ТВ программа
18.02.2019 - 24.02.2019
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  18.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "День начался"

  12:45   "Время врача"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  16:00   Ток шоу

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости экономики"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:40   "Главный вопрос". Ток шоу

  22:40   "В этот вечер"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "С меня хватит"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "С меня хватит" (продолжение)

  2:30     "Музыка"

  2:50     "Родной язык"

  3:10     "Пульс дня"

  4:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Ток шоу

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Народные мелодии"

  18.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”. Musiqili veriliş

  06.48 İnstrumental musiqi

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Estrada  proqramı

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Konsert proqramı

  10.50 “Poeziya dəqiqələri”. Mir Məhəmmədağa

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Konsert proqramı

  12.00 Xəbərlər   

  12.05 “Boğça” (Baba və nənənin nəvə sevgisi)

  12.25 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 “Retromania” (canlı)

  13.45 Konsert proqramı

  14.00 Xəbərlər 

  14.05 Konsert proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Musiqi mozaikası

  15.30 “Kadrarxası” (Hacı İsmayılov – “Yol əhvalatı”) (canlı)

  16.00 Konsert proqramı  

  16.30 Duetlər

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Konsert proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Melodiyadan- melodiyaya

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Konsert proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  21.30 “Çağdaş qələmlər” (Əyalətdə yaşayıb, yaradanlar. Şair Tərlan Əbilov)  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.00 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.50 Musiqi dəqiqələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Gecə döyülən qapılar” (Yazıçı Hacıbaba Nəzərli)

  00.40 Nəriman Həsənzadənin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

  00.50 “Lirika dəftərindən”. Məshəti Gəncəvi (I veriliş) (f)

  01.00 “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri” . Musiqili veriliş

  01.50 Musiqi lövhələri

  02.10 “Çağdaş qələmlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qəzəllər Əliağa Vahidindir”. Musiqi proqramı (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Вторник Вторник

  19.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "День начался"

  12:45   "Время врача"

  14:00   "Новости"

  14:30   Художественный фильм: "Любовь и лимандры"

  16:00   "Дебаты поколений"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости экономики"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Технология"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:40   Художественный фильм: "Насими"

  23:20   "Музыка"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Ночной рейс"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:10     "Пульс дня"

  4:00     "Дебаты поколений"

  5:00     "Новости"

  5:30     Телевизионный фильм

  6:00     "Технология"

  6:30     "Музыка"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Народные мелодии"

  19.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  06.30 “Xeyrə qənşər” (Çillələr) 

  07.00 Konsert proqramı  

  07.30 “Bakı sabahın xeyir” . Musiqi proqramı

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi kaleydoskopu

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Sənət  söhbətləri” (Bakı Rəsm Qalereyasının rəhbəri, rəssam Eldəniz Babayevlə söhbət)

  11.35 Konsert proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Dərnək məşğələləri uşaqlara nə verir)  

  12.25 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 “Retromania” (canlı)

  13.45 Konsert proqramı

  14.00 Xəbərlər

  14.05 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Türkiyə və Misirdə təhsil alan tələbələr qonağımızdır)

  14.35 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Konsert proqramı

  16.00 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı  

  16.30 “Yurda sarı” (Cəbrayılın Çələbilər kəndi)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dünya bu gün”. İctimai – siyasi proqram (canlı)

  18.35 Konsert proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Konsert proqramı

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”. Musiqi proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  21.30 “Sevgilimsən poeziya” (Mikayıl Müşfiq)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.00 “Axşam görüşləri” (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Məhsəti Gəncəvi  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə” (Ədəbiyyatımızda millilik və dil)

  00.50 Musiqi dəqiqələri

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.10 “Sənət söhbətləri” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 İmadəddin  Nəsiminin  sözlərinə yazılmış romanslar (doğum günü)

  03.35 “Ulduzlu gecələr”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Среда Среда

  20.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "День начался"

  12:45   "Время врача"

  14:00   "Новости"

  14:30   Художественный фильм: "Ищите девушку"

  16:00   Ток шоу

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости экономики"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:40   "Главный вопрос". Ток шоу

  22:40   Художественный фильм: "Могучие рейнджеры"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Могучие рейнджеры" (продолжение)

  1:00     "Музыка"

  1:30     Телевизионный фильм

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Пульс дня"

  3:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  4:00     "Свободный разговор"

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Ток шоу

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Народные мелодии"

  20.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  07.00 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  07.40 Azərbaycan kinofilmlərindən musiqi fraqmentləri

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Konsert proqramı

  10.50 “Şair öz səsində” (Nəbi Xəzri) (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Azərbaycan təbiəti” (Təbiətin qəribəlikləri. Zoologiya İnstitutunun direktoru Elman Yusifov)

  11.30 Mahnı çələngi

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                   

  12.05 “Əsrlərə səyahət” (“Dədə Qorqud” dastanı ekran əsərlərimizdə)

  12.25 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri

  13.00 Xəbərlər

  13.10 “Retromania” (canlı)

  13.45 Konsert proqramı

  14.00 Xəbərlər

  14.05 Konsert proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Muğam dünyamız” (Əliağa Vahid)

  15.55 Anonslar

  16.00 “Həmsöhbət” (Cəlil Məmmədquluzadə)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Konsert proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Estrada kaleydoskopu

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  21.30 “Qum saatı” (Sara Qədimova)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.00 “Obalardan, babalardan” (Millət vəkili, türkoloq Cavanşir Feyziyevin “Türk dünyası” kitabı haqqında)  

  23.30 Oxuyur Arif Babayev (doğum günü)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhsəti Gəncəvi (III veriliş) (f)

  00.20 Fikrət Əmirovun mahnıları (xatirə günü)

  00.50 Musiqi lövhələri

  01.10 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı

  01.40 Əliağa Kürçaylının sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

  02.10 “Duyğu yarpaqları” (Nəriman Həsənzadə) (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Populyar əsərlər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Четверг Четверг

  21.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "День начался"

  12:45   "Время врача"

  14:00   "Новости"

  14:30   Художественный фильм: "Есть и такой остров"

  16:00   "Дебаты поколений"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости экономики"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Маленький инженер"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:40   "Творцы и исполнители"

  23:00   Художественный фильм: "План побега"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "План побега"  (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:30     "Музеи Азербайджана"

  3:00     "Пульс дня"

  4:00     "Дебаты поколений"

  5:00     "Новости"

  5:30     "Маленький инженер"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Народные мелодии"

  21.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı       

  07.00 “Nəğməli Bakı”. Musiqi  proqramı

  07.30 Konsert proqramı

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və  Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram  

  11.50 İnstrumental musiqi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Öz toxumlarını yayan bitkilər)

  12.25 Konsert proqramı 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 “Retromania” (canlı)

  13.45 Konsert proqramı

  14.00 Xəbərlər

  14.05 Konsert proqramı  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Kəşfiyyatçı Əbil Quliyevin döyüş yolu)

  15.25 Mahnı qanadlarında

  16.00 “Qış düşüncələri” (Bəstəkar Gövhər Həsənzadə)

  16.40 Musiqi dəqiqələri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dünya bu gün”. İctimai – siyasi proqram (canlı)

  18.35 Konsert proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Melodiyadan - melodiyaya

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Konsert proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  21.30 “İlmə” (Təbii sərvətlərimiz folklorda)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (İlhamə Quliyeva) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirvarid Dilbazi (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Vasili Şuşkin –“Qırmızı Kalina”) (povest)

  00.35 Oxuyur Süleyman Abdullayev (doğum günü)

  00.50 Qış lövhələri

  01.10 Melodiyadan-melodiyaya

  02.10 Konsert proqramı

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Estrada meridianlarında

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Пятница Пятница

  22.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "День начался"

  12:45   "Время врача"

  14:00   "Новости" 

  14:30   Художественный фильм: "Под знойным небом"

  16:00   Ток шоу

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Новости экономики"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  22:30   "Место встречи"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Жажда смерти"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Музыка"

  2:45     "Пульс дня"

  3:30     "Место встречи"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Ток шоу

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Народные мелодии"

  22.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 İnstrumental musiqi

  07.00 “Gülüş ustaları” (Əliağa Ağayev) (f)

  07.30 Konsert proqramı  

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (“Qış tablolarda”. Ağ rəng) (f)

  10.35 Konsert proqramı

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Musiqi kaleydoskopu

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”. Uşaqlar üçün proqram  (Təhlükəsizlik qaydaları)

  12.35 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 “Retromania” (canlı)

  13.45 Konsert proqramı

  14.00 Xəbərlər

  14.05 Konsert proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində) 

  15.05 Konsert proqramı

  16.00 “Ekstra taym”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Konsert proqramı  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Konsert proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  21.30 “İlham çeşməsi” (Vidadi Babanlı –“Vicdan susanda”. İngilis dilində...)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Unudulmaz ifalar”. Mirzə Babayev  (xatirə günü)

  22.30 Konsert proqramı  

  23.00 “Dünya bir nağıldır” (Alleqorik nağıllar. Elçin Qaliboğlu)

  23.30 Musiqi lövhələri

  23.40 “Elm və həyat” (Mikroaləm. Neytirino)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirvarid Dilbazi (II veriliş) (f)

  00.20 “Caz musiqisi”. Musiqili veriliş (Salman Qəmbərov)

  01.00 Musiqi lövhələri

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqili veriliş  (Süleyman Ələsgərov-95)

  02.00 Musiqi dəqiqələri

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Vaqif Gərayzadənin mahnıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi kaleydoskopu

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Суббота Суббота

  23.02.2019     

  8:00     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "Садоводство"

  12:00   Художественный фильм: "Девять жизней"

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости"

  14:30   Художественный фильм: "Пора седлать коней"

  16:00   "Книжный магазин"

  16:30   "Made in Azerbaijan"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Бизнес класс"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Музыка"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Наша планета"

  21:40   "Аншлаг"

  23:00   Художественный фильм: "Элизабеттаун"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Элизабеттаун" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:15     "Книжный магазин"

  2:45     "Наша планета"

  3:30     "Аншлаг"

  5:00     "Новости"

  5:30     "Меджлиси-унс" 

  6:30     "Музыка"

  6:45     "Made in Azerbaijan"

  7:15     "Народные мелодии"

  23.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni                     

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  06.30 Konsert proqramı

  07.00 “Əsgər istəyi” (Xocalı döyüşçüləri qonağımızdır)

  07.40 Şənbə təranələri 

  08.00 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  11.50 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.05 Konsert proqramı  

  14.00 Musiqi mozaikası

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)         

  15.10 “Bəhər” (Özünü sevdirən uşaqlar) (təkrar)

  15.30 Konsert proqramı 

  16.00 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Konsert proqramı

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı  

  18.40 Estrada proqramı

  19.10 Konsert proqramı

  20.30 “Bizim planet”   

  21.00 “İllərin nəğmə yaddaşı”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.30 “El havası” (Xanəndə Təşkilat Nəsirov qonağımızdır)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Konsert proqramı

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Musiqi lövhələri

  02.10 Konsert proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  04.50 Musiqi dəqiqələri

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

 • Воскресенье Воскресенье

  24.02.2019

  8:00     Мультипликационные фильмы

  8:30     "Инструментальная музыка"

  9:00     "Настроение"

  10:30   "Панорама недели" (на английском)  

  11:00   "Ступенька"

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"

  13:00   "Мир мугама"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Счастье"

  15:30   "Вкусный Мир"

  16:00   Парламентская неделя

  17:00   "Новости" 

  17:30   Художественный фильм: "Смокинг"

  19:00   "Xамса".Интеллектуальная игра.

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Песни лет"

  23:00   Художественный фильм: "Призрачная красота"

  1:00     "Музыка"

  1:30     "Настроение"

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  4:30     "Счастье"

  5:30     "Песни лет"

  6:40     "Вкусный Мир"

  7:30     "Народные мелодии"

  24.02.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  07.00 “Şəbəkə”. Bədii - informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  07.30 Estrada proqramı 

  08.00 Konsert proqramı

  08.30 “Gün başladı”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (Tələsin insanlar...)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası”  (Fərasətli ördək balası. Nağıl - tamaşa) (təkrar)  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İnstrumental musiqi

  11.15 Konsert proqramı

  12.15 “Daha bir görüş” (Fikrət Verdiyev)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Konsert proqramı 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Əhməd Cavad, Emin Sabitoğlu –“Şükriyyə”)

  15.30 Musiqi mozaikası

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Ana dilim - can dilim)

  16.25 Mahnı qanadlarında

  17.00 RV proqramı

  17.05 Konsert proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.10 Konsert proqramı

  19.30 “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30 Konsert proqramı

  22.45 Oxuyur Səkinə İsmayılova (doğum günü)

  23.00 Ulduzların dueti

  23.30 “Unudulmayanlar” (Nüsrət Kəsəmənli)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Duetlər

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (İlhamə Quliyeva)

  01.00 Musiqi dəqiqələri

  01.10 Konsert proqramı

  01.30 “Bulaq” (təkrar)

  02.00 Estrada kaleydoskopu

  03.00 “Duyğu da bir nəğmədir”

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Konsert  proqramı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Konsert proqramı

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
21-02-2019 | 15:00
21-02-2019 | 14:45
21-02-2019 | 14:43
21-02-2019 | 08:38
20-02-2019 | 14:38
20-02-2019 | 14:37
20-02-2019 | 14:35
20-02-2019 | 14:34
20-02-2019 | 14:33
20-02-2019 | 14:32
ПОГОДА
Баку (21.02.2019) :
Малооблачно Ночью : +3+5 | Днем: +9+11
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.697 | Продажа: 1.703

Рубль:
Покупка: 0.0249 | Продажа: 0.026

Евро:
Покупка: 1.8926 | Продажа: 1.9489
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ