ТВ программа
13.08.2018 - 19.08.2018
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  13.08.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Художественный фильм: "Лавка чудес"

  13:10   "Наша планета"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  16:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "На пути к "Оскару"

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   Концертная программа

  22:20   Художественный фильм: "Анатомия любви"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Дальняя дорога"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Дальняя дорога" (продолжение)

  3:00     "Родной язык"

  3:15     "Пульс дня"

  4:00     "Память"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Музеи Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     "На пути к "Оскару"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  13.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”. Musiqili veriliş

  06.48 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Estrada proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar   

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (35 saylı Musiqi məktəbinin şagirdi Ləman Seyidovanın İtaliyadakı uğurları) (təkrar)

  10.25 Mahnı qanadlarında

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Xalq havaları və rəqsləri 

  12.00 Xəbərlər   

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Əyləncəli tətil günləri) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Çıxış edir gənc ifaçılar

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər 

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Telli Pənahqızı (f)

  14.30 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Çıxış edir instrumental  heyətlər

  15.30 “Kino səltənəti” (Xalq artisti Əjdər Həmidov)  (f)

  16.00 Azərbaycan kinofilmlərindən rəqslər

  16.20 “Ustad nəfəsi”  (Ağ Aşıq) (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Melodiyadan-melodiyaya

  18.45 Çıxış edir “Köhnə Bakı” qrupu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Çingiz Əlioğlu ilə müsahibə) (f)

  19.35 Çıxış edirlər Aygün Bayramova və “Buta” qrupu  (doğum günü)

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi çələngi

  21.00 “Poeziyamızın Əhməd Cavad ömrü” (f)

  21.30 Oxuyur Elmira Rəhimova (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ocaq başı”  (Lətifələr)

  23.30 Romans axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (I veriliş) (f)

  00.20 Operettalardan mahnı və duetlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı”  (təkrar)

  03.40 Duetlər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  14.08.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Художественный фильм: "Мы купили зоопарк"

  13:30   "Спортивный обзор"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Художественный фильм: "Cопровождающий"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Поет Алим Касумов"

  22:20   "Азербайджанский язык"

  23:10   Художественный фильм: "Иллюзия обмана"

  0:00     "Новости" (на английском языке) 

  0:30     Художественный фильм: "Иллюзия обмана" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Телевизионный фильм

  3:20     "Пульс дня"

  4:10     "Азербайджанский язык"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Спортивный обзор"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  14.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir vokal və instrumental qruplar

  06.30 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları”. İlf Petrov – “Qızıl dana” (f)

  07.30 “Abşeronum”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Samir Piriyev

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Əli Kərim (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (Rəsədxanalar. Qrinviç rəsədxanası – 1685) (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Bakı toyları) 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Alimləri şübhədə saxlayan sirli məkanlar) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Azərbaycan xalçaları dünya muzeylərində) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Türkiyədə fəaliyyət göstərən Birləşmiş Dünya Azərbaycanlıları Təşkilatı-nın yeni tədbirləri barədə) (təkrar)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun” . Musiqili – Əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı” (Ağdamın Qiyaslı kəndi. Professor Əjdər Qiyaslı) (təkrar)

  16.30 El havaları

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Sabir Abdin  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası”  (Alim Qasımov)

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Ramiz Heydər - “Əsrin qızıl karvanları” (f)

  19.35 Çıxış edir estrada müğənniləri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 “Müdriklər belə deyib”  (Abbasqulu ağa Bakıxanov) (f)

  21.40 Oxuyur Alim Qasımov (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Eldar Mansurov)  (f)

  22.40 Eldar Mansurovun mahnıları

  23.00 “Axşam görüşləri” (Sumqayıta həsr olunub)  (II veriliş)  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...” (Tarix muzeyində qorunan Cümhuriyyət dövrünə aid eksponatlar. Tarix elmləri doktoru

  Anar İsgəndərli) (təkrar)

  00.50 Musiqi lövhələri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (təkrar)

  03.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  15.08.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Нас приняли!"

  13:00   "Азербайджан - мой край родной"

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Художественный фильм: "Погоня"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Музыка"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   Художественный фильм: "Развод по-французски"

  22:55   "Бакинские вечера"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Люди как мы"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Люди как мы" (продолжение)

  2:30     Джаз

  3:15     "Пульс дня"

  4:00     "Откровенный разговор"

  5:00     "Новости"

  5:30     "Точка соприкосновения"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  15.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)    

  06.48 Musiqi dəqiqələri

  07.00 “Xeyrə qənşər” (təkrar)

  07.30 Azərbaycan kinofilmlərindən musiqi fraqmentləri

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi kaleydoskopu

  10.50 “Şair öz səsində”. Oqtay Rza (f)  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 İnstrumental musiqi

  11.30 “Obalardan, babalardan”  (Aşıq Alı yaradıcılığı haqqında. İlham Qəhrəman)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (İstedad və bacarıqları ilə seçilən uşaqlar)

  12.25 Uşaq nəğmələri

  12.45 Deyişmələr

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası”  (Alim Qasımov) (təkrar)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Respublikanın ərazisində geniş yayılan kosmetik bitkilərin  tədqiqi. Biologiya elmləri doktoru Lətafət Şəmsizadə)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Məhərrəm Seyidov) (f)

  15.50 Qəhrəmanlıq  nəğmələri

  16.00 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı çələngi

  18.40 İnstrumental heyətlərin konserti  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Sənət söhbətləri” (Ənvər Məmmədov) (f)

  19.35 Çıxış edir ART solistləri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı 

  21.00 “İlham çeşməsi” (Vəfa Fətullayeva)  (f)

  21.30 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik orkestri

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (Şəkidə aşkarlanan yeni abidələr və onlara YUNESKO, Türkiyə, İtaliya tədqiqatçılarının marağı) (təkrar)

  22.40 Oxuyurlar  Flora Kərimova və Yalçın Rzazadə

  23.00 Ötən illərin nəğmələri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (III veriliş) (f)

  00.20 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Əli Kərim  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir xarici estrada ulduzları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  16.08.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Пропавший медальон"

  13:10   "Азербайджан - мой край родной"

  13:30   "Я тоже был ребенком"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Художественный фильм: "Нью-Йоркское такси"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Музыка"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "История Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   Телевизионный фильм

  22:30   Художественный фильм: "Мой парень- киллер"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Все деньги мира"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Все деньги мира" (продолжение)

  3:00     "Музыка"

  3:15     "Пульс дня"

  4:00     Телевизионный фильм

  5:00     "Новости" 

  5:30     "История Азербайджана"

  6:00     "Я тоже был ребенком"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  16.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

  06.30 Estrada konserti

  07.00 “Obalardan, babalardan”  (təkrar)

  07.30 Musiqi mozaikası

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə 

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  11.50 Rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Sahibsiz heyvanların beynəlxalq qorunma günü)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Lətif Kərimov) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Məmməd Araz  əsrətH(f)

  14.20 Oxuyurlar  Nisbət Sədrayeva və Pərviz Qasımov

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Şükür Həmidovun döyüş yolu)  

  15.25 Çıxış edir ART Əhsən  Dadaşov adına  “Xatirə” XÇA ansamblı

  16.00 “Yay düşüncələri” (Xalq artisti Xəyyam Mirzəzadə) (təkrar)

  16.40 Vaqif Şıxıyevin  lent yazıları (qarmon)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Estrada kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Bəxtiyar Vahabzadə (doğum günü) (f)

  19.35 Çıxış edirlər Abbas Bağırov və Ənvər Sadıxov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Melodiyadan-melodiyaya”. Musiqi proqramı

  21.00 “Dastandan üzü bəri” (Zaqatala aşıq mühiti. Aşıq Valeh)

  21.30 Mahnı axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Xalq artisti Möhsün Sənani)

  22.40 Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü) 

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Möhlət Müslümov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Aqil Abbas – “Batmanqılınc”. Povest)

  00.35 Gənc bəstəkarların əsərləri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Şıxəli Qurbanovun librettalarına yazılmış musiqili komediyalardan parçalar (doğum günü)

  02.00 Xəbərlər 

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)                 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü bəri” (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  17.08.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "Садоводство"

  12:00   Художественный фильм: "Фома Неверующий"

  13:30   "Азербайджан - мой край родной"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Художественный фильм: "Доспехи бога: В поисках сокровищ"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Музыка"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Звезды мирового кино"

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Творцы и исполнители"

  23:00   Художественный фильм: "Элизабеттаун"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Элизабеттаун" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Телевизионный фильм

  2:50     "Пульс дня"

  3:30     "Творцы и исполнители"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Садоводство"

  6:00     "Музыка"

  6:30     "Звезды мирового кино"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  17.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  06.48 Vaqif Gərayzadənin instrumental musiqisi 

  07.00 “Ulus sözü” (Nizami Gəncəvi - “Sirlər xəzinəsi”) (f)

  07.30 “Xəzərin sahillərində”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Anarla anırıq: Adil İsgəndərov dramı)

  10.35 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi mozaikası

  11.40 İnstrumental musiqi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar” . Uşaqlar üçün idman proqramı  (Yeniyetmə karateçilər qonağımızdır) (təkrar)

  12.25 Mahnı qanadlarında

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir instrumental ansambllar

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Məhəmməd Mirzə Qacara həsr olunub) 

  14.45 Azad Zahidin vətənpərvərlik mahnıları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Aleksandr Düma- “Qafqaza səyahət”. VI hissə) (f)

  15.20 “Yadigar səslər”. İlhamə Quliyeva 

  15.40 “Əsrlərə səyahət” (Xəzərin keşik çəkən gözləri – mayaklar) (təkrar)

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa” (Səfər Səfərli) (f)

  19.35 Çıxış edir Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrının solistləri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Melodiyadan-melodiyaya

  21.00 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Milli mənəvi dəyərlərin qorunması. Minəxanım Təkləli)

  21.30 Tahir Əkbərin mahnıları 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Unudulmaz ifalar”. Müslüm Maqomayev (doğum günü)

  22.30 “Qərib axşamlar” (Gənc şair Qılman İman)

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh  (II veriliş) (f)

  00.20 “Səs xəzinəmizdən”. İlhamə Quliyeva (doğum günü)

  00.40 Çıxış edir Brilliant Dadaşova, İlqar Muradov  və Norveçin “Skruk” xoru

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqili veriliş

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (təkrar)

  03.40 Sevgi nəğmələri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  18.08.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "Находчивые"

  12:10   Художественный фильм: "Поединок в горах"

  13:30   "Шахматный клуб"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:10   "Музыка"

  16:00   "Туран"

  16:30   "Сельский час"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Новости кино" 

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Музыка"

  19:00   "Региональные новости"

  19:40   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Наша планета"

  21:30   "Азербайджанское кино-120"

  22:00   Художественный фильм: "На дальних берегах"

  23:30   "Музыка"

  0:00     "Новости" 

  0:30     "В этот вечер"

  1:30     Телевизионный фильм

  2:15     "Музыка"

  3:15     "Наша планета"

  4:00     "В этот вечер"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Меджлиси-унс" 

  6:30     "Новости кино" 

  6:45     "Туран"

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  18.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental heyətlərin çıxışı

  06.30 Musiqi mozaikası

  07.00 “Çiçək yağışı” (Zəlimxan Yaqub) (f) 

  07.30 Şənbə təranələri 

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Klarnetdə çalır Hacı Həmidoğlu

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Zaqatala) (f)

  12.30 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu (Kitab oxumaq ən yaxşı istirahətdir)

  13.25 Şən melodiyalar

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Sərhəd Qoşunlarının yaranmasına həsr olunub) (təkrar)

  14.25 Estrada konserti

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Vaxt bölgüsü) (təkrar)

  15.30 İnstrumental musiqi

  15.50 “Sarıtel” (Divanilər) (f)

  16.20 Sərhəd Qoşunları günü münasibəti ilə musiqi proqramı 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xalq artisti, tarzən Firuz Əliyev) 

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı  

  18.40 “Nəğmə dolu bir ürəyəm”. Musiqi proqramı. Oxuyur Ramil Qasımov  

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Gənc xanəndələrin konserti

  20.30 “Bizim planet”   

  21.00 Ötən illərin nəğmələri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  22.40 Duetlər

  23.00 “El havası” (Azər Bülbülün yaradıcılığı) (f)

  23.30 Pikə Axundovanın mahnı və romansları

  23.50 Yay  lövhələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Muğam dəstgahlarımız

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ulduzlu  gecələr”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Mahnılarla eldən - elə 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Simfonik musiqi 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  19.08.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Мелодии минувших лет"

  9:00     "Настроение"

  10:30   "Панорама недели" (на английском)  

  11:00   "Ступеньки"

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"

  13:00   "Мир мугама"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Счастье" 

  15:30   "Вкусный Мир"

  16:00   "Музыка"

  17:00   "Новости" 

  17:30   Художественный фильм: "Прекрасный мир"

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Признанные"

  23:00   Художественный фильм: "Стажёр"

  1:00     "Музыка"

  1:30     "Настроение"

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  4:30     "Счастье" 

  5:30     "Признанные"

  7:00     "Вкусный Мир"

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"

  19.08.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi lövhələri

  06.30 “El havası” (təkrar)  

  07.00 Xalq mahnıları müasir aranjimanda

  07.30 “Şəbəkə”. Həftənin sənət mənzərəsi

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Çıxış edir ART “Qaytağı” instrumental ansamblı 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (“Yamanlığa – yaxşılıq...”)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Uzunburunun yay əhvalatı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar)

  11.50 Oyun havaları

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Çıxış edir populyar müğənnilər

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi

  13.30 “Məktəb illəri” (Azərbaycan kinosu) (təkrar)

  13.55 Anonslar

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (“Yadıma düşdü”) (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Məzəli mahnı və  rəqslər

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Mən gülləri çox sevirəm)

  16.25 Estrada kaleydoskopu

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Şair Zəminə Xınalı qonağımızdır)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Sevgilimsən, poeziya” (Molla Pənah Vaqif) 

  18.40 İnstrumental heyətlərin konserti

  19.00 “Söz dünyamız” (Camal Yusifzadə) (doğum günü) (f)

  19.30 “Bulaq” (Taxıl biçini dağ bölgələrində)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” 

  22.30  Ulduzların dueti

  23.00 “Unudulmayanlar” (Mirvarid Dilbazi) (doğum günü) (f)

  23.30 Nəğməli axşamlar 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Aqil Abbas – “Batmanqılınc”. Povest) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  (İlhamə Quliyeva)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Sözləri Mirvarid  Dilbazinindir”.  Musiqi proqram  (doğum günü)

  01.30 “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Lirik mahnılar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Caz kompozisiyaları

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
16-08-2018 | 08:57
16-08-2018 | 08:56
16-08-2018 | 08:54
16-08-2018 | 08:52
14-08-2018 | 11:14
13-08-2018 | 13:28
13-08-2018 | 11:28
13-08-2018 | 11:27
13-08-2018 | 11:26
13-08-2018 | 11:24
ПОГОДА
Баку (18.08.2018) :
Малооблачно Ночью : +22+24 | Днем: +29+31
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.678 | Продажа: 1.703

Рубль:
Покупка: 0.0263 | Продажа: 0.0276

Евро:
Покупка: 1.9423 | Продажа: 2.0011
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ