ТВ программа
16-10-2017 - 22-10-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  23.10.2017                

              ПРОФИЛАКТИКА

  15:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   Музыка         

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   Художественный фильм: "S.W.A.T.: Огненная буря"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Бакинские вечера" 

  1:30     Художественный фильм: "Загнанный"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Загнанный" (продолжение)

  3:00     "Родной язык"          

  3:15     "Пульс дня"  

  3:55     Джаз  

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"      

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  23.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Musiqi dəqiqələri

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 El havaları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Mir Mehdi Seyidzadə adına  Zığ qəsəbə kitabxanasında tədbir)

  10.25 Musiqi mozaikası  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Səbinə Ərəbli və Mirələm Mirələmovun konserti  

  11.45 Rəqs musiqisi   

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Məktəblilərin maraq dünyası) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada proqramı  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ruhumla üz-üzə” (Sona Vəliyeva) (f)

  14.30 Mahnı qanadlarında

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Koroğlu” ansamblının konserti

  15.25 Anonslar

  15.30 “Kino səltənəti”  (Xalq artisti, bəstəkar Tofiq Quliyev) (təkrar)   

  16.00 Kinofilmlərdən rəqslər  

  16.20 “Dastandan üzü bəri”  (Üzeyir  Hacıbəyli)  (təkrar) 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” . Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir populyar müğənnilər

  18.50  Payız lövhələri

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi” (Şərq şeirində işıq rəmzi)

  19.35 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri  

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”.Musiqi proqramı  

  21.00 Hikmət Mahmud –“Karvan yolu” (şeirlər toplusu) (f)

  21.30 “Səs  xəzinəmizdən”. Səxavət Məmmədov (doğum günü) 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Parça növləri)

  23.30  Pikə Axundovanın mahnı və romansları  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Cəfər Cabbarlı (I veriliş) (f)

  00.20  Çıxış edir ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri

  01.00 Xəbərlər

  01.10  Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən parçalar  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi” (təkrar)  

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 Lirik mahnılar  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  24.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:10   Художественный фильм: "Команда Тигра и гора 1000 драконов"      

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Наука и инновации"         

  22:15   Художественный фильм: "Значит, война"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Три дня на побег"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Три дня на побег" (продолжение)  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     Джаз  

  4:10     "Наука и инновации"         

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Спортивный обзор"          

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  24.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental ansambllar  

  06.30  Azərbaycan kinofilmlərindən fraqmentrlər

  07.00 “Səslər muzeyi”  (İsa Muğanna) (f)

  07.30  Vokal və instrumental qrupların konserti  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05  Oxuyurlar Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Hüseyn Cavid (doğum günü) (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (Qida kimyası)(təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Dədə Qorqud dünyası)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram  (Uzaq Frans İosif torpaqları. Rusiya) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (İnsanlar, talelər) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Sankt – Peterburqdakı  Azərbaycan diasporunun tələbə nümayəndələri)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar  

  16.00 “Yurda sarı” (Torpaq qoxusu –   Şamaxı rayonu Ovculu kəndi) (təkrar)

  16.30  Aygün Bəylər və Ədalət Şükürovun konserti

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı     

  17.50 “Poeziya dəqiqələri” . İradə Aytel (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası”  (Nərminə Məmmədova)

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Yazıçı, tərcüməçi Kamran Nəzirli)  (f)

  19.35 Oxuyur Ramil Qasımov

  20.00 Xəbərlər

  20.15  Melodiyadan-melodiyaya

  21.00 “Əsrin sənətkarları” (Tofiq Əhmədov) (f)  

  21.30  Firəngiz Babayevanın mahnıları  (doğum günü)

  21.50  Vaqif Gərayzadənin  instrumental pyesləri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (İlham Əsgərov) (f)

  22.40  “Yadigar səslər”. Hacıbaba Hüseynov  (xatirə günü)

  23.00 “Axşam görüşləri” (Hüseyn Cavid) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Cəfər Cabbarlı  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Ziyadxan Əliyev) (təkrar)

  00.50  Sözsüz mahnılar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı   

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40  İbrahim Məmmədovun əsərləri  (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  25.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Телевизионный фильм       

  12:30   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Аршин мал алан". Спектакль Венского Камерного Театра    

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музеи Азербайджана"      

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:00   ПРЕМЬЕРА. Телевизионный фильм: "Муслим Магомаев"     

  23:05   Художественный фильм: "Третья персона"        

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Третья персона" (продолжение)     

  1:30     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  2:40     "Точка соприкосновения"  

  3:10     "Пульс дня"  

  3:50     Телевизионный фильм: "Муслим Магомаев"     

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Телевизионный фильм       

  6:30     "Музеи Азербайджана"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"          

  25.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)   

  06.48  İnstrumental fantaziyalar

  07.00 “Xeyrə qənşər”  (təkrar)

  07.30  Çıxış edir estrada müğənniləri

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05  Musiqi çələngi  

  10.50 “Şair öz səsində”. Səfər Səfərli (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ana yurdum”.  Musiqi proqramı  

  11.30 “İrəvan çuxuru”  (Daşbaba abidələri) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Anam Azərbaycan)

  12.25 Çıxış edirlər Möhlət Müslümov (tar) və Munis Şərifov (kamança)

  12.40 Oxuyurlar Nəzakət Teymurova və Mənsum İbrahimov

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası”  (Nərminə Məmmədova) (təkrar)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı  (təkrar)                                                                               

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Nurəddin İbrahimov) (f)

  15.50  Hərbi mahnılar

  16.00  “Xalq ifacılarımız”. Musiqili veriliş  (Xarrat Qulu)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” . Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti   

  18.40  İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”. Musiqili veriliş (Şövkət Ələkbərova – 95)

  19.45 Retro duetlər

  20.00 Xəbərlər

  20.15  Nəğməli axşamlar

  20.45 Əziz Əkbər Əzizlinin orkestr pyesləri  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Vaqif İbrahimoğlu) (doğum günü)

  21.30  “Səs xəzinəmizdən”. Müslüm Maqomayev (xatirə günü)  

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Cavid muzeyi)

  22.40  Zərb muğam və rənglər

  23.00  Ötən illərin nəğmələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Cəfər Cabbarlı  (III veriliş) (f)

  00.20  Emin Sabitoğlunun kino musiqisi  

  01.00 Xəbərlər

  01.10  Üzeyir Hacıbəyli – “Arşın mal alan” operettasından parçalar (İlk tamaşanın il dönümü) (veriliş)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Hüseyn Cavid (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10  Klassik musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  26.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Моя веселая жизнь" 

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   Телевизионный фильм       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Рыцарь дня"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Джонни Д."   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Джонни Д." (продолжение)

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:10     "Лично Вы"  

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "История Азербайджана"   

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"        

  26.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08  Estrada pyesləri

  06.30  “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  07.00 “İrəvan çuxuru”  (təkrar)

  07.30  Azərbaycan xalq mahnıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”  (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili -əyləncəli proqram  

  11.50  Oyun havaları   

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Qızılağac qoruğunun canlılar aləmi) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Tahir Salahov)  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Fərhad Vəlizadə (f)

  14.20  Oxuyurlar Məryəm Şabanova və Fuad Musayev  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın...”  (təkrar)

  15.25 Estrada kaleydoskopu   

  16.00 Melodiyadan-melodiyaya

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi çələngi  

  18.55 Anonslar  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Seyid Hüseyn – “Bir hekayətin tarixçəsi-İsmailiyyə” (f)

  19.35  Oxuyurlar Lalə Məmmədova və Abbas Bağırov  

  20.00 Xəbərlər

  20.15  Çıxış edir ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblı  

  20.45 Valslar

  21.00 “Tərəkəmə” (Borçalı aşıq mühiti. Aşıq Aida Qaraçöplü)

  21.30  Mahnı axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (Ədəbiyyatşünas-alim Hənəfi Zeynallı)

  22.40  İlhamə Quliyeva və Oqtay Ağayevin lent yazıları

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  (Asəf Zeynallı) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirzə Şəfi Vazeh  (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”)  

  00.35  “Xəzərin sahilində”. Musiqi proqramı  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Populyar musiqi əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”   (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”  (təkrar)

  03.40  Tofiq Əhmədovun melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  20.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  13:30   "Мир студента"        

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Энергетическая стратегия ХХl века"     

  22:45   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Джек Ричер"  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Джек Ричер" (продолжение)           

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Энергетическая стратегия ХХl века"     

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Садоводство"         

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  27.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48  Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (Çarli Çaplin) (f)

  07.30  Məzəli mahnı və rəqslər

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Ömər Qoçulu –“Daşa dönmüş musiqi”)

  10.35 “Küləklər şəhəri Bakı”. Musiqi proqramı 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10  Deyişmə

  11.40  Xalq Çalğı Alətləri ansambllarının ifasında rəqslər  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”  (Yeniyetmələr arasında Atçılıq üzrə Bakı birinciliyi)(təkrar)

  12.35  “Ana Vətən”. Musiqi proqramı  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Oxuyurlar Nigar Şabanova  və Ariz Hüseynov

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Feyzulla Mirzə Qacar haqqında) (təkrar)

  14.45  Vətənpərvərlik mahnıları 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Aleksandr Düma - “Qafqaza səyahət”. IV hissə)  (f)

  15.20 Çıxış dir “Natiq” ritm qrupu

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Azərbaycan Xalq Təhsili Muzeyində) (təkrar)

  15.50  Musiqi dəqiqələri

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş  (Rəşad İlyasov)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa” (Sayman Aruz) (f)

  19.35  Musiqi mozaikası

  20.00 Xəbərlər

  20.15  Çıxış  edir ART musiqi kollektivləri

  21.00 “Şirvan şikəstəsi” (Məmmədağa Babayev) (təkrar)

  21.30  “Payız mahnıları”. Musiqi proqramı 

  22.00 Xəbərlər

  22.10  Romanslar

  22.30 “Ocaq başı” (Butalar, naxışlar)

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirzə Şəfi Vazeh (II veriliş) (f) 

  00.20 “Dirijor Ağaverdi Paşayevdir”. Musiqi proqramı (doğum günü)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı” (təkrar)

  03.40  Asəf  Zeynallının əsərləri (xatirə günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Суббота Суббота

  21.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Трудный ребенок"    

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   "Музыка"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Наша планета"       

  21:35   "Творцы и исполнители"   

  23:05   "Ретро". Художественный фильм: "Развод по-итальянски"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Развод по-итальянски" (продолжение)  

  1:25     Джаз  

  2:15     Телевизионный фильм       

  2:45     "Наша планета"       

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:30     "Народные мелодии"

  28.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental heyətlər 

  06.30  “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı 

  07.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri) (f)

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50  Qarmonda çalır Orxan Mirzəyev

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50  Rəqslər

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (İsmayıllı) (III veriliş) (f)

  12.30  Mahnı qanadlarında

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (Təbiəti qorumaq borcumuzdur) (təkrar)

  13.25 Estrada proqramı

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Azərbaycan Silahlə Qüvvələrinin keçdiyi təlimlərə həsr olunub) (təkrar)

  14.25 “Vətən sağ olsun”. Musiqi proqramı

  14.40 Kamilə Nəbiyeva və İlkin Əhmədovun konserti

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Yaddaşa yazılanlar. Bir-neçə məktəbli studiyamızda) (təkrar)

  15.30 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Elton Hüseynəliyev

  15.50 “Ozanların dilindən” (Koroğlu adının etimoloji izahı) (f)

  16.20 Melodiyadan- melodiyaya

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu” musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05“Səngərə məktub” (“Xatirə” kitabının baş redaktoru Nəzakət Məmmədova) (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40  Brilliant Dadaşovanın konserti 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Oxuyurlar  Sevda Ələkbərzadə və İlqar Muradov

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Payız düşüncələri” (təkrar)                    

  22.50  Orkestr pyesləri

  23.00 “El havası”  (Xalq mahnılarında təhriflər və düzəlişlər) (təkrar)

  23.30  Füzulinin qəzəllərinə  yazılmış romanslar

  00.00 Xəbərlər

  00.10  “Qara Qarayevin əsərləri”. (Musiqili veriliş)

  01.00 Xəbərlər

  01.10  Musiqi təqvimi (veriliş)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Muğam dəsgahlarımız

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Taleyimə yazılan nəğmələr”. Yaqut Abdullayeva (f)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  22.10.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     Мультипликационные фильмы    

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   "Ступеньки" 

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Счастье"      

  15:30   "Вкусный Мир"       

  16:00   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Семейное ограбление"        

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Нью-Йорк, я люблю тебя"   

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     "Вкусный Мир"       

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"            

  29.10.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08  Orkestr pyesləri

  06.30 “Azərbaycan əsgəri”. Musiqi proqramı 

  07.00  Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət kamera orkestri 

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45  Musa Mirzəyev – “Sədini oxuyarkən” lirik-simfonik poema

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (“Susmaq qızıldır...” )

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Quşların dili) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50  Soltan Hacıbəyov – “Karvan” simfonik lövhəsi

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15  Azərbaycan  bəstəkarlarının əsərləri

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10  “Vətən nəğmələri”. Musiqi proqramı

  13.30 “Məktəb illəri” (Oktyabr-Cavidlər ayı. Məktəb,təlim və Cavidlər irsi) (təkrar)

  13.50  Arif Məlikov – “Simfonik  poema”

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Polad Bülbüloğlu –“Durnalar”) 

  15.30 Anonslar

  15.35  Hərbi vətənpərvərlik mahnıları

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Təbiəti  sevən uşaqlar) (təkrar)

  16.20  “Biz gəlirik, Qarabağ”.  Musiqi proqramı  

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Sənət adamları ilə görüş)  (təkrar)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Sevgilimsən poeziya”      

  18.40  “Həzilər yetirən Vətən torpağı”. Musiqi proqramı

  19.00 “Söz dünyamız” (Mirzə İbrahimov) (doğum günü) (f)

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” (Payız)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30  Azərbaycan bəstəkarlarının romansları

  23.00 “Unudulmayanlar” (Arif  Əmrahoğlu) (doğum günü) (f)

  23.30 “Dirijor Rauf Abdullayevdir”. Musiqi  proqramı (doğum günü)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  (Mirzə İbrahimov)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10  Lirik melodiyalar

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30  Qəhrəmanlıq kinofilmlərindən fraqmentlər

  04.00 Xəbərlər

  04.10  Simfonik pyeslər

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
20-10-2017 | 13:58
20-10-2017 | 09:27
20-10-2017 | 09:25
20-10-2017 | 09:23
20-10-2017 | 09:22
19-10-2017 | 15:45
19-10-2017 | 12:44
19-10-2017 | 08:45
19-10-2017 | 08:43
19-10-2017 | 08:41
ПОГОДА
Баку (20.10.2017) :
Малооблачно Ночью : +10+12 | Днем: +18+20
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ