ТВ программа
24-10-2016 - 30-10-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  31.10.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Ужасный Генри"      

  13:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационные фильмы    

  14:50   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  21:50   "Совершенно иной"

  22:40   Художественный фильм: "Экипаж"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Экипаж" (продолжение)      

  1:15     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная мозаика"     

  2:40     "Совершенно иной"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  31.10.2016                                                                                                                                      

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Rəqslər

  7.00 “Sabahınız  xeyir” (təkrar)

  7.30 Xalq mahnıları  

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”  (Binədəki 24 saylı məktəbin şagirdi Cahangir Əliyev)  (təkrar)

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Marşlar

  11.25 Estrada melodiyaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05“Azərbaycan Radiosu-90” “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram

   (Məktəblilərin radiyoya ekskursiyası) (təkrar) 

  12.25 Anonslar

  12.30 “Yadigar səslər”. Tələt Qasımov

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”  (Tofiq Bayram)  (f)

  14.30 Nadir Əzimovun mahnıları (doğum günü)  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Çıxış edir  “İrs”  folklor ansamblı

  15.30“Radio  taleyimdir” (Tofiq Rüstəmov) (f) 

  16.00 “Unudulmaz ifalar”. Əhsən Dadaşov və Bəhruz Zeynalov  

  16.20 “Ozanların dilindən” (Aşıq Əkbər- “Durna teli”)  (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05“Radionun qızıl fondundan”.“Klassik irsimizdən”  Abbas Səhhət (f)

  18.35 Cahangir Zülfüqarovun uşaq tamaşalarına bəstələdiyi musiqi (d.g)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Daha bir görüş”  (Fəridə Aslanbəyova) (təkrar) 

  19.50 Orkestr miniatürləri

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Mahnı qanadlarında

  20.50 Payız lövhələri  

  21.00 Məhəmməd Hadi poeziyasından nümunələr (f)  

  21.30 Vokal duetlər  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (İlmələrdə bədii tikmə.  Metal sənəti)

  23.30 Çıxış edir “Qönçə” XÇA ansamblı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mücrüm Kərim  (I veriliş)  (f)

  00.20 Kinofilmlərimizdən mahnı və rəqslər  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəsgahları  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Radionun qızıl fondundan”.  “Klassik irsimizdən”  Abbas Səhhət  (təkrar)

  02.40 Oxuyur İlqar Sail  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”   (təkrar)

  03.40 Rəqs ritmləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram   (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  01.11.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Пятеро друзей"         

  13:00   "Спортивный обзор"          

  13:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Стукач"          

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Из истории наших сражений"     

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Сегодня в меню"      

  22:25   "Музыка"      

  23:00   "Новости"     

  23:45   Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" - "Барселона"    

  1:45     "Музыка"      

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Спортивный обзор"          

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Из истории наших сражений"     

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  01.11.2016     

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Salam, əsgər”. Musiqi proqramı

  6.35 Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının lent yazıları  

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (Üzeyir Hacıbəyli)   (f)

  7.30 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri   

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uçur durna qatarı”. Musiqi proqramı   

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Telli Pənahqızı  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Texniki inqilabın mənəvi qüdrəti )

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Tarixlə yaşıd olan zəngin Azərbaycan folkloru)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ən böyük, ən uca, ən qəribə məkanları)   (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Azərbaycan Radiosu) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Krımdakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Həbib Əliyev)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Musiqi mozaikası

  15.40 İnstrumental melodiyalar

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Tarixin qanlı səhifəsi - Vəng kəndi. Kəlbəcər )

  16.30 “Radionun qızıl fondundan”. “Həyat söylə, sən kiminsən” (f)

   16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Alı Mustafayev  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız” (Seyid  Şuşinski)

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Radionun qızıl fondundan”. Gülhüseyn Hüseynoğlunun mənsur şeirləri  (f)

  19.35 Oxuyur Flora Kərimova  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestrinin konserti

  20.45 Simfonik rəqslər

  21.00 “Səslər muzeyi”  (Diktorlar)  (f)

  21.30 “Səs xəzinəmizdən”. Seyid Şuşinski  (x.g)   

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Əməkdar jurnalist Gülbəniz Hüseynli) (f)

  22.40 Südabə Şəfanın melodiyaları

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Rəşid Nəsiboğlu) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mücrüm Kərim  (II veriliş)  (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Rais Rəsulzadə) (təkrar)

  00.50 Şikəstələr  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Əzizim Vətən yaxşı”. Musiqili hekayə (Xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyev) (f)

  01.50 Payız lövhələri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar)

  02.40 “Qobustan” ansamblının lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Oxuyur Rəşidə Behbudova

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  02.11.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Точка соприкосновения"  

  13:00   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационный фильм      

  14:45   Художественный фильм: "Турист"          

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм: "Гамлет Ханызаде"       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Никогда не сдавайся-2"       

  22:25   "61!". Интеллектуальная игра       

  23:00   "Новости"     

  23:45   Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" - "Байер"          

  1:45     "Музыка"      

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Точка соприкосновения"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Гамлет Ханызаде"       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  02.11.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni 

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)

  6.48 Xalq təranələri  

  7.00 “Xeyrə qənşər” (təkrar) 

  7.30 “Simurq” ansamblının lent yazıları  

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 İnstrumental miniatürlər

  10.20 Emin Sabitoğlunun mahnıları (d.g)  

  10.50 “Şair öz səsində”. Ağalar Mirzə (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış edir “Qarabağ” XÇA ansamblı

  11.30 “İrəvan çuxuru”  (İrəvan aşıq ədəbiyyatında irfan söhbəti)  

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05“Azərbaycan Radiosu-90”.“Sabaha pəncərə”(Dinləyici sözü) 

  12.25  Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız”  (təkrar) 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Respublikamızın bəzək bitkiləri və bağçılığın qədim tarixi haqqında. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Asif Mehrəliyev)                                                                                                     

  15.25 Anonslar 

  15.30 Musiqi dəqiqələri

  15.40 “İgidnamə” (Ehtiram Əliyev)  (f)

  16.00 Çıxış edir Rəhman Rasimoğlu (zurna)    

  16.15 Gənc istedadların konserti

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Əliağa Vahid –“Səni zəmanə yetirməz” (f)

  18.35 Rauf Hacıyevin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Azərbaycan Radiosu-90”.  “Sözləri Nəbi Xəzrinindir”.  Musiqili kompozisiya (f)

  19.45 Rəqs musiqisi  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Təsnif və rənglər  

  20.45 Çıxış edir  instrumental heyətlər   

  21.00 “İlham çeşməsi” (Emin Sabitoğlu)  (f)

  21.30 Nəğməli axşamlar  

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (XIX əsr Azərbaycan şairləri – Rəmzi baba və Abdulla Dilxoyi)  (təkrar)

  22.40 Pianoçu Çingiz Sadıxovun ifasında xalq mahnıları  

  23.00 “Azərbaycan Radosu -90”. “Muğam” radio jurnalı (f)

  23.55 Anonslar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mücrüm Kərim (III veriliş) (f)

  00.20 Populyar musiqi əsərləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Operettalar aləmində”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Telli Pənahqızı   (təkrar)

  02.40 Oxuyur Alim Qasımov

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi çələngi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  03.11.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Я тоже был ребенком"      

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационный фильм      

  14:45   Художественный фильм: "Максимальный срок"           

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Музыкальная мозаика"     

  21:15   "Лично Вы"  

  22:00   Футбол. Евролига. "Габала" - "Сент-Етьен"        

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Портниха"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Портниха" (продолжение)  

  2:45     "Лично Вы"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Я тоже был ребенком"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  03.11.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental el havaları

  6.30  “Abşeronun səhəri”. Musiqi proqramı

  7.00 “İrəvan çuxuru” (təkrar)

  7.30 Ustad aşıqların lent yazıları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Torpağın payız qayğıları )

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Əsrin sənətkarları”  (Tofiq Əhmədov) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Akif Səməd  (f)

  14.20 Çıxış edir Baba Mahmudoğlu adına “Misri” ansamblı   

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycan bayrağı ordenli Gülalı Əliyevin  döyüş yolu)  

  15.25 Ələkbər Tağıyevin mahnıları  

  16.00 Anonslar

  16.05 Musiqi çələngi

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Yeni lent yazıları  

  18.30  Zakir Bağırov – Fortepiano ilə orkestr üçün konsert

  18.50 Xor üçün işlənmiş xalq mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Nəriman Həsənzadə (f) 

  19.35 Oxuyur Mənsum İbrahimov  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi  

  20.50 Saz havaları

  21.00 “Tərəkəmə” (Ramiz Əsgərin yeni kitabları)

  21.30 “Anam dəniz” . Musiqi proqramı  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Xalq artisti Gülağa Məmmədov) (f)

  22.40 Oxuyur Zahid Dadaşov

  23.00 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Axşam görüşlərindən seçmələr”  (Emin Sabitoğlu) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd Füzuli   (I veriliş)  (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri”   (Aqşin Babayev –“Kişilər az yaşadı”)

  00.35 Lirik melodiyalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Klassik şairlərin qəzəllərinə ifa olunmuş muğamlar  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Əsrin sənətkarları”    (təkrar)

  02.40 Çıxış edir Kamil Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl   

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”  (təkrar)

  03.40 Vokal miniatürlər  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  28.10.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Киноштрих"           

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Подарок"        

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм: "Мелик Дадашев"          

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Музыкальная мозаика"     

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Женщина в золотом"

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Женщина в золотом" (продолжение)        

  2:30     "Музыкальная мозаика"     

  3:00     Телевизионный фильм: "Мелик Дадашев"          

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  28.10.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram (f) 

  6.48 Simfonik miniatürlər

  7.00 “Çiçək yağışı”  (Şəhriyar)  (f)

  7.30 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Sazçı qızlar” ansamblının lent yazıları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Azərbaycan Radiosu-90”.  “Bizdən sonra”  (Miliyonların qəlb sirdaşı)

  10.35 Oxuyur Eyub Yaqubov

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi kaleydoskopu 

  11.50 Oyun havaları 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”  (Respublika Şahmat məktəbinin yetirmələri)

  12.25 Təsnif və rənglər

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir ART “Qaytağı” instrumental ansamblı

  14.30 “Hərb tariximizdən” (Polkovnik Vəli  bəy Yadigarov haqqında) (təkrar)

  14.45 Qəhrəmanlıq nəğmələri

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Marinski –“Molla Nur”)  (f)

  15.20 Payız lövhələri

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (Səbail qəsri)  (təkrar)

  15.50  Vokal duetlər

  16.20 Novruz Aslanovun melodiyaları  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir nağara ifaçısı İsmayıl Eminov

  18.15 Azərbaycan estrada musiqisi  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Azərbaycan və ingilis atalar sözlərinin qarşılaşdırılması)

  19.35 Mahnı axşamı 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Yadigar səslər”. Nisə Mustafayeva və Qulu Əsgərov  

  20.50 Orkestr pyesləri

  21.00 “Elçi daşı” (Şəddat Cəfərov)  (f)

  21.30 Musiqi çələngi

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Pıçıldaşın ləpələr” . Musiqi proqramı

  22.30 “Sarıtel” (Mikayıl Azaflı) 

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şəhriyar   (II veriliş) (f) 

  00.20 “Ümid” ansamblının lent yazıları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Dünya bir pəncərədir”   (Səid  Rüstəmov)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Lirik melodiyalar 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Sarıtel”  (təkrar)

  03.40 Xor miniatürləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)           

 • Суббота Суббота

  29.10.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Живым или мертвым"         

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Мисс Поттер"

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  18:40   "Вечная мелодия"    

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Оккупация"

  21:15   Телевизионный фильм       

  22:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Унесенные ветром"           

  4:25     "Вечная мелодия"    

  4:45     Телевизионный фильм       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Оккупация"

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Народные мелодии"          

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  29.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Orkestr pyesləri 

  6.40 İnstrumental musiqi 

  7.00 “Olmalıyıq Vətən daşı” (f)

  7.30 Vətən nəğmələri 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  8.55 Anonslar

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Arif Məlikov – Simfonik poema

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Simfonik muğamlar

  11.50 Koroğlu havaları

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Yardımlı- I veriliş) (f)

  12.30 Azad Zahidin mahnıları 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça” (Payız haqqında atalar sözləri, məsəllər və tapmasalar) (təkrar)

  13.25 “Vətən torpağı”. Musiqi proqramı 

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Vətən marşları. Hərbi mahnı və marşlara həsr olunub) (təkrar)

  14.25 “Hoydu, vətən oğulları”. Musiqi proqramı  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram (Təzə kitabın təzə dostları) (təkrar)

  15.30 “Mahur  hindi” dəsgahı. Oxuyur Babək Niftalıyev 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Azərbaycan milli komandasının Dünya Çempionatı 2018-in seçmə mərhələsindəki  oyunları. Növbəti rəqib Şimali İrlandiyadır)

  16.20 “Dirijor Rauf Abdullayevdir”. Musiqi proqramı (d.g)

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, Vətən oğulları... ”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Kinorejissor, əməkdar artist Elxan Qasımov)  (təkrar)

  18.25 “Vətənin keşiyində”. Musiqi proqramı

  18.40 Müdhəd Əhmədov –“Qəhrəmanlıq” simfoniyasından hissələr   

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Lirik mahnı axşamı

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Payız düşüncələri”   (f)

  21.40 “Unudulmaz ifalar”. Ələkbər Əsgərov (klarnet) 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “O səsin sorağında” (Yaqut Abdullayeva) (f)

  23.00 “El havası” (Aşıq Ziyəddin Borçalı) (təkrar)

  23.30 Bəstəkarlarımızın romans və mahnıları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Azərbaycan Radiosu-90” . “Xanəndəlik sənəti” (Keçəçioğlu MƏhəmməd)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10  Azərbaycan bəstəkarlarının orkestr musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir vokal və instrumental heyətlər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  30.10.2016                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  11:30   "Музыкальная мозаика"     

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Счастье"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Вкусный Мир"       

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Уроки вождения"     

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Любовь с препятствиями"   

  1:30     "Музыка"      

  2:05     Художественный фильм: "Гравитация"  

  3:30     "Настроение"           

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     "Счастье"      

  7:30     Мультипликационные фильмы     

  30.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Çıxış edir instrumental ansambllar

  6.30 “El havası”  (təkrar) 

  7.00 Reyhan Müslümova  və Məşədi Məmmədovun lent yazıları   

  7.30 “Radio taleyimdir”(Yazıçı, publisist Famil Abbasov) (f)

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Oxuyur Ramal İsrafilov 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (təkrar)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“B” hərfinin qoçaqlığı) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş  (təkrar)

  11.50 Bəstəkarlarımızın mahnıları mövzusunda  fantaziyalar

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Azərbaycan Radiosu-90”. “Daha bir görüş” (Fəridə Aslanbəyova) 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Oxuyur Xuraman Qasımova 

  13.30 “Məktəb illəri” (Məktəbli və məktəb geyimi) (təkrar)

  13.50 Rəqs musiqisi 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 “Azərbaycan Radiosu-90” . “Qocaman musiqiçilər” (Pianoçu Mahmud Əliyev) (f)

  16.00 “Bəhər”  (Şagirdin kitab rəfi. Mütaliəyə maraq necədir?)   (təkrar)

  16.20 Musiqi mozaikası

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Vətən sərhəddən başlayır)  (təkrar)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı” (Yardımlı- II veriliş) (f)

  18.40 Oxuyur Aygün Bəylər

  19.00 “Söz dünyamız”   (Yazıçı Fərman Eyvazlı)

  19.30 “Azərbaycan Radiosu – 90”. Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (təkrar)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Rəşid Nəsiboğlu)

  22.30 Azərbaycan kinofilmlərindən xor və rəqslər 

  23.00 “Unudulmayanlar”.  Mirzə İbrahimov (f)

  23.30 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”  (Aqşin Babayev –“Kişilər az yaşadı”)  (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Estrada kaleydoskopu

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Olmalıyıq Vətən daşı”  (təkrar)

  02.40 İnstrumental melodiyalar

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  03.30  Tovuz  aşıqlarının lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Payız lövhələri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
28-10-2016 | 12:07
28-10-2016 | 12:06
28-10-2016 | 12:05
28-10-2016 | 12:04
28-10-2016 | 09:34
28-10-2016 | 09:33
27-10-2016 | 16:15
27-10-2016 | 16:11
27-10-2016 | 11:05
27-10-2016 | 11:05
ПОГОДА
Баку (27.10.2016) :
Облачно Ночью : +5+7 | Днем: +9+11
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.6128 | Продажа: 1.6943

Рубль:
Покупка: 0.0249 | Продажа: 0.0269

Евро:
Покупка: 1.7309 | Продажа: 1.8463
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ