Saytın xəritəsi

Saytın xəritəsi


XƏBƏRLƏR
 • Ölkə ərazisində şaxtalı hava şəraiti fevralın 5-dək davam edəcək
 • AŞPA həmməruzəçiləri Milli Məclisin sədri ilə görüşüb
 • Vyanada çirkli pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq yolları müzakirə ediləcək
 • SƏBAİL RİH-DƏ 2011-Cİ İLİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ YEKUNLARI MÜZAKİRƏ OLUNUB
 • 2012-Cİ İLDƏ PENSİYA TƏMİNATI TAM AVTOMATLAŞDIRILACAQ
 • ANAMA ƏMƏKDAŞLARI ƏFQANISTANDADILAR
 • BU GÜN MİLLİ MƏCLİSİN 2012-Cİ İL YAZ SESSİYASININ İLK İCLASI ÖZ İŞİNƏ BAŞLAYIR
 • FRANSA SENATRORLARI “ERMƏNİ SOYQIRIMI”NI İNKAR EDƏN QANUNU PİSLƏYİBLƏR
 • AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN GÜCÜ DÜNYA MƏTBUATINDA DA ÖZ ƏKSİNİ TAPIB
 • GƏNCLƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNAN SƏRGİ AÇILIB
 • “BUZOVNA KƏNDİNİN ƏHVALATLARI” TAMAŞASININ PREMYERASI OLACAQ
 • ABŞ-da PREZİDENT POSTU UĞRUNDA ARALIQ SEÇKİLƏRİ DAVAM EDİR
 • MEKSİKADA NARKOTİKA ƏLEYHİNƏ ƏMƏLİYYATLAR DAVAM EDİR
 • BƏZİ ÖLKƏLƏRDƏ GÜCLÜ QAR VƏ ŞAXTALI HAVA ŞƏRAİTİ FƏSADLAR TÖRƏDİB
 • ABŞ KƏŞFİYYATI DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN BEYNƏLXALQ HÜQUQ PRİNSİPLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ HƏLLİNİN TƏRƏFDARIDIR
 • AZƏRBAYCANDA ŞAGİRDLƏRIN EVDƏ MƏHDUDİYYƏTLİ İNTERNETDƏN İSTİFADƏSİ REALLAŞACAQ
 • BAKI ŞƏHƏRİNİN TURİST ATLASI HAZIRLANIB
 • ”SƏRHƏDDƏ ƏMƏLİYYAT ÜSULLARI VƏ PROSEDURALARIN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ” MÖVZUSUNDA SEMİNAR İŞƏ BAŞLAYIB.
 • ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULU KEÇİRİLİB
 • İKT Pİ-da ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜNÜ PİSLƏYƏN QƏTNAMƏ QƏBUL OLUNUB
 • AVRONEST PARLAMENT ASSAMBLEYASININ İCLASLARI BAŞA ÇATIB
 • BAKIDA YAXIN GÜNLƏRDƏ “AVROVİZİYA MUZEYİ” AÇILACAQ
 • GƏNCLƏR GÜNÜNƏ” HƏSR OLUNAN FESTİVAL KEÇİRİLƏCƏK
 • MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİLİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISI ARTIR
 • TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ Aİ-NİN TARİX PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏLİM-SEMİNARA BAŞLANILIB
 • Aİ ÖLKƏLƏRİNİN LİDERLƏRİ BRÜSSELDƏ BİR ARAYA GƏLİBLƏR
 • AZƏRBAYCANDA ŞAXTALI HAVA ŞƏRAİTİ BU GÜN DƏ DAVAM EDƏCƏK
 • AŞPA TARIXDƏN SIYASI MÜBARIZƏ MƏQSƏDLƏRI ILƏ ISTIFADƏ OLUNMASININ YOLVERILMƏZLIYINI BƏYAN EDIB
 • AZƏRBAYCANLI DEPUTATLAR TÜRKİYƏDƏ SƏFƏRDƏDİLƏR
 • AŞPA-DA “ƏHALİNİN MƏCBURİ KÖÇÜRÜLMƏSİ: İNSAN HÜQUQLARININ POZULMASI” ADLI HESABAT DİNLƏNİLİB
 • AZƏRBAYCANLA TÜRKİYƏ ARASINDA ENERJİ TƏRƏFDAŞLIĞI UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR.
 • MİSİRDƏ PARLAMENTİN YUXARI PALATASINA SEÇKİLƏR KEÇİRİLİR
 • İSPANİYADA İŞSİZLİYİN SƏVİYYƏSİ ARTIB.
 • AZƏRBAYCAN ƏDİBLƏRİNİN YUBİLEY TƏDBİRLƏRİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ KEÇİRİLƏCƏK.
 • BAKIDA NATO-NUN NÖVBƏTİ QIŞ SESSİYASI KEÇİRİLİR.
 • AZƏRBAYCAN İSPANİYADA KEÇİRİLƏN “FİTUR” BEYNƏLXALQ TURİZM SƏRGİSİNDƏ UĞURLA TƏMSİL OLUNUB
 • PORTUQALİYADA TORPAQ SÜRÜŞMƏSİ OLUB