``

         Film görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, şair Rəfiq

         Zəka Xandanın yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Sevinc İsmayılzadə

         Rejissor - Murad Quliyev

         Operator - Elxan Rüstəmov

 

14.    «Rəşid zirvəsi»                                                                      Xr. 45``

         Film görkəmli sənətkar Sosialist Əməyi

         Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudovun

         sənət dünyasına həsr olunb.

         Ssenari müəllifi - Elnurə Hüseynova

         Rejissor - Elnurə Kazımova

         Operator - Adil Abbasov

 

15.    «Ömür elə qısadır ki»                                                          Xr. 33``

         Film Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli

         nümayəndəsi, xalq yazıçısı İmran Qasımovun

         həyat və yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov

 

16.    «Bəstəkar Hacı Xanməmmədov»                               Xr. 35``42````

         Film görkəmli bəstəkar Hacı Xanməmmədovun

         həyat və yaradıcılığına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Səadət Təhmirazqızı

         Rejissor - Miri Rzayev

         Operator - Adil Abbasov

 

17.    «Dirili Qurban»                                                                   Xr. 32``23````

         Film XVI əsrdən prorfessional aşıq sənətinin beşiyi

         başında duran, söz-saz sərrafı ustad Aşıq Qurbanın

         həyatına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Tarıyel Abbaslı

         Rejissor - Hatəm Əsgərov

         Operator - Mətləb Yaqubov

 

18.    «Məşələ dönən ömür»                                                 Xr. 33``

         Film Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq

         simalarından biri, repressiya qurbanı, yazıçı

         Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin həyatına həsr olunurb.

         Ssenari müəllifi - Sevinc İsmayılzadə

         Rejissor - Murad Quliyev

         Operator - Elşən Bədəlov

 

19.    «Sirli dünyanın nağılçısı»                                                    Xr. 35``

         Film görkəmli sənətkar,  xalq artisti Hüseynağa

         Sadıqovun həyat və sənət dünyasına həsr olunrub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov

  

20.    «Səs alimi:Əbdül Qadir Mərağayi»                                    Xr. 17``47````

         (Elmi-kütləvi film)

         Ssenari müəllifi - Firudin Qurbansoy

         Rejissor - Oqtay Əlizadə

         Operator - Adil Abbasov

 

 21.    «Zirvəyə gedən yol»                                                             Xr. 30``27````

         Film xalq artisti, rejissor-operator Muxtar

         Dadaşovun sənət dünyasına həsr olunrub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov

 

22.    «Soyadı: Şəmsi Bədəlbəyli»                                        Xr. 32``53````

         Film görkəmli rejissor, ictimai xadim, xalq

         artisti Şəmsi Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığına

         həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Səadət Təhmirazqızı

         Rejissor - Miri Rzayev

         Operator - Mətləb Yaqubov

 

23.    «Biri sənsən, biri mən»                                                         Xr. 33``

         Film unudulmaz xanəndə, pedaqoq, xalq artisti

         İslam Rzayevin sənət dünyasına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Səadət Təhmirazqızı

         Rejissor - Tahirə Hüseynova

         Operator - Elşən Bədəlov

 

24.    «Ceyhun Hacıbəyli»                                                             Xr. 31``55````

         Film görkəmli ictimai xadim, jurnalist-publisist,

         taleyinə qürbətdə yaşamaq, ancaq Vətən üçün

         yanmaq yazılmış Ceyhun Hacıbəylinin

         həyatına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - İntiqam Qasımzadə

         Rejissor - Cəmil Fərəcov

         Operator - Adil Abbasov

 

25.    «Bir ömrün tarixçəsi»                                                 Xr. 25``28````

         Film görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Əziz Şərifin

         həyatına həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Sevinc İsmayılzadə

         Rejissor - Murad Quliyev

         Operator - Elxan Rüstəmov

 

 26.    «Əfzələdin Xaqani Şirvani»                                       Xr. 26``23````

         Film böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, şair-filosof,

         «Şeirin Xaqanisi», klassik poeziyamızda

         saysız-hesabsız qəzəl, qəsidə, rübai və şeirlər

         «Divanı»nın müəllifi, Əfzələddin Xaqani Şirvanrinin

         həyat və yaradıcılığına həsr olunb.

         Ssenari müəllifi - Zərnişan İldırımqızı

         Rejissor - Nazim Məmmədov

         Operator - Adil Abbasov

 

28.    «Bir göz qırpımlıq ömür»                                                    Xr. 32``

         Film unudulmaz aktrisa¸əməkdar artist, Dövlət

         Mükafatı Laureatı Vəfa Fətullayevanın həyat

         və sənət  taleyinə həsr olunub.

         Ssenari müəllifi - Yaqub Əlioğlu

         Rejissor - Sənan Sultanov

         Operator - Elşən Bədəlov