ТВ программа
24-04-2017 - 30-04-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  24.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Наша планета"       

  15:15   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм: "Правда и лицемерие"  

  22:30   Художественный фильм: "Дальняя дорога"        

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Дальняя дорога" (продолжение)     

  1:00     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  6:00     "Новости"     

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  24.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Musiqi lövhələri

  07.00 “Sabahınız  xeyir” (təkrar)

  07.30 Oxuyurlar Zabitə Alıyeva və Sərxan Bünyadzadə

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Muzey tədbirləri və mükafat qazanan şagirdlər) (təkrar)

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Gənclərin Beynəlxalq həmrəylik Gününə həsr olunmuş musiqi proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram 

  12.25 Anonslar

  12.30 Çıxış edirlər Aygün Bayramova və “Buta” instrumental  üçlüyü

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti  

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Nizami Gəncəvi – “Halallıq” (Şeir, qəsidə, rübai) (f)

  14.30 Çıxış edirlər Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal – instrumental və “Qaya” Dövlət ansamblları   

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Duetlər

  15.30 “Kino səltənəti”  (Kinorejissor Gülbəniz Əzimzadə-70)

  16.00 Hərbi vətənpərvərlik mahnıları   

  16.20 “Ozanların dilindən” (Mehriban Zəki) (təkrar) 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Musiqi dəqiqələri  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Şərq müdrikliyi” (Ədəbiyyət rəmzi – Şərq müdrikliyinin  yozumunda)  

  18.35 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (“Dənizdə bir dünyam var mənim”) (f)

  19.35 El havaları  

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi çələngi  

  20.45 Anonslar

  20.50 “Muğam Televiziya müsabiqəsi- 2017”

  23.15 Rənglər  

  23.30 “İlmə” (Folklor və metal sənəti. Bayatı və gülməcə)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Şah İsmayıl Xətai (I veriliş) (f)

  00.20 “Bu gün sizinlə”. Musiqili veriliş  (İlqar Muradov) (f)  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”      

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 İnstrumental fantaziyalar  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  25.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Спортивный обзор"          

  13:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Наука и инновации"         

  23:15   "Совершенно иной"

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Азиатский связной" 

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Наука и инновации"         

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  25.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental heyətlər   

  06.30 Xalq mahnıları və yallılar  

  07.00 “Gülüş ustaları” (Üzeyir Hacıbəyli)  (f)

  07.30 Estrada müğənnilərinin konserti  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar Bəyimxanım Vəliyeva və Təyyar Bayramov  

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Ələkbər Ziyatay (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Yaşıllıq və ekologiya)   (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər”  (Xalçaçılıq) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ən şimal ölkəsi- İslandiya)  (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Ağahüseyn Cavadov)  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti  

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı” (Salyanın Ərəbqardaşbəyli kəndi) (təkrar)

  16.30 Çıxış edir vokal və instrumental ansambllar

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı  

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Baba Vəziroğlu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası” (Qədim musiqi alətlərinin bərpası)

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ədəbi irsimizdən” (Hüseyn Cavid) (f)

  19.35 Xalq mahnıları müasir aranjimanda

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada kaleydoskopu  

  21.00 “Müdriklər belə deyib” (Firdovsi – “Şahnamə”dən səhifələr) (f)

  21.30 Retro mahnılar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (İlham Namiq Kamal) (f)

  22.40 Çıxış edir Çingiz Sadıxov (fortepiano)

  23.00 “Axşam görüşləri” (Məmmədxan  Bakıxanov) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şah İsmayıl Xətai  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (“Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadə)

  00.50 “Səs xəzinəmizdən”. Teyyub Dəmirov (qarmon) (doğum günü)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Sənətə bağlı ömür”. Gülağa Məmmədov (fond)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Kinofilmlərimizdən musiqi  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Среда Среда

  26.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Из истории наших сражений"     

  12:30   "Точка соприкосновения"  

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Документальный фильм: "Мир Джалал Пашаев"          

  22:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Лично Вы"  

  23:15   Художественный фильм: "Верность"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Верность" (продолжение)   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Лично Вы"  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     Джаз  

  4:25     Документальный фильм: "Мир Джалал Пашаев"          

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  26.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Estrada pyesləri

  07.00 “Xeyrə qənşər” (f) 

  07.30 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Çıxış edir ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblı  

  10.35 Cəngilər  

  10.50 “Şair öz səsində”. Adil Cəmil (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyur Samir Cəfərov  

  11.30 “Yurd yeri” (Minaxanım Təkləli - Etnoqrafiq toy mətni)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Mütaliənin mükafatı. Məktəblilər mikrofon önündə) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası”  (Qədim musiqi alətlərinin bərpası)  (təkrar)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Vüqar Mürsəlov) (f)

  15.50 Koroğlu havaları

  16.00 “Klassik musiqi saatı”

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Orkest pyesləri  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Elm nəhəngləri”  (Ədəbi alim Mirəli Seyidov) (f) (xatirə günü)

  18.35 Estrada konserti

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”.  Musiqili veriliş  (Firudin Mehdiyev) 

  19.45 İnstrumental musiqi  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Nəğməli axşamlar

  20.40 Əziz Əkbər Əzizlinin estrada pyesləri  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Həsənağa Salayev) (f)

  21.30 “Yadigar səslər”. Müslüm Maqomayevin iştirakı ilə konsert 

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (Müdafiə qalaları) (f)

  22.40 Vasif və Ceyhun Allahverdiyevin romansları

  23.00 Ötən illərin nəğmələri  

  23.50 Rauf Hacıyev – “Qaytağı”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şah İsmayıl Xətai  (III veriliş) (f)

  00.20 “Malıbəyli Həmid”.  Sənədli oçerk (f)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Ələkbər Ziyatay (təkrar)  

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Dünyanın məşhur musiqi kollektivlərinin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  27.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Киноштрих"           

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Хороший денек для свадьбы"         

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  6:00     "Новости"     

  6:30     "История Азербайджана"   

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"         

  27.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 XÇA ansamblların ifasında rəqslər  

  06.30 “Gözəllik nəğməsi”. Musiqi proqramı  

  07.00 “Yurd yeri”  (təkrar)

  07.30 Melodiyadan-melodiyaya

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05  “Soruşun cavab verək”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Balaca bağbanlara məsləhət) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Şah İsmayıl Xətai) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Ruslan Dost Əli (f)  

  14.20 Azərbaycan kinofilmlərindən mahnı və rəqslər  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”  Samid İmanovun döyüş yolu) (təkrar)

  15.25 Azad Zahidin mahnıları

  16.00 Anonslar

  16.05 “Tərəkəmə” (Zaqatala - Balakən folkloru) 

  16.35 “Səs xəzinəmizdən”. Ədalət Vəzirov  (kamança) (doğum günü)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar estrada müğənnilərinin konserti  

  18.50 Azərbaycan təranələri  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”.  Hüseyn Arif  (f)  

  19.35 “Yadigar səslər” . Nərminə Məmmədova  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir Tofiq Əhmədov adına estrada – simfonik orkestri  

  20.45 Anonslar

  20.50 “Muğam Televiziya müsabiqəsi- 2017”

  23.30 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Cəfər Cabbarlı   (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (“Məmməd Əkbərin xatirələri”) 

  00.35 “Səs xəzinəmizdən”. Nərminə Məmmədova, Mobil Əhmədov  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xatirələrdə yaşayan sənətkar”. Zakir Bağırov (f)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”  (təkrar)

  03.40 Musa Mirzəyevin pyesləri   

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  28.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   "Садоводство"         

  12:10   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм: "Зарифа Алиева"           

  22:15   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Любовь случается"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Любовь случается" (продолжение)

  2:25     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Мир студента"        

  4:10     Телевизионный фильм: "Зарифа Алиева"           

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  28.04.2017                    

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 İnstrumental el havaları  

  07.00 “Əsrin sənətkarları”  (Tofiq Əhmədov) (f)

  07.30 Çıxış edir gənc ifaçılar

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Məhluqə Sadıqova) (f)

  10.35 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi kaleydoskopu  

  11.50 Sazda çalır  Aqşin Tarıyeloğlu  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça” (Yaz yorğunluğu”. Məktəblilər niyə tətil günlərinə tələsirlər? Psixoloji məqamlar)

  12.35 Çıxış edir ART Əfsər Cavanşirov adına “Bənövşə” uşaq xoru  

  12.45 Oxuyur Kamilə Nəbiyeva

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti  

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 İnstrumental duetlər  

  14.30 “Hərb tariximizdən”  (General-mayor Akif Rəfibəyli  haqqında) (təkrar)

  14.45 “Azərbaycan əsgəri”. Musiqi proqramı  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Çıxış edir Rəhman Rasimoğlu (zurna)  

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (Tarixin yaddaşı. Azərbaycanın milli geyimləri haqqında) (təkrar)

  15.50 Azərbaycan valsları  

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı  (“Bakı Marafonu – 2017”)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Estrada rəqsləri  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı qanadlarında

  18.45 Çıxış edir Kamil Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa”  (Şair, publisist Yaqub Məğrur) (f)

  19.35 Ələkbər Tağıyevin mahnıları (doğum günü)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası  

  20.50 Lirik melodiyalar

  21.00 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Ədalət Şükürov atası aşıq Həmid Miskin haqqında)

  21.30 “Yadigar səslər, unudulmaz ifalar”. Nəriman Əliyev və Səfərəli Vəzirov (qarmon)   

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (Bir işğalın tarixi)

  22.40 Oxuyur Flora Kərimova  

  23.00 Muğam axşamı   

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Cəfər Cabbarlı  (II veriliş) (f) 

  00.20 Azərbaycan operalarından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Sənətkar ömrü”. Musiqili veriliş  (Hacı Məmmədov) (f) (doğum günü)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dədə sözü yerdə qalmaz”   (təkrar)

  03.40 Aşıq havaları  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Суббота Суббота

  29.04.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:40   Мультипликационные фильмы    

  12:20   Документальный фильм    

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   "Музыка"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   Художественный фильм: "Доброе утро" 

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Двое в пути"          

  2:35     Джаз  

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  29.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Şənbə təranələri

  06.40 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı  

  07.00 “Çiçək yağışı”  (İbrahim Göyçaylı)  (f)

  07.30 Melodiyadan-melodiyaya  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Rəqs musiqisi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar) 

  11.50 Qaboyda çalır Kamil Cəlilov  

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Şəmkir – I veriliş) (f)

  12.30 Səkinə İsmayılova və Arif Babayevin iştirakı ilə konsert  

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Məktəb illəri” (29 aprel – beynəlxalq rəqs günü) (təkrar)

  13.25 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik orkestri

  13.45 İnstrumental musiqi  

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Sərhəd Qoşunlarına həsr olunub) (təkrar)

  14.25 Koroğlu cəngisi  

  14.40 Şən melodiyalar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Günün tələbi və məktəbli gündəliyi)

  15.30 Zamiq Əliyevin melodiyaları  

  15.50 “Xatirələr işığında” (Nəsibə Zeynalova)  (f)

  16.20 “Səhnəmizin şah əsəri” (Üzeyir Hacıbəyli -“Koroğlu” operası-80)

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıxov) (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Oxuyur Eyyub Yaqubov

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Mahnı axşamı  

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri  

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yaz düşüncələri” (Bəstəkar Vaqif Süleymanov) (təkrar)

  22.50 Mehriban Əhmədova-“Qızlar bulağı” süitası  

  23.00 “El havası” (Aşıq  Kərəm İncəli yaradıcılığı. Aşıq İlham Aslanbəyli) (təkrar)

  23.30 Zərb muğam və şikəstələr   

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Çıxış edir xarici müğənnilər  

  00.40 Balet musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Musiqili komediyalardan fraqmentlər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Dastanlardan parçalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  30.04.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Дневник IV Международного Шахматного Турнира "ShamkirChess 2017"   

  11:10   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Звездная болезнь"     

  15:50   "Вкусный Мир"       

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Ну что, приехали: Ремонт" 

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Как заниматься любовью по- английски"

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     "Вкусный Мир"       

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"            

  30.04.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı   

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Məzəli melodiyalar

  07.30 “Dünyanın gülüş ustaları” (Çarli Çaplin) (f)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Çıxış edir Ənvər Sadıxov (doğum günü)  

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (“Arzuların gerçək payı…”) (təkrar)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Babamın biləyi -  nənəmin ələyi. Nağıl - tamaşa) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar)  

  11.50 İnstrumental musiqi

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş” (Ramiz Quliyev -70)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı    

  13.10 Oxuyur Mələkxanım Əyyubova  

  13.30 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu (Qaranquşların nəğməsi. “Deyir yaz gəldi, yaz gəldi”) (təkrar)

  13.50 Çıxış edir “Can bala” qrupu  

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Telman Hacıyev - “Lalələr”) (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Çixış edir vokal və instrumental heyətlər  

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Kitablar mənim dostumdur) (təkrar)

  16.20 Üzeyir Hacıbəyli –“Koroğlu” operasından parçalar  (Operanın qruluşunun 80 illiyinə həsr olunub)  

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Ehtiyatda olan zabitlər  Murov bölgəsindən söhbət açır) (təkrar)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı” (Şəmkir – II veriliş) (f)

  18.40 Ələkbər Tağıyevin mahnıları

  19.00 “Söz dünyamız”  (şair, publisist Abbasağa Azərtürk)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Araz sularının durulan çağı. Növrəs İman) (təkrar)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Zeynal Xəlil)  

  22.30 Çıxış edir estrada müğənniləri  

  23.00 “Unudulmayanlar” (Zeynal Cabbarzadə) (f)

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (“Məmməd Əkbərin xatirələri”)  (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Məmməd Rahim)                          

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Unudulmaz ifalar”. Şövkət Ələkbərova

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Beynəlxalq caz gününə həsr olunmuş konsert  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Sözsüz mahnılar

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
25-04-2017 | 10:43
25-04-2017 | 09:31
25-04-2017 | 09:28
25-04-2017 | 09:26
25-04-2017 | 09:24
24-04-2017 | 13:03
24-04-2017 | 13:01
24-04-2017 | 12:13
24-04-2017 | 08:47
24-04-2017 | 08:46
ПОГОДА
Баку (26.04.2017) :
Малооблачно Ночью : +6+8 | Днем: +16+18
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0283 | Продажа: 0.0304

Евро:
Покупка: 1.7357 | Продажа: 1.8351
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ