ТВ программа
10.06.2019 - 16.06.2019
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  10.06.2019     

              ПРОФИЛАКТИКА

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Главный вопрос". Ток шоу

  22:30   Художественный фильм: "Волна

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Неудержимые"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:00     "Пульс дня"

  3:45     "Главный вопрос". Ток шоу

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Документальный фильм

  10.06.2019

  PROFİLAKTİKA

  15.30 “Kadrarxası” (“Axırıncı aşırım” filmi) (canlı)

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Melodiyadan - melodiyaya

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Konsert proqramı

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Estrada kaleydoskopu

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı 

  21.00 Konsert proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Nəğməli axşamlar

  22.40 Səid Rüstəmovun mahnıları (xatirə günü)

  23.00 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.50 Musiqi dəqiqələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Şirvan şikəstəsi” (Səmayə Babayeva aşıq Məmmədağa Babayev haqqında)

  00.40 Eldar Mansurovun instrumental musiqisi

  00.50 “Lirika dəftərindən”. Kişvəri (I veriliş) (f)

  01.00 Süleyman Rüstəmin sözlərinə yazılmış mahnılar (xatirə günü)

  01.20 Konsert proqramı

  02.10 “Caz sənətinin tanınmış simaları” (Əhməd Camal)

  02.50 Musiqi lövhələri

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi meridianlarında

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Вторник Вторник

  11.06.2019     

  7:00     "Телеутро". Музыкально-информационная программа

  10:00   "День начался"

  11:00   "Новости"

  11:30   "Теxно-новости"

  12:00   "Будь здоров"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Дебаты поколений"

  14:30   "Ракурс"

  15:00   "Новости"

  15:30   Художественный фильм: "Джин в микрорайоне"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Главный вопрос". Ток шоу

  23:00   Художественный фильм: "Телохранитель киллера"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Телохранитель киллера" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:00     "Пульс дня"

  4:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     "Теxно-новости"

  11.06.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi dəqiqələri

  06.30 “Xeyrə qənşər” (Professor Rüstəm Kamal)

  07.00 Konsert proqramı

  07.30 Musiqi mozaikası

  08.00 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramının davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Melodiyadan -  melodiyaya

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (Xalq artisti Hökümə Qurbanova) 

  11.40 Konsert proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Məktəblilər üçün proqram (İki adlı, iki paytaxtlı dövlət)

  12.25 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Muğam saatı

  14.00 Xəbərlər

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (“Diaspor gənclərinin II Yay düşərgəsi”nə həsr olunur)

  14.40 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Sözdən söz”. Ədəbi - bədii proqram (canlı)

  15.45 Duetlər

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dünya bu gün”. İctimai – siyasi proqram  (canlı)

  18.35 Konsert proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Konsert proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Musiqi kaleydoskopu

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  22.40 “Yadigar səslər”. Qulu Əsgərov (xatirə günü)

  23.00 “Axşam görüşləri” (Ağabala Abdullayevin sənətini davam etdirən ailə üzvləri) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Kişvəri (II veriliş) (f)

  00.20 Konsert proqramı  

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı

  02.10 “Abidələrimiz” (Qazax rayonunda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı qədim tariximizdən incilər aşkarlanıb)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı

  03.40 Konsert proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Среда Среда

  12.06.2019     

  7:00     "Телеутро". Музыкально-информационная программа

  10:00   "День начался"

  11:00   "Новости"

  11:30   "Путешествие с Гюнель"

  12:00   "Будь здоров"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Молодой ты"

  14:30   "Ракурс"

  15:00   "Новости"

  15:30   Художественный фильм: "Насими"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Главный вопрос". Ток шоу

  22:30   Художественный фильм: "Охранник"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Мордекай""

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:00     "Пульс дня"

  4:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     "Путешествие с Гюнель"

  12.06.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”. Musiqili veriliş 

  06.48 Konsert proqramı

  08.00 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramının davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi kaleydoskopu

  10.50 “Poeziya dəqiqələri” (Səfər Səfərli) (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Azərbaycan təbiəti”. Radiojurnalı (Nadir bitkilərlə zəngin olan yuxarı dağ-meşə qurşağının

  florası. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Asif Mehralıyev)

  11.30 Konsert proqramı

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                   

  12.05 “Əsrlərə səyahət”. Məktəblilər üçün proqram (Əbədiləşən və abidələşən dahi Nəsimi - 650)                                 

  12.25 Mahnı qanadlarında

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Muğam saatı  

  14.00 Xəbərlər

  14.10 “Retromania”. Musiqili - əyləncəli proqram (canlı)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “O kənd bizim kəndimizdir” (Vedibasarın Böyük Vedi kəndi. Dosent Əziz Ələkbərli, professor Vaqif Şadlinski)

  15.35 “Vətənim”. Musiqi proqramı

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Estrada kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Konsert proqramı

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Konsert proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Yaddaş səhifələri”  (Dilbər Axundzadə - “Müşfiqli günlərim”. VI hissə) (f)  

  22.25 Mahnı axşamı

  22.40 Hacıbaba Bağırovun iştirakı ilə musiqili komediyalardan parçalar (doğum günü)

  23.00 “Həmsöhbət” (Xalq yazıçısı İsa Muğanna)

  23.50 Musiqi lövhələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Fatma xanım Kəminə (I veriliş) (f)

  00.20 “Musiqi dünyası” (Gülağa Məmmədov)

  01.10 Ötən illərin  nəğmələri

  02.10 “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri”. Musiqili veriliş  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi meridianlarında

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Четверг Четверг

  13.06.2019     

  7:00     "Телеутро". Музыкально-информационная программа

  10:00   "День начался"

  11:00   "Новости"

  11:30   "Формула успеха"

  12:00   "Будь здоров"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Дебаты поколений"

  14:30   "Ракурс"

  15:00   "Новости"

  15:30   Художественный фильм: "Цена счастья"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Главный вопрос". Ток шоу

  23:00   Художественный фильм: "Во время грозы"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Во время грозы" (продолжение)

  1:30     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:00     "Пульс дня"

  4:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     "Формула успеха"

  13.06.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  06.30 Melodiyadan - melodiyaya

  07.30 Konsert proqramı

  08.00 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramının davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və  Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram

  11.50 İnstrumental musiqi 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Uğur” (Respublika İncəsənət Gimnaziyasında Xumar Zülfüqarovaya həsr olunmuş tədbir)

  12.25 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Muğam saatı

  14.00 Xəbərlər

  14.10 “Qadın səsi” (Azərbaycanın milli geyimləri. Modelyer Fəxriyyə Xələfova)

  14.40 Konsert proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Kəşfiyyatçı, bölük komandiri Şamil Cəfərovun döyüş yolu)  

  15.35 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dünya bu gün”. İctimai – siyasi proqram (canlı)

  18.35 Mahnı çələngi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Konsert proqramı

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Melodiyadan - melodiyaya

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Estrada proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Konsert proqramı

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Tələt Bakıxanov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Fatma xanım Kəminə (II veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Əli İldırımoğlu – “Əmrahsız qalan dağlar”)

  00.35 Retro duetlər

  00.50 Musiqi lövhələri

  01.00 “Kino və musiqi” (Hacıbaba Bağırov)

  01.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı

  02.10 “Qum saatı” (Şair Nəbi Xəzri)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Konsert proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Пятница Пятница

  14.06.2019     

  7:00     "Телеутро". Музыкально-информационная программа

  10:00   "День начался"

  11:00   "Новости"

  11:30   "Студенческий мир"

  12:00   "Будь здоров"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Молодой ты"

  14:30   "Ракурс"

  15:00   "Новости"

  15:30   Художественный фильм: "Любовь и лимандры"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  22:30   "Главный вопрос". Ток шоу

  23:30   Художественный фильм: "Императорский клуб"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Императорский клуб" (продолжение)

  1:40     "Музыка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Джаз"

  3:00     "Главный вопрос". Ток шоу

  4:00     "Музыка"

  4:20     "Пульс дня"

  5:00     "Новости"

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Студенческий мир"

  6:30     "Ляпирчи"

  14.06.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  06.48 İnstrumental musiqi  

  07.00 “Yurd yeri” (Şair, yazıçı Məcnun Göyçəli)

  07.30 Estrada konserti

  08.00 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (BDU - da “Füyuzat” mərkəzi)

  10.35 Konsert proqramı

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili - əyləncəli proqram

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Bəhər”. Məktəblilər üçün tok-şou (“Son zəng” həyəcanı)

  12.25 Konsert proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Muğam saatı

  14.00 Xəbərlər

  14.10 “Retromania”. Musiqili - əyləncəli proqram (canlı)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində) 

  15.05 “Düşüncə tərzi” (Vətəndaş vətənpərvərliyi) 

  15.35 Konsert proqramı

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Ekstra taym”. İdman proqramı (canlı)  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı” (Musiqimizin dünəni və bu günü)

  18.40 Mahnı çələngi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Konsert proqramı

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir gənc muğam ifaçıları

  20.50 “Şirin yuxular”. Uşaqlar üçün nağıl proqramı

  21.00 Faiq Sücətdinovun mahnıları (doğum günü)

  21.30 Konsert proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Musiqi kaleydoskopu

  23.00 “Elçi daşı” (Şair, publisist Şəmsi Qoca) 

  23.30 Estrada proqramı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Səs xəzinəmizdən”. Həbib Bayramov (doğum günü)

  00.20 Konsert proqramı 

  01.10 “Tərəkəmə” (Şirvan folkloru. Tədqiqatçı Elçin Qaliboğlu)

  01.40 Konsert proqramı 

  02.10 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  02.40 Konsert proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqili veriliş  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Суббота Суббота

  15.06.2019     

  7:00     "Телеутро". Музыкально-информационная программа

  10:00   "День начался"

  11:00   "Новости"

  11:30   "Моменты Великой Жизни"

  12:30   "Музыка"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Вечность"

  14:30   "Музыка"

  15:00   "Новости"

  15:30   Документальный фильм: "Путь лидера"

  16:30   "Музыка"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Новости культуры"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Музыка"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Новости экономики"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Конкурс мугама 2019" (Финал)

  23:00   Художественный фильм: "Великая опора"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Великая опора"(продолжение)

  1:00     "Моменты Великой Жизни"

  2:00     "Музыка"

  2:30     "Вечность"

  3:30     "Музыка"

  4:00     "Вечность"

  5:00     "Новости"

  5:30     Документальный фильм: «Путь лидера»

  6:00     "Музыка"

  15.06.2019

  Qurtuluş günü

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni                     

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  07.40 Şənbə təranələri

  08.00 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Musiqili - informasiya proqramı davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 İnstrumental musiqi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Azərbaycan Vətənim mənim”. Musiqi proqramı

  12.00 “Hərb tariximizdən” (Qurtuluş Günü. Heydər Əliyev və ordu quruculuğu)                                                                                                                                 

  12.35 “Sən elə bir zirvəsən”. Musiqi proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.05 Muğam saatı

  14.00 “Məşəl kimi yanan ürək”. Musiqi proqramı

  14.40 “Haydı qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (İdrak liseyinin yeniyetmə idmançıları studiyamızda)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)         

  15.10 “Radiotamaşa” (Kamal Abdulla – “Qərar”) (I hissə) (f)   

  15.40 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  17.00 Xəbərlər

  17.05 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Yeni Azərbaycanım”. Musiqi proqramı

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı  

  18.40 “İnamla gedirik, gələcəyə biz”. Musiqi proqramı

  19.10 Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti

  20.30 “Bizim planet”   

  21.00 “İllərin nəğmə yaddaşı”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər                    

  22.10 Konsert proqramı  

  22.30 “Həzin söhbətlər” (Xalq artisti Əjdər Həmidov)

  23.00 Hacı Xanməmmədovun mahnıları (doğum günü)  

  23.30 “Söz dünyamız” (Şair, publisist Qəşəm Nəcəfzadə - 60)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Hüseyn Arifin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

  00.25 Konsert  proqramı

  01.00 “Söz naxışı” (Şifahi xalq yaradıcılığında “nal”)

  01.30 Estrada kaleydoskopu  

  02.10 Konsert proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  04.50 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

 • Воскресенье Воскресенье

  16.06.2019     

  8:00     Документальный фильм

  8:30     "Музыка"

  9:00     "Панорама недели" (на английском)  

  9:30     Художественный фильм: "Смурфики 2"

  11:00   "Путешествие с Гюнель"

  11:30   Мультипликационные фильмы

  12:00   "Cтанция молодежи"

  13:00   "Новости"

  13:30   "Воин"

  14:10   Концертная программа

  15:20   "Дебаты поколений"

  16:20   "Время парламента"

  17:00   "Новости"

  17:30   Художественный фильм: "Париж любой ценой"

  19:00   "Xамса".Интеллектуальная игра.

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Черно и белое"

  22:20   "Музыка"

  23:00   Художественный фильм: "Три метра над уровнем неба"

  0:50     "Музыка"

  1:30     Художественный фильм: "Доброе утро"

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  4:30     "Воин"

  5:00     "Черно и белое"

  5:50     "Музыка"

  6:20     Документальный фильм

  16.06.2019

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Konsert proqramı

  07.00 “Şəbəkə”. Bədii - informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi) 

  07.30 “Gün başladı”. Musiqili - informasiya proqramı (canlı)

  08.30 Konsert proqramı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii - əyləncəli proqram (“Hərdən belə də olur...” )

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Xeyirxah dostlar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Daha bir görüş” (Fidan Hacıyeva)

  11.50 Musiqi dəqiqələri

  12.15 “Məktəb illəri” (Yay tətilinə hazırlıq. Məktəblilərlə söhbət)

  12.40 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 Konsert proqramı

  14.00 Muğam saatı 

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Fikrət Qoca, Polad Bülbüloğlu – “Gəl ey səhər”) 

  15.30 “Radiotamaşa” (Kamal Abdulla – “Qərar”) (II hissə) (f)     

  16.00 Radionun “Qızıl Fondu”ndan: Musiqi inciləri

  17.00 Konsert proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.10 Musiqi kaleydoskopu

  19.30 “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri

  22.30 Ulduzların dueti

  23.00 “El havası” (Qazax bölgəsinin aşıqlığı. İlham Aslanbəyli)

  23.30 Konsert proqramı 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Rəfiq Zəkanın sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  

  01.00 Konsert proqramı

  01.30 “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 Mahnılarla eldən-elə

  03.00 “Duyğu da bir nəğmədir”

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi karvanı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi karvanı

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
15-06-2019 | 11:49
15-06-2019 | 08:06
12-06-2019 | 14:48
12-06-2019 | 09:05
12-06-2019 | 09:03
12-06-2019 | 08:59
12-06-2019 | 08:57
10-06-2019 | 17:59
10-06-2019 | 17:56
08-06-2019 | 10:22
ПОГОДА
Баку (16.06.2019) :
Ясно Ночью : +21+23 | Днем: +29+31
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.678 | Продажа: 1.702

Рубль:
Покупка: 0.0245 | Продажа: 0.0264

Евро:
Покупка: 1.8492 | Продажа: 1.9099
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ