ТВ программа
11.06.2018 -17.06.2018
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  18.06.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "Музеи Азербайджана"

  12:00   "Азербайджан - мой край родной"

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  14:00   "Новости"

  14:30   "Наша планета"

  15:20   Песни Саида Рустамова

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Музыка"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Азербайджанские танцы"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра

  22:30   "Концерт Алима и Ферганы Касумовых"

  23:15   Художественный фильм: "Где Ахмед?"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Где Ахмед?" (продолжение)

  1:15     "Музыка"

  1:35     Художественный фильм: "Неуловимый"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Неуловимый" (продолжение)

  3:15     "Родной язык"

  3:30     "Пульс дня"

  4:10     "Концерт Алима и Ферганы Касумовых"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Песни Саида Рустамова

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  18.06.2018                                                                                                      

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”. Musiqili veriliş

  06.48 Çıxış edir “İst or Vest” qrupu

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Estrada konserti

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar   

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Tofiq Quliyev adına 12 saylı musiqi məktəbinin şagirdi Murad İbrahimovun uğurları)

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Çıxış edir estrada müğənniləri

  12.00 Xəbərlər  

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Qonaq gəlir dostlar bizə) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Xalq havaları və rəqsləri

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər 

  14.05 RV proqramı

  14.10 “İgidnamə”  (“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Mübariz İbrahimov) (xatirə günü) (f)

  14.30 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Duetlər

  15.30 “Kino səltənəti” (Xalq yazıçısı İsa Muğanna və Azərbaycan kinosu) (təkrar)

  16.00 Azərbaycan kinofilmlərindən rəqslər

  16.20 “Yazıya pozu yoxmuş” (Vətən) (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir populyar müğənnilər

  18.45 İnstrumental heyətlərin konserti

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Bədii ədəbiyyatda müharibə mövzusu)

  19.35 Çıxış edirlər Nəzakət Teymurova və Gülbahar Şükürlü

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi çələngi

  21.00 Hüseyn Arif – “Ömrün bir fəsli” (poema) (f)

  21.30 Ulduzların dueti

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Tariximiz metal sənəti incilərində)

  23.30 Romans axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məsihi (I veriliş) (f)

  00.20 Operettalardan mahnı və duetlər 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri”. Musiqili veriliş  (Cövdət Hacıyev) (doğum günü) 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə” (təkrar)

  03.40 Sevgi nəğmələri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  19.06.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Художественный фильм: "Ловушка для родителей"

  13:30   "Спортивный обзор"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Мелодии минувших лет"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Музыка"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Наука и инновации"

  23:00   "Поет Бриллиант Дадашева"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Взрывная блондинка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Музыка"

  2:45     "Пульс дня"

  3:30     "Наука и инновации"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Мелодии минувших лет"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной" ot;

  3:30     "Пульс дня"

  4:10     "Концерт Алима и Ферганы Касумовых"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Песни Саида Рустамова

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  19.06.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Yay lövhələri

  06.30 Çıxış edir vokal və instrumental qruplar

  07.00 “Gülüş ustaları” (Xeyrəddin Qoca) (f)

  07.30 Gənc ifaçıların konserti

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar Almaz Orucova və Zakir Əliyev 

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Taleh Həmid (doğum günü) (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (Atom nüvə silahının tarixi)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Nəsiminin yaradıcılığı və aşkar olunan qəbri haqqında. Tədqiqatçı Yusif Zeynalov)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ən böyük, ən uca, ən qəribə məkanları və tikililəri) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Musiqili Teatrın son tamaşalarından söhbət açılır)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Finlandiyadakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Arzu Oqtay) (təkrar)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Musiqi kaleydoskopu

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı” (Dayaq nöqtəsi – Kərkicahan. Xocalı)

  16.30 El havaları

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Şöhlət Əfşar (f) 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası” (Niyazi Kərimov)

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Məhəmməd Hadi poeziyasından nümunələr (f)

  19.35 Oxuyurlar Aybəniz Haşımova və Teymur Əmrah

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 “Xatirələr, memuarlar” (Sara Qədimova) (təkrar)

  21.30 Simfonik rəqslər  

  21.40 Duetlər

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Dəmir Gədəbəyli) (f)

  22.40 İlhamə Quliyeva və Mobil Əhmədovun lent yazıları 

  23.00 “Axşam görüşləri” (Ömər Xəyyam -870) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məsihi (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...” (Fətəli xan Xoyski. Tarixçi-alim Firdovsiyyə Əhmədova) 

  00.50 Estrada pyesləri  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  20.06.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Ученик Дюкобю"

  13:00   "Из истории наших сражений"

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   Художественный фильм: "История любви"

  22:50   Концертная программа

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Первое убийство"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Первое убийство" (продолжение)

  2:30     "Точка соприкосновения"

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "Музыка"

  4:10     "В поисках времени"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Из истории наших сражений"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  20.06.2018                            

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)    

  06.48 Orkestr fantaziyaları

  07.00 “Xeyrə qənşər” (təkrar)

  07.30 Azərbaycan kinofilmlərindən musiqi fraqmentləri

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Melodiyadan-melodiyaya

  10.50 “Şair öz səsində”. Adil Cəmil (f) 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyurlar Almaz Ələsgərova və Heydər Anatollu   

  11.30 “Obalardan-babalardan” (Aşıq Kamandar Əfəndiyevin yaradıcılığı)  

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Yay istirahəti, yay əyləncələri)

  12.25 Uşaq nəğmələri  

  12.45 İnstrumental musiqi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası” (Niyazi Kərimov) (təkrar)  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Respublikamız dünyanın qədim flora nümunələrinin vətənidir.                                                                                                  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Asif Mehrəliyev)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Vüqar Mürsəlov) (f)

  15.50 Hərbi marşlar 

  16.00 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Estrada proqramı  

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi  

  19.45 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Tarda çalır Ramiz Quliyev 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı 

  21.00 “İlham çeşməsi” (Bəstəkar Rauf Məmmədov)

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (Əlimərdan bəy Topçubaşov) (təkrar)   

  22.40 Cahangir Cahangirovun mahnıları (doğum günü)    

  23.00 Ötən illərin nəğmələri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məsihi (III veriliş) (f)

  00.20 Səid Rüstəmov - “Durna” musiqili komediyasından parçalar    

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Klassik musiqi

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları” (Taleh Həmid) (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir xarici estrada ulduzları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  14.06.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "Садоводство"

  12:00   "Азербайджан - мой край родной"

  12:30   Художественный фильм: "Мост в Терабитию"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Отличник". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Новости кино" 

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "История Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Музыка"

  22:00   Художественный фильм: "С меня хватит"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Рыцари круглого стола"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Рыцари круглого стола" (продолжение)

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "История Азербайджана"

  4:10     "Палитра АРТ"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  14.06.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi lövhələri

  06.30 Estrada proqramı

  07.00 “Yurd yeri” (təkrar)

  07.30 “Koroğlu” ansamblının konserti

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə 

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Zaqatala qoruğu) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Xatirələr işığında”. Xəlil Rza Ulutürk (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Nisəbəyim (f)

  14.20 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı 

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın...” (Rövşən Quliyev və Elmar Hüseynovun döyüş yolu) (təkrar) 

  15.25 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  16.00 “Yaz düşüncələri” (Akademik Hikmət Mahmud) (təkrar)

  16.40 Musiqi dəqiqələri 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Hüseyn Arif  (f)

  19.35 Oxuyurlar Zülfiyyə Xanbabayeva və Faiq Ağayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  21.00 “Şirvan şikəstəsi” (Aşıq Bəylər yaradıcılığı)

  21.30 Faiq Sücətdinovun mahnıları (doğum günü) 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (Şair, publisist Əli Razi Şəmçizadə)

  22.40 Çıxış edir ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblı

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Qurtuluş günü) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh  (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Saday Budaqlı – “Firuzə qaşlı sırğa”)

  00.35 Gənc bəstəkarların əsərləri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Musiqili komediyalardan parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Xatirələr işığında” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Şirvan şikəstəsi” (təkrar)

  03.40 “Səs xəzinəmizdən”. Həbib Bayramov (doğum günü) 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  15.06.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "Мгновения великой жизни"

  12:30   "Музыка"

  13:00   "Вечность"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Вечность"

  15:20   "Музыка"

  16:00   "Вечность"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Музыка"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Вечность"

  21:50   "Творцы и исполнители"

  23:30   Художественный фильм: "Великая опора"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Великая опора" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Мгновения великой жизни"

  3:15     "Музыка"

  4:00     "Вечность"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Вечность"

  6:20     "Музыка"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  15.06.2018

  Milli Qurtuluş Günü                                                    

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  06.48 Uvertüra və marşlar 

  07.00 “Səma elçilərindən hədislər”  (f)

  07.30 Musiqi mozaikası  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Qurtuluş günü) (f)

  10.35 Çıxış edir ART solistləri 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Azərbaycan yurdum mənim”. Musiqi proqramı 

  11.40 İnstrumental musiqi 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça” (“Azərbaycanım mənim” ədəbi-bədii kompozisiya. 15 İyun Milli Qurtuluş Günüdür)

  12.35 “Adın şöhrət, şan yerimiz”. Musiqi proqramı   

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı   

  14.30 “Hərb tariximizdən” (Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov haqqında)

  14.45 Çıxış edir “Buta” qrupu   

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Elçin - “Mahmud və Məryəm”. XXII hissə) (f)

  15.20 Cəngi və yallılar  

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Milli Qurtuluş Gününə həsr olunub)

  15.50 Musiqi dəqiqələri

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Məşəl kimi yanan ürək”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa” (Elnur Qərari) (f)

  19.35 “Yeni Azərbaycan”. Musiqi proqramı    

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş bayram konserti 

  21.00 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Milli mənəvi dəyərlər folklorda)

  21.30 “İnamla gedirik gələcəyə biz”. Musiqi proqramı  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Ulu öndərin sevdiyi musiqi əsərləri 

  22.30 “Söz naxışı” (Güzgü müxtəlif xalqların dünyagörüşündə) 

  23.00 Muğam axşamı 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh  (II veriliş) (f) 

  00.20 Qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində   

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqili veriliş

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (təkrar)  

  03.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  16.06.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Тайна крепости"

  12:55   "Находчивые"

  13:30   "Шахматный клуб"

  14:00   "Новости" 

  14:30   Рухангиз Касумова "Сосед как сосед". Телеспектакль

  16:00   "Туран"

  16:30   "Сельский час"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Яллы"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Летопись XXI века"

  21:50   "Наша планета"

  22:40   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра

  23:40   "Музыка"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Аршин мал алан"

  2:00     Концертная программа

  3:15     "Наша планета"

  4:00     "Летопись XXI века"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Меджлиси-унс" 

  6:30     Концертная программа

  7:10     "Туран"

  7:40     "Азербайджан - мой край родной"

  16.06.2018

  Ramazan bayramı

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 XÇA ansamblının ifasında rəqslər

  06.30 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı   

  07.00 “Çiçək yağışı” (Zəlimxan Yaqub) (f)

  07.30 Şənbə təranələri 

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Rəqslər 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Çıxış edir “Buta” qrupu

  12.00 “Müqəddəs ayinlər” (Ramazan bayramı) (f) 

  12.30 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu (Bir görmək yüz eşitməkdən yaxşıdır)

  13.25 Azərbaycan xalq mahnıları və rəqsləri

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması və inkişaf mərhələlərinə həsr edilib) 

  14.25 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Hədəfə, məqsədə doğru)

  15.30 İnstrumental el havaları

  15.50 “Ozanların dilindən” (Seyid Nigari) (f) 

  16.20 “Ramazan bayramınız mübarək”. Musiqi proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Şair Gülarə Munis)  

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı  

  18.40 Oxuyurlar Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Gənc xanəndələrin konserti

  20.30 “Bizim planet”   

  21.00 Ötən illərin nəğmələri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 Bakıya həsr olunmuş mahnılar

  22.40 Rəfiq Zəkanın sözlərinə yazılmış mahnılar

  23.00 “El havası” (Aşıq Pəri) (təkrar)

  23.30 “Bayram axşamları”. Musiqi proqramı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Muğam dəstgahlarımız

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Üzeyir Hacıbəyli “O olmasın bu olsun” musiqili komediyasından parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Simfonik musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  17.06.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Мелодии минувших лет"

  9:00     "Настроение"

  10:30   "Панорама недели" (на английском)  

  11:00   "Ступеньки"

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"

  13:00   "Мир мугама"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Счастье" 

  15:30   "Вкусный Мир"

  16:00   Концертная программа

  17:00   "Новости" 

  17:30   Художественный фильм: "Встреча"

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра

  22:30   "Признанные"

  0:00     Художественный фильм: "Украли жениха"

  1:10     "Музыка"

  1:30     "Настроение"

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  5:30     "Признанные"

  7:00     "Вкусный Мир"

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"

  17.06.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental ansambllar 

  06.30 “El havası” (təkrar)  

  07.00 “Bakım mənim”. Musiqi proqramı  

  07.30 “Şəbəkə”. Həftənin sənət mənzərəsi

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 ART “Qaytağı” instrumental ansamblının konserti 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (“Yüz bəhanə- bir yanlışı yüz edər!”)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası”  (Dəcəl ayının bal sevdası)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar)

  11.50 Klarnetdə çalır Hacı Həmidoğlu 

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Populyar müğənnilərin konserti

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi 

  13.30 “Məktəb illəri” (Bülbülün Bakıdakı memorial muzeyində tədbir)

  13.55 Anonslar

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Ələkbər Tağıyev, Ələkbər Ziyatay –“Bakı gecələri”)

  15.30 Anonslar

  15.35 Şən melodiyalar 

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Vətən – ana deməkdir. Uşaqlarla vətənpərvərlik mövzusunda söhbət)

  16.25 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri 

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (206 saylı məktəbin hərbi müəllimi, müharibə veteranı, mayor Sücaət Haqverdiyevin

  döyüş yolu) 

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Sevgilimsən, poeziya” (Nazim Hikmət) 

  18.40 “Nəğmə dolu bir ürəyəm”. Oxuyur Ramil Qasımov

  19.00 “Söz dünyamız” (Məstan Günər) (f)

  19.30 “Bulaq” (Yaylaqda yeni yurd dəyişməsi)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

   22.30 Oxuyur Fidan Qasımova (doğum günü)   

  22.50 Valslar

  23.00 “Unudulmayanlar” (Rəfiq Zəka Xəndan)

  23.30 “Bakı axşamları”. Musiqi proqramı 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Saday Budaqlı – “Firuzə qaşlı sırğa”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Cahangir Cahangirov)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Lirik melodiyalar 

  01.30 “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 “Ulduzlu gecələr”. Musiqi proqramı  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Tofiq Əhmədovun lent yazıları (saksofon)

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
14-06-2018 | 10:35
14-06-2018 | 08:19
14-06-2018 | 08:17
14-06-2018 | 08:16
14-06-2018 | 08:15
13-06-2018 | 10:07
13-06-2018 | 10:02
13-06-2018 | 10:01
13-06-2018 | 09:58
12-06-2018 | 14:33
ПОГОДА
Баку (15.06.2018) :
Ясно Ночью : +17+19 | Днем: +28+30
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.678 | Продажа: 1.703

Рубль:
Покупка: 0.0255 | Продажа: 0.0271

Евро:
Покупка: 1.9825 | Продажа: 2.0424
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ