AzTV | TV Redaksiyalar

Maarifçilik redaksiyası


      Maarifçilik redaksiyası 2007-ci ilin aprelində həyata keçirilmiş struktur dəyişiklikləri nəticəsində yaradılan yeni qurumlardan biridir. Bu redaksiya cəmiyyətimizdə bilik, savad və mədəniyyəti sistemli şəkildə təbliğ edən, estetik, etik, ictimai və bədii ideyaları formalaşdıran verilişlər hazırlayır. Redaksiya tamaşaçılara 16 adda veriliş təqdim edir.

        «Təhsil və tərəqqi» verilişi maarifçilik  proqramıdır.

Ayda 4 dəfə (hərəsi 30 dəqiqə) efirdədir. Verilişdə təhsilin aktualproblemləri şərh olunur, onların elmi-nəzəri xüsusiyyətləri peşəkar mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilir.

        «Bağçılıq» kütləvi proqramdır. Ayda 4 dəfə göstərilir. 30 dəqiqə ərzində mövsümi bağçılığın vacib problemləri barədə maraqlı məlumatlar verilir, ayrı-ayrı bağ və bostan bitkilərinin becərilməsi öyrədilir, istixanaların işlədilmə texnologiyası aydınlaşdırılır.

        «Zəka nuru» nəzəri-publisistik proqramdır. Ayda 2 dəfə (hərəsi 30 dəqiqə) göstərilir. Ölkəmizdə çap olunmuş bədii, elmi-texniki, ensiklopedik xarakterli nəşrlərin təbliği və şərhi diqqət mərkəzində saxlanılır. Verilişdə həmçinin milli zəka sahiblərimiz haqqında kiçik formatlı portret-oçerklər də yaradılır.

        «Ekologiya və həyat» yarım saatlıq kütləvi publisist proqramıdır. Ayda 2 dəfə nümayiş etdirilir. Verilişdə ölkəmizin ən vacib ekologiya məsələləri həm publisist, həm də elmi-nəzəri baxımdan təcəssüm tapır. Həmçinin dünyanın mühüm ekoloji problemləri və hadisələri haqqında ayrıca rubrikada məlumat verilir.

        «Daş nağılı» bədii-publisistik proqramdır. Ayda 2 dəfə (hərəsi 30 dəqiqə) efirə çıxır. Bakıda müxtəlif illərdə ucaldılmış heykəllər, onların müəllifləri və memarları barədə elmi-informatik məlumat verilir.

        “Vernisaj”, “Sərbəst söhbət” , “Teatr”, “1 ünvan milyon mənzil”, “Maraq dünyası” , “Çələng”, “Nurdan zərrələr”, “Ana dili”, “Kino ulduzları”, “Yaşıl orman” , “Çarpaz boyalar” adlı   verilişlər də tamaşaçılar tərəfindən maraqla izlənilir.

        Maarifçilik redaksiyasının baş redaktoru Sevinc Mütəllimova, baş rejissoru Sənan Sahgəldiyevdir.