ТВ программа
19-06-2017 - 25-06-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  26.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Инструментальная музыка

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Я любил вас больше жизни"           

  15:50   Телевизионный фильм       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Летопись XXI века"          

  22:15   "Музыка"      

  22:45   Художественный фильм: "На дальних берегах"

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "На дальних берегах" (продолжение)         

  0:45     "Музыка"      

  1:10     Художественный фильм: "Свет погасших костров"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Свет погасших костров" (продолжение)  

  3:35     "Пульс дня"  

  4:15     "Летопись XXI века"          

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Меджлиси-унс"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  26.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Cəngi və uvertüralar

  07.00 “Müqəddəs ayinlər” (Ramazan bayramı) (təkrar)

  07.30 Şən melodiyalar

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Anasının balası” (Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü) (təkrar)

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05  İdman icmalı

  11.20 Oxuyurlar İnarə Babayeva, Samir Cəfərov, Cahangir Qurbanov və Anar Şuşalı

  11.40 Rəqs musiqisi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram 

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Olmalıyıq Vətən daşı”.  Radio kompozisiya  (f)

  14.40 İnstrumental musiqi 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Azərbaycan əsgəri”

  15.25 Anonslar

  15.30 “Vətən varsa, biz də varıq”. Radio kompozisiya  (təkrar)

  16.00 Qəhrəmanlıq mahnıları 

  16.20 “Ozanların dilindən” (Aşıq Şaiq İncəli)  (f)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

   18.00 Xəbərlər

  18.05 Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş konsert

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi”  (“İlahinamələr”. Fəridəddin Əttar, Cəlaləddin Rumi)

  19.35 “Yeni Azərbaycanım”. Musiqi proqramı

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Ramazan Bayramınız mübarək!”. Musiqi proqramı

  21.00 “Çağdaş qələmlər”  (Ədəbi gənclik və müasirlik) (f)

  21.30 “İnamla irəli”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə”  (Xalçalarda yay, yaylaq etüdləri)

  23.30 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik orkestr

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Molla Pənah Vaqif  (I veriliş) (f)

  00.20 Süleyman Ələsgərov –“Ulduz” musiqili komediyasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Daha bir görüş” (Yusif Axundzadə) (f) 

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 Ötən illərin melodiyaları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  27.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Тайна крепости"       

  13:00   Телевизионный фильм       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Хиджран" Сабит Рахман, Эмин Сабитоглы. Спектакль Театра Музыкальной Комедии   

  16:30   "Поет Шовкет Алекперова"          

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Документальный фильм: "Национально-нравственные ценности Азербайджана"  

  21:50   Концертная программа      

  22:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  23:30   Художественный фильм: "Аршин мал алан"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Аршин мал алан" (продолжение)   

  1:30     "Музыка"      

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Любовь и лимандры"           

  3:25     "Музыка"      

  4:00     Документальный фильм: "Национально-нравственные ценности Азербайджана"  

  5:00     "Новости"     

  5:50     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  27.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  06.30 Folklor kollektivlərin çıxışı

  07.00 “Gülüş ustaları”  (Rüfət Zəbioğlu)   (f)

  07.30 Estrada müğənnilərinin konserti 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Vətən gözəl”. Musiqi proqramı

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Əliağa Kürçaylı (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Ətrafımızdakı  enerji) (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Aşıq Qızqayıt Kəlbəcərli)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram  (Dövlət içində dövlət-Lesoto) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Nizamidən oxuyuruq” ( “Yaradanın adı ilə”. “Yeddi gözəl”dən oxuyur Həsən Əbluc) (f)   

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Misirdəki Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Elşən Rəhimov) 

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Oğuz yurdu –Dərələyəz)  (I hissə) (təkrar)

  16.30 Oxuyur Canəli Əkbərov

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı 

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Ənvər Əhməd  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti 

  18.40 İnstrumental el havaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Mən ümmanlar təşnəsiyəm” (Xəlil Rza Ulutürkün şeirləri) (f)

  19.35 Brilliant Dadaşova və Eyyub Yaqubovun konserti 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Daha bir görüş” (Faiq Sücətdinov) (təkrar)

  21.00 “Səslər muzeyi” (Barat Şəkinskaya) (f)

  21.30 Mahnı axşamı 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Dəmir Gədəbəyli) (f)

  22.40 Çıxış edir ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Adil Bağırov -80) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Molla Pənah Vaqif  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Şairə Anna Axmatova) 

  00.50 Musiqi lövhələri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Nizamidən oxuyuruq” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Orkestr pyesləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  28.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Здесь тебя не встретит рай"            

  12:40   Телевизионный фильм: "Насиба Зейналова"      

  14:00   "Новости"     

  14:30   Телевизионный фильм: "Народные мелодии"    

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Мы родом из мугама"       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Концерт Нахичеванского Танцевального Коллектива 

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Поет Фаргана и Алим Касумовы"          

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:00   Художественный фильм: "Где Ахмед?"  

  23:30   "Песни прошлых лет"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Последняя ночь детства"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Концертная программа      

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Мы родом из мугама"       

  6:35     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  28.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 XÇA ansamblların ifasında rəqslər

  07.00 “Xeyrə qənşər”   (təkrar)

  07.30 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Melodiyadan-melodiyaya

  10.50 “Şair öz səsində”. Ruslan Dost Əli (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Ayaz Qasımov 

  11.30 “İrəvan çuxuru” (Vətənlə bağlı şeirlər) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Yay tətili günləri. Məktəbli mikrafon önündə)

  12.25 Anonslar

  12.30 ART Əhsən Dadaşov adına “Xatirə” XÇA ansamblının konserti  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Yaqub Məmmədov)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı  (Azərbaycanın ekoturizm potensialı) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə”  (Məhərrəm Seyidov) (f)

  15.50 “Marş ritmində”. Musiqi proqramı

  16.00 “Qədim sənəti yaşadanlar” (Tarzən Vüsal İsgəndərzadə)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Rəqslər

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı çələngi 

  18.40 Azərbaycan təranələri 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”. Musiqili veriliş (Gülağa Məmmədov) (doğum günü)

  19.45 Oxuyur Yaqub Zorofçu

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir estrada müğənniləri

  20.50 Simfonik valslar

  21.00 “İlham çeşməsi” (Həsən bəy Zərdabi) 

  21.30 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Qəhrəmanlıq abidələrimiz. Mehdi Hüseynzadə- Həzi Aslanov)  (təkrar)

  22.40 Sözsüz mahnılar

  23.00 Ötən illərin nəğmələri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Molla Pənah Vaqif  (III veriliş) (f)

  00.20 Klassik musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili - əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Əliağa Kürçaylı  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Dünya musiqi inciləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  29.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Я тоже был ребенком"      

  12:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   Телевизионный фильм       

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Механик: Воскрешение"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Знак почёта"  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Точка соприкосновения"  

  4:10     "Лично Вы"  

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "История Азербайджана"   

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  29.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental melodiyalar

  06.30 Çıxış edir gənc ifaçılar 

  07.00 “İrəvan çuxuru”  (təkrar)

  07.30 “Nəğməli Bakı”. Musiqi proqramı 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram (f)

  11.50 Oyun havaları 

  12.00 Xəbərlər

  12.05  “Yaşıl planet”  (Fırtına və qasırğalar, onların əhəmiyyəti)  (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Niyazi) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Sərdar Əsəd  (f)

  14.20 Qədim rəqslər

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycan bayrağı” ordenli Aydın Manerovun döyüş yolu) (təkrar)

  15.25 Çıxış edir populyar estrada müğənniləri

  16.05 Mahnı qanadlarında

  16.35 Çıxış edir “Buta” instrumental qrupu

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi kaleydoskopu 

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Nigar Rəfibəyli (doğum günü)  (f)

  19.35 Oxuyurlar Kamilə Nəbiyeva və Mirələm Mirələmov 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada proqramı

  20.45 Retro duetlər 

  21.00 “Qərib axşamlar” (Söhrab Tahir) (f)

  21.30 Oxuyurlar Flora Kərimova və Akif İslamzadə

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (İki ölüm arasında)

  22.40 Nigar Rəfibəylinin  sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü) 

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  (Rəşid Behbudov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mir Möhsün Nəvvab (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”) (təkrar)  

  00.35 Polad Bülbüloğlunun kino musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının populyar əsərləri 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar” (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər          

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  23.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Мир студента"        

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Неугасающая пламя олимпа"       

  22:30   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Гонка"            

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Гонка" (продолжение)         

  2:25     Джаз  

  2:50     "Пульс дня"  

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Неугасающая пламя олимпа"       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  23.06.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48  Estrada rəqsləri

  07.00 “Ulus sözü” (Müqəddəs hədislər – kəlamlar)  (f)

  07.30 “Abşeronum”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Oqtay Rza) (f)

  10.35 Oxuyurlar Tünzalə Ağayeva və Xəyyam Nisanov 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi mozaikası

  11.40 İnstrumental melodiyalar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı  (Karate –özünümüdafiə  idmanıdır) (təkrar)

  12.25 Gənc muğam ifaçılarının konserti 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir “Qədim Musiqi Alətləri” ansamblı

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General Səməd bəy Mehmandarov haqqında)

  14.45 Cəngi və yallılar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Azərbaycan valsları 

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Ordubadın tarixi abidələri) (II veriliş) (təkrar)

  15.50 Çıxış edir “Can bala” qrupu 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Formula 1 Azərbaycan qranprisi)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Çıxış edir instrumental üçlüklər

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Oxuyurlar Aygün Bayramova və Mənsum İbrahimov 

  18.30 Estrada müğənnilərinin konserti 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Elçi daşı” (Hikmət Mahmud)

  19.35 Azərbaycan kinofilmlərindən mahnı və rəqslər 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Melodiyadan-melodiyaya 

  21.00 “Qərib axşamlar” (Qələndər Xaçınçaylının yurd həsrəti)

  21.30 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov  adına estrada-simfonik orkestri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Ötən illərin duetləri. Oxuyurlar Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov

  22.30 “Dədə sözü yerdə qalmaz”  (Ata sözlərimiz başqa dillərdə)

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar  (II veriliş) (f) 

  00.20 Rauf Hacıyevin əsərləri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”   (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Суббота Суббота

  24.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Блондинки в законе"

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   "Музыка"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   Художественный фильм: "Рrаdа и чувства"       

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Мужчина и женщина"      

  2:30     Джаз  

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  24.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental pyeslər 

  06.30 Musiqi çələngi 

  07.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri)  (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Çıxış edir “Buta” instrumental üçlüyü

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (İsmayıllı - II veriliş)  (f)

  12.30 Estrada proqramı 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (“Bənövşə” uşaq xoru studiyamızda) (təkrar)

  13.25 Musiqi mozaikası 

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri”

  14.25 “Marş ritmində”. Musiqi proqramı

  14.40  Oxuyurlar Aygün Bəylər və Elton Hüseynəliyev

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər”  (Kitab bilik mənbəyidir, yoxsa kompyuter?) (təkrar)

  15.30 “Qaya” Dövlət ansamblının konserti    

  15.50 “Xatirələr işığında”  (Xəlil Rza Ulutürk )  (f)

  16.20 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Şair Əlişirin Şükürlü)  (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Xalq musiqisi müasir aranjimanda

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Nəğməli axşamlar

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yay düşüncələri”  (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Adilə Hüseynova)

  22.50 Abbasqulu ağa Bakıxanovun sözlərinə yazılmış romanslar

  23.00 “El havası” (İlyas Tapdıq yaradıcılığı və sözlərinə yazılmış mahnılar)

  23.30 Hökumə Nəcəfovanın mahnı və romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Üzeyir Hacıbəyli - “O olmasın, bu olsun” operettasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Arif Məlikovun əsərləri

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir xarici estrada müğənniləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  25.06.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Париж любой ценой"          

  16:00   "Новости"     

  16:30   Формула 1. Гран-При Азербайджана       

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Любовь её жизни"    

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     Мультипликационные фильмы    

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"            

  25.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental musiqi  

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Şən melodiyalar

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Rəqs musiqisi

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram    (Ürəklərdə bayram ola!)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Tıq-tıq xanım giləmeyvələr aləmində (II söhbət) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50 Oyun havaları

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”. Musiqili veriliş  (Faiq Sücətdinov-70)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Aşıq Samirə və Teyyub Aslanovun konserti 

  13.30 “Məktəb illəri” (Atatürk mərkəzində uşaq birliklərinin tədbiri. “Bir millət,  iki dövlət”) (təkrar)

  13.50 Uşaq mahnıları 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Rauf  Hacıyev, Yusif Həsənbəy  - “Saçlarına gül düzüm...”)  (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Elnarə Dadaşovanın əsərləri (doğum günü)

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Mənim asudə vaxtım) (təkrar)

  16.20 Melodiyadan - melodiyaya

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Ordu gününə həsr olunub)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı” (İsmayıllı -  III veriliş)    (f)

  18.40 “Gözəl Vətən”. Musiqi proqramı   

  19.00 “Söz dünyamız”  (Şair Məmməd Rahim -110)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Folklorumuzda dağla, yaylaqla bağlı söyləmələr)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Adil Bağırov -80)

  22.30 “Odlar ölkəsi”. Gənc musiqiçilərin konserti

  23.00 “Unudulmayanlar”  (Xanəndə Ağaxan Abdullayev)

  23.30 Oxuyurlar Brilliant Dadaşova və Azər Zeynalov 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Vaqif Səmədoğlu)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Yadigar səslər”. Yaşar Səfərov (doğum günü)

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Tofiq Bakıxanovun mahnı və romansları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Orkestr pyesləri 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
23-06-2017 | 14:58
23-06-2017 | 11:34
23-06-2017 | 08:46
23-06-2017 | 08:45
23-06-2017 | 08:43
23-06-2017 | 08:41
22-06-2017 | 14:52
22-06-2017 | 14:51
22-06-2017 | 12:10
22-06-2017 | 11:42
ПОГОДА
Баку (23.06.2017) :
Малооблачно Ночью : +17+19 | Днем: +27+29
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ