ТВ программа
16-07-2017 - 23-07-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  24.07.2017     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Мультипликационные фильмы

  12:00   Документальный фильм

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  14:00   "Новости"

  14:30   "Наша планета"

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Совершенно иной"

  22:15   Художественный фильм: "Глубоководный горизонт"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Одинокий рейнджер"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Одинокий рейнджер" (продолжение)

  3:10     "Пульс дня"

  3:50     "Музыка"

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  24.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Yay lövhələri

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Estrada konserti

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Rauf Hacıyev adına 15 saylı musiqi  məktəbin şagirdi, prezident təqaüdçüsü Cəmil  

  Sədirzadənin uğurları)

  10.25 Mahnı çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05  İdman icmalı

  11.20 “Abşeron torpağı”. Musiqi proqramı

  11.45 Tarda çalır Möhlət Müslümov

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Məktəblilərin yay təəssüratları) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Xalq havaları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 İsa İsmayılzadə - “Tanrım bağışla məni” (poema) (f)

  14.30 Oxuyurlar Simarə İmanova və Zabit Nəbizadə

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.05 Çıxış edir vokal və instrumental qruplar

  15.25 Anonslar

  15.30 “Kino səltənəti” (Ofelya Sənani) (f)

  16.00 İlahə Əfəndiyeva və Anar Şuşalının konserti

  16.20 “Ömürdən keçən səslər” (Bəhram Nəsibov) (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi” (canlı)

  17.50 Oyun havaları

   18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı qanadlarında

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Şair, yazıçı Vaqif Nəsib)

  19.35 Oxuyur Ramil Qasımov

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Melodiyadan-melodiyaya

  21.00 “Şərq müdrikliyi” (Nəsimi sözünün bədii-estetik təsir gücündən söhbət açılır)

  21.30 “Mahnı  axşamı”

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Türkiyə muzeylərindəki xalçalarımız)

  23.30 Pikə Axundovanın əsərləri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Abdulla Şaiq (I veriliş) (xatirə günü) (f)

  00.20 Səid Rüstəmov-“Durna” musiqili-komediyasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 Əziz Əkbər Əzizlinin orkestr pyesləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  25.07.2017     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Мультипликационные фильмы

  11:55   Художественный фильм: "Пропавший медальон"

  13:30   "Спортивный обзор"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "61!". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра

  22:30   Художественный фильм: "Без улик"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Иллюзия обмана-2"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Иллюзия обмана-2" (продолжение)

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "Место встречи"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  25.07.2017 

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental el havaları

  06.30 Musiqi mozaikası

  07.00 “Ulus sözü” (Sədi - “Gülüstan”)  (f)

  07.30 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar Bəyimxanım Vəliyeva və Mirələm Mirələmov

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Məmməd Araz (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (“Yerin maqnit sərhəddi”) (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Telli Sənəm Borçalı)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ən təhlükəli və mənzərəli yolları)

  (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət  söhbətləri” (Möhsün Sənani) (f)   

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Türkiyədəki Azərbaycan diasporunun nümayəndələri Aysu Cahandar və

   Ertoğrul Cahandar)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı” (Əsirlikdə qalan ellər – Qubadlının Həmzəli kəndi) (təkrar)

  16.30 Folklor kollektivlərin  konserti

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı 

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Nazilə Gültac (f)  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti

  18.40 Çıxış edirlər Elçin Həşimov və Elnur Əhmədov

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa” (Sayman Aruz) (f)

  19.35 Oxuyurlar Aytac Şıxəlizadə və Taleh Yəhyayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  21.00 “Səslər muzeyi” (Məhluqə Sadıqova)   (f)

  21.30 Ötən illərin nəğmələri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Əminə Yusifqızı) (f)

  22.40 Nəsibə Abdullayeva və Teymur Əmrahın konserti

  23.00 “Axşam görüşləri”  (XIX-XX əsr – Qarabağın musiqi həyatı)  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abdulla Şaiq (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Əhməd Ağdamski haqqında Telman Ağdamski)

  00.50 Musiqi lövhələri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Xəyyam Mirzəzadə - “Dəniz neftçiləri” süitası

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  26.07.2017     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Мультипликационные фильмы

  12:00   Документальный фильм

  12:30   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра

  22:00   Художественный фильм: "Как знать..."

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Пуля"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Джаз

  2:30     "Точка соприкосновения"

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "Место встречи"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  26.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Estrada pyesləri

  07.00 “Xeyrə qənşər”   (təkrar)

  07.30 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi çələngi

  10.50 “Şair öz səsində”. Vasif Qurbanzadə (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyurlar Aytən Məhərrəmova və Məmməd Nəcəfov

  11.30 “İrəvan çuxuru” (İrəvan abidələri) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Hərbiçi olmaq istəyirəm. Yeniyetmələr qonağımızdır) 

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Fikrət Verdiyev-70)                            

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Göbələklərin əhəmiyyəti və tədqiqi) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Ehtiram Əliyev) (f)

  15.50 “Marş ritmində”. Musiqi proqramı

  16.00 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Çıxış edir “Abşeron” instrumental qrupu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi kaleydoskopu

  18.40 Çıxış edir “Humay” qızlar ansamblı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”. Musiqili veriliş

  19.45 Rəqs musiqisi

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Rauf Hacıyevin kino musiqisi

  20.50 Faiq Sücətdinovun instrumental pyesləri

  21.00 “İlham çeşməsi” (Zəroş Həmzəyeva) (f)

  21.30 Çıxış edirlər Fidan, Xuraman Qasımovalar və Çingiz Sadıxov

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (Seyid Yəhya Bakuvi abidəsi) 

  22.40 Çıxış edir gənc ifaçılar

  23.00 Ötən illərin nəğmələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abdulla Şaiq (III veriliş) (f)

  00.20 Dastanlardan parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz  olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Məmməd Araz (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Klassik musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  27.07.2017     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Мультипликационные фильмы

  12:00   Документальный фильм

  12:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра

  13:30   "Я тоже был ребенком"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "История Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   Телевизионный фильм: "Азиз Алиев"

  22:20   Художественный фильм: "Ирландец"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Ловушка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Джаз

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "История Азербайджана"

  4:10     Телевизионный фильм: "Азиз Алиев"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Я тоже был ребенком"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  27.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental heyətlərin konserti

  06.30 Çıxış edir estrada müğənniləri

  07.00 “İrəvan çuxuru” (təkrar)

  07.30 “Bakım mənim”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə 

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram

  11.50 Qədim rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05  “Yaşıl planet” (Şəlalələr) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Əsrin sənətkarları” (Nəcibə Məlikova) (xatirə günü) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Şəmsi Vəfadar (f)

  14.20 Almaz Ələsgərova və Heydər Anatollunun konserti

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” Sadıq Hüseynovun döyüş yolu)  (təkrar)

  15.25 Musiqi mozaikası

  16.05 Çıxış edir vokal və instrumental qruplar

  16.35 “Simayi-şəms” muğamı. Oxuyur İlkin Əhmədov

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Melodiyadan-melodiyaya

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları” (Ruzigar Əfəndiyeva) (f)

  19.35 Estrada müğənnilərinin konserti

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Dan ulduzu” instrumental ansamblının lent yazıları (xatirə günü)

  20.45 Çıxış edir “İst-Or-Vest” qrupu

  21.00 “Tərəkəmə”  (Borçalı el sənətkarları. XX əsr Borçalı aşıq mühiti. “Ozan” jurnalının  baş redaktoru

  Musa Nəsiboğlu) 

  21.30 Azad Zahidin əsərləri (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (El qəhrəmanı Abbasqulu bəy Şadlinski) (f)

  22.40 “Xəzərin  sahilində”. Musiqi proqramı

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Vasif Adıgözəlov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Ələkbər Ziyatay (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”)  

  00.35 Abbasqulu ağa Bakıxanovun sözlərinə yazılmış romanslar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Əliağa Vahidin qəzəllərinə oxunmuş muğamlar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Əsrin sənətkarları” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə” (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  21.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Мир студента"        

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Век Адалин"  

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Век Адалин" (продолжение)          

  1:45     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  21.07.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 Qədim xalq rəqsləri

  07.00 “Gülüş ustaları” (Üzeyir Hacıbəyli) (f) 

  07.30 Çıxış edirlər “Rast” və “Aypara” qrupları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Sona Vəliyeva: “İşığa gedən yol” kitabı haqqında millət vəkili Jalə Əliyeva ilə söhbət) (f)

  10.35 Aşıq Samirə və Nurlan Növrəslinin konserti

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış edir instrumental heyətlər

  11.40 “Azərbaycan elləri”. Musiqi proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (Yeniyetmə cüdoçular studiyada) (f)

  12.25 Musiqi çələngi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Deyişmə və rəqslər

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Süleyman bəy Əfəndiyevə həsr olunub)

  14.45 Vətən nəğmələri

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Çıxış edir “Natiq” ritm qrupu

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Məktəblilərin yay tətili)

  15.50 Yallılar

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Çempionlar Liqası və Avropa təsnifat mərhələsi)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Vətən gözəl”. Musiqi proqramı

  18.30 Estrada kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa”  (Fəlsəfə doktoru Mail Yaqub) (f)

  19.35 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı qanadlarında

  21.00 “Qərib axşamlar” (Şair-tədqiqatçı Ayaz Arabaçı)

  21.30 Çıxış edir ART musiqi kollektivləri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Rəşid Behbudovun ifasında dünya xalqlarının melodiyaları

  22.30 “Ozanların dilindən” (Ney) (təkrar)

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd  Füzuli (II veriliş) (f) 

  00.20 “Estrada, estrada...”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”.  Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”  (təkrar)

  03.40 “Bakının işıqları”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  22.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Бабочка"         

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Телевизионный фильм: "Гасан бек Зардаби"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   "Отражение трех веков"     

  22:00   "В этот вечер"          

  23:00   Художественный фильм: "Аккорды долгой жизни"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Аккорды долгой жизни" (продолжение)  

  2:15     Джаз  

  2:45     Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"       

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Отражение трех веков"     

  6:15     "Сельский час"        

  6:45     "Новости кино"       

  7:00     "Туран"         

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы

  22.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi dəqiqələri

  06.30 Mahnı çələngi

  07.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri) (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Klarnetdə çalır Hacı Həmidoğlu

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Lerik) (f)

  12.30 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Uşaqdan xəbər al” (Mənim ədəbi qəhrəmanım)

  13.25 Estrada müğənnilərinin konserti

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Ağdam  ətrafında  gedən döyüşlərə  həsr  olunub)   

  14.25 Vətənpərvər mahnılar

  14.40 Oxuyur Ehtiram Hüseynov

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər”  (Asudə vaxtın  təşkili)  

  15.30 Məmməd Arazın sözlərinə yazılmış mahnılar

  15.50 “Mətbuat günü”  (f)

  16.20 Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş konsert

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xalq artisti Həmidə Ömərova) 

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Bəyimxanım Vəliyeva və “Buta” qrupunun konserti

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Oxuyurlar Səbinə Babayeva və Fuad Musayev

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Sənətkar ömrü...” (Bəstəkar Rauf Əliyev)

  21.45 Lirik melodiyalar

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yay düşüncələri”  (Tərəqqi medallı əməkdar müəllim, qabaqcıl maarif xadimi Tənzilə Şıxıyeva)

  22.50 Musiqi lövhələri

  23.00 “El havası” (Yəhya bəy Dilqəm)  (təkrar)

  23.30 “Səs xəzinəmizdən”. Şövkət Ələkbərova və Gülağa Məmmədov

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Operettalardan ariya və duetlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azər Rzayevin musiqisi

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Dastan  axşamı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Klassik musiqi saatı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  23.07.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Град"   

  16:00   "Вкусный Мир"       

  16:30   Телевизионный фильм: "Агдам"   

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Вечная мелодия"    

  18:15   "Азербайджанский Агдам или боль и гордость памяти"          

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Эпоха героев"           

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     "Вкусный Мир"       

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"

  23.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Orkestr pyesləri

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Xəyyam Mirzəzadə - “Dəniz neftçiləri” süitası

  10.00 RV proqramı

  10.05  “Vətən mənə oğul desə”. Radio-kompozisiya (Ağdamın işğalı)  

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti”. Ədəbi-bədii kompozisiya) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Vasif Adıgözəlov – “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası 

  11.50 Soltan Hacıbəyov - “Karvan” simfonik lövhəsi

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Vətən nəğmələri

  13.30 “Məktəb illəri” (Pianoçu Kövkəb Səfərəliyeva – 110. Bakıdakı 16 saylı məktəbdən söhbət) (təkrar)

  13.50 Simfonik pyeslər

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Asəf Zeynallı - “Ölkəm”) (təkrar) 

  15.30 Anonslar

  15.35 Vətənpərvərlik mahnıları

  16.00 “Boğça” (Könlüm keçir Qarabağdan. Ağdam rayonu) (təkrar)

  16.20 Simfonik muğamlar

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Ağdamın işğalına həsr olunub)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim  Azərbaycanı” (Ağdam rayonu)

  18.40 Aqşin Əlizadə “Babək” baletindən fraqmentlər

  19.00 “Söz dünyamız”  (Ramiz Məmmədzadə - “Canpolad əfsanəsi” əsəri)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Dağlar, mənə qar göndər)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (XIX-XX əsr – Qarabağın musiqi həyatı)                                 

  22.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  23.00 “Dünya, səndən kimlər keçdi” (Yazıçı-publisist Mustafa Çəmənli naşir Bəhruz Axundov haqqında) 

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Lirik melodiyalar

  01.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Hacı Xanməmmədov - “Kamança, simfonik orkestr üçün konsert”

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Orkestr miniatürləri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
21-07-2017 | 13:29
21-07-2017 | 13:17
21-07-2017 | 13:16
21-07-2017 | 12:12
21-07-2017 | 11:48
21-07-2017 | 08:36
21-07-2017 | 08:34
21-07-2017 | 08:33
21-07-2017 | 08:31
20-07-2017 | 10:53
ПОГОДА
Баку (20.07.2017) :
Ясно Ночью : +23+25 | Днем: +37+39
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ