ТВ программа
23-01-2017 - 29-01-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  23.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационные фильмы    

  15:00   Художественный фильм: "Дрянные девчонки" 

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Совершенно иной"

  23:15   "Музыка"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Ценный груз"

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  23.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48  Estrada melodiyaları

  07.00 “Sabahınız  xeyir” (təkrar)

  07.30 Çıxış edir xalq ifaçıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Prezident təqaüdünə layiq görülən, Bülbül adına orta-ixtisas musiqi məktəbinin şagirdi Nərminə

  İsmayılova qonağımızdır) (təkrar)

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15  “Qobustan” ansamblının lent yazıları

  11.30 Vokal duetlər

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  (Birinci yarım ili necə başa vururuq?. Məktəbli  sözü)  (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Çıxış edir gənc istedadlar

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 İbrahim  Göyçaylı –“Xəzər də şeirdi”  (f)

  14.30 Adil Bəbirovun mahnıları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Mirzə-Hüseyn segahı”. Oxuyur Elnur Zeynalov  

  15.30 “Kino səltənəti” (Ələsgər Ələkbərov)  (təkrar)

  16.00 Çıxış edir instrumental qruplar

  16.20 “Yurd yeri” (Bəhmən Vətənoğlu)  (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Çağdaş qələmlər” (“Kitabı sevək və sevdirək”. Qax radiosu) 

  18.35 İqbal Ağayevin melodiyaları  

  19.00 Xəbərlər

  19.05  “Yollar görüşəndə”. Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova (f)

  19.55 Anonslar

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Çıxış edir “Göy-göl”  Dövlət ansamblı

  20.50 Telman Hacıyev - Fortepiano ilə orkestr üçün “Poema”

  21.00 İslam Səfərli –“Xəzər sahilində bir çinar əkdim” (f)  

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Xalçalarda, tikmələrdə qar)   

  23.30 “Səs xəzinəmizdən”. Müslüm Maqomayev  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşidbanu Natəvan  (I veriliş)  (f)

  00.20  Kino filmlərə və televiziya tamaşalarına yazılmış musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəsgahlarımız  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər”  (təkrar)

  02.40 Vokal miniatürlər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”   (təkrar)

  03.40  Çıxış edir Zakir Bayramov (saz)  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram   (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  24.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Королевский размер"           

  13:00   "Из истории наших сражений"     

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Наука и инновации"         

  22:15   Художественный фильм: "Непобедимые"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Вышибала"    

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Наука и инновации"         

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  24.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental el havaları

  06.35 Çıxış edir “Aşıqlar” qrupu  

  07.00 “Gülüş ustaları” (Əliağa Ağayev) (f)

  07.30 Xeyransa Məmmədova və  Sahib  Kərimovun lent yazıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Çıxış edir Aftandil İsrafilov (doğum günü)

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Qasım Qasımzadə  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Astroitlər haqqında) (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar)  (təkrar)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ekzotik məkanları. Şri-Lanka) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (Karikatura sənəti)  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Moskvadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Nabat Qurbanova) (təkrar)          

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Mahnı qanadlarında

  15.35 Təsniflər. Oxuyur Səyyad Əlizadə

  16.00 “Yurda sarı”  (Sərhəd dirəyi –  Tərtərin Sarov kəndi)  (təkrar)

  16.30 “Aypara” qrupunun konserti

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Misraların işığında”.  Nəriman Həsənzadə  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız” (Molla Pənah Vaqif) (f)

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Radionun qızıl fondundan”: Məsihinin qəzəlləri  (f)

  19.35 Mobil Babayevin mahnıları  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  20.50 Xalq ritmləri  

  21.00 “Müdriklər belə deyib”  (Sədi Şirazi –“Gülüstan”)   (f)

  21.30 “Dilkəş” ansamblının lent yazıları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (İslam Dadaşov)  (f)

  22.40 Oxuyur Almaz Ələsgərova

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Aşıq Şakir-90)  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Xurşidbanu Natəvan  (II veriliş)  (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Oqtay Sadıxzadə) (təkrar)

  00.50 Musiqi dəqiqələri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Sözləri İbrahim Göyçaylınındır”. Musiqi proqramı (f)   

  01.50 Orkestr pyesləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar)

  02.40 Məmməd Salmanovun  lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Çıxış edir teatr artistləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  25.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Багдадский вор"       

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм: "Камиль Рустамбеков" 

  22:00   Художественный фильм: "Черное море" 

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Черный дрозд"          

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Точка соприкосновения"  

  4:10     "Палитра Арт"         

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Камиль Рустамбеков" 

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  25.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)

  06.48 “Şənlik” ansamblının lent yazıları  

  07.00 “Xeyrə qənşər”  (təkrar) 

  07.30  Cabbar Musayevin melodiyaları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Qış lövhələri

  10.15 Musiqi çələngi  

  10.50 “Şair öz səsində”.  Mir Sədi Mirlər  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyur İnci Şirvanlı  

  11.30 “İrəvan çuxuru”  (Multikulturalizm)  (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə”  (Asudə vaxt, maraq dünyası. Bakı məktəbliləri qonağımızıdır)

  12.25 Anonslar

  12.30 Xəyyam Mirzəzadənin mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Seyid Əzim Şirvani) (f)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Tədqiqatçı, professor Əsədulla Cəfərov Azıx mağarası haqqında) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 Oyun havaları  

  15.40 “İgidnamə” (Elşad Bayramov) (f)

  16.00 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Qasım bəy Zakirin qoşmaları (f)

  18.35 “Yadigar səslər”. Aşıq Şakir Hacıyev (doğum günü)  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Kino və musiqi” (Fikrət Əmirov – “Böyük dayaq”)

  19.45 İnstrumental qrupların konserti  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Yeni ilin yeni nəğmələri  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Aktyor Sabir Məmmədov)  

  21.30 Klassik şairlərin sözlərinə yazılmış vokal əsərlər

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Şəmkir abidələri)

  22.40 “Səs xəzinəmizdən”. Vaqif Mustafazadə

  23.00 “Bayatı-Şiraz” dəsgahı. Oxuyur Qəndab Quliyeva 

  23.35  Elçin İmanovun melodiyaları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşidbanu Natəvan  (III veriliş) (f)

  00.20 Populyar musiqi əsərləri   

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”: Oqtay Kazımi və Ramiz Heydər –“Qızıl toy” musiqili komediyası (I hissə)

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Qasım Qasımzadə  (təkrar)

  02.40 İnstrumental musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Radionun qızıl fondundan”: Oqtay Kazımi və Ramiz Heydər –“Qızıl toy” musiqili komediyası (II hissə) 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  26.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Я тоже был ребенком"      

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Мистер Холмс"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Строго на запад"       

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "История Азербайджана"   

  4:10     "Лично Вы"  

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Я тоже был ребенком"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  26.01.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Salam əsgər”. Musiqi proqramı  

  06.30 El havaları

  07.00 “İrəvan çuxuru”   (təkrar)

  07.30 Ədalət  Şükürovun  iştirakı ilə konsert

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Musiqi lövhələri

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Fırtınaların planetimizdə əhəmiyyəti)  (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Firudin bəy Köçərli)  (doğum günü)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Səlim Babullaoğlu (f)

  14.20 Aydın Ağasıyevin mahnıları  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunan Cümşüd Sultanovun döyüş yolu) (təkrar)

  15.25 “Səs xəzinəmizdən”. Oxuyur Bülbül

  16.00 Anonslar

  16.05 Musa Mirzəyevin əsərləri (doğum günü)  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Rəqs musiqisi

  18.25 “Yadigar səslər”. İslam Rzayev (xatirə günü)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Seyid Hüseyn – “Bir hekayətin tarixçəsi - İsmailiyyə” (f)

  19.35 Vokal duetlər  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi kaleydoskopu  

  21.00 “Şirvan şikəstəsi” (Şirvan aşığı Məharət Habiloğlu qonağımızdır)

  21.30 “Anam dəniz”. Musiqi proqramı  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Xalq artisti Ağadadaş Qurbanov) 

  22.40 Çıxış edir gənc ifaçılar

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Bakı nəğmələrdə)  (f) 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Süleyman Rüstəm  (I veriliş)  (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri”   (Anar –“Sizsiz”)

  00.35 Estrada proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Zərb muğam və xalq mahnıları  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar) 

  02.40 Reyhan Müslümovanın lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Şirvan şikəstəsi”  (təkrar)

  03.40 Çıxış edir Zeynal İsayev  (sintezator)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  27.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Госпожа Америка"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Мир студента"        

  4:10     "В поисках времени"          

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  27.01.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram (f) 

  06.48 İnstrumental musiqi    

  07.00 “Sənət haqqında hekayələr” (Hökumə Qurbanova) (f)

  07.30 Çıxış edir uşaq musiqi kollektivləri

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Yeni “Füyuzat” dərgisinin 10 illiyi)

  10.35 “Yadigar səslər”. Məhəbbət Kazımov (xatirə günü)  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Kino və musiqi” (Fikrət Əmirov – “Böyük dayaq”) (təkrar)   

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı  (2 saylı UGİM-nin yetirmələri studiyamızda)  (təkrar)

  12.25 Musiqi çələngi  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir Aşıq Ədalət (doğum günü)  

  14.30 “Hərb tariximizdən”  (General-mayor Həzi Aslanovun döyüş yoluna həsr olunub)  (təkrar)

  14.45 Nağara ifaçısı Çingiz Mehdiyevin lent yazıları (doğum günü)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Qış lövhələri

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (Naftalan şəhərinə səyahət) (təkrar)

  15.50 Ruhəngiz Allahverdiyeva və Nadir Qafarzadənin iştirakı  ilə konsert

  16.20 “Xatirələr işığında” (Barat Şəkinskya) 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Koroğlu havaları

  18.20 Musiqi çələngi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Mətanət xanımla Şirvan bölgəsinin deyimləri haqqında)

  19.35 Çıxış edir Mehri Arifqızı (kamança)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası  

  21.00 “Elçi daşı”  (Mail Yaqub)  (f)

  21.30 Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə yazılmış mahnılar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Deyişmələr

  22.30  “Söz naxışı” (Yağışla bağlı ovqat)  (təkrar)

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Süleyman Rüstəm  (II veriliş) (f) 

  00.20 “Estrada musiqisi”

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Yubileylər, portretlər”. Tarzən Adil Bağırov (doğum günü) (f)  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Oxuyur Bilal Əliyev  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”  (təkrar)

  03.40 Tahir Əkbər - “Simfonik rənglər”

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)           

 • Суббота Суббота

  28.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Крошка из Беверли-Хиллз-2"         

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Ну что, приехали: Ремонт" 

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   "Зима" Детский Музыкальный Фестиваль          

  23:20   Телевизионный фильм: "Агаели Ибрагимов"    

  0:00     "Новости"     

  0:30     "В этот вечер"          

  1:30     "Ретро". Художественный фильм: "400 ударов" 

  3:20     "Музыка"      

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Народные мелодии"          

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  28.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Şənbə təranələri

  06.40 “Bakı bayatıları”. Musiqi proqramı  

  07.00 “Çiçək yağışı” (Həmid Abbas)  (f)

  07.30 Şən melodiyalar

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Yallılar

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)  

  11.50 Dadaş Dadaşov - XÇA orkestri üçün “Süita”

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Cəlilabad)  (f)

  12.30 Oxuyur Zaur Rzayev (doğum günü)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (Hər şeydən Vətən yaxşı) (təkrar)

  13.25 Gənc estrada müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Mühəndis - istehkam bölmələrinə həsr olunub) (təkrar)

  14.25 Çıxış edir Gülbahar Şükürlü (qarmon)  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram (Səyahəti sevən uşaqlar)  (təkrar)

  15.30 Mahnı qanadlarında  

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Qeyri Olimpiya idman növlərindəki nailiyyətlərimiz)

  16.20 “Klassik irsimizdən” . Şah İsmayıl Xətai (f)

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”.  Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xalq artisti Könül Xasıyeva) (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə yazılmış mahnılar (xatirə günü)

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 “Hümayun dəsgahı”. Oxuyur Ehtiram Hüseynov  

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Qış düşüncələri” (Xalq artisti Hacı İsmayılov) (təkrar)

  21.40  Lirik instrumental musiqi

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Zamana səyahət edən bəstəkar”. Fərhəng Hüseynov

  23.00 “El havası” (Xalq mahnılarında və əfsanələrdə “quş” obrazı)

  23.30 Eyyub Yaqubovun iştirakı ilə konsert

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Çıxış edir ART musiqi kollektivləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Dastan gecəsi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Retro şlyagerlər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  29.01.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационные фильмы    

  15:00   Художественный фильм: "Нас приняли!"           

  16:30   "Вкусный Мир"       

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Притворись моим парнем" 

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Признанные"          

  23:00   Художественный фильм: "Снова ты"      

  0:40     "Музыка"      

  1:10     Художественный фильм: "Новая полицейская история"         

  3:10     Джаз  

  3:30     "Настроение"           

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     "Вкусный Мир"       

  7:00     "Народные мелодии"          

  7:30     Мультипликационные фильмы     

  29.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Vətənin keşiyində”. Musiqi proqramı

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00  Oxuyur Brilliant Dadaşova

  07.30 “Şəbəkə” Bədii-informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi) (təkrar)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 İraq-Kərkük mahnıları

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (İllər bizi sınayır)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“E”-nin etimadı)  (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş  (təkrar)

  11.50 Rəqslər  

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş” (Vahid Əziz)  

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Çıxış edir qaboy ustası Kamil Cəlilov (doğum günü)  

  13.30 “Məktəb illəri” (Milli qəhrəman Gültəkin Əsgərova yad edilir)  (təkrar)

  13.50 Ramiz Zöhrabov –“Uşaq səhnəcikləri” süitası

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Nigar Rəfibəyli, Emin Sabitoğlu – “Neyləyim”)

  15.30 Anonslar

  15.35 “Qaya” Dövlət ansamblının konserti  

  16.00 “Bəhər”  (Soyuq qışa isti münasibət. 4 saylı Zəngilan məktəbi) 

  16.20 Oxuyur Zeynəb Xanlarova  

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Şəhid atası Aşur  Muradov və Qarabağ  müharibəsi əlili Cəmil  Əsədov qonağımızdır) 18.00 Xəbərlər

  18.10  “Gəzdim Azərbaycanı” (Lerik)  (f)

  18.40  Çıxış edir  Kamil Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl

  19.00 “Söz dünyamız” (Publisist Əhməd bəy Ağaoğlu)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq”  (Böyük çillədən, kiçik çilləyə) (təkrar)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Seyid Hüseyn - 130)

  22.30 Vokal və instrumental duetlər

  23.00 “Unudulmayanlar”  (Şair İlyas Tapdıq)

  23.30 “Nəğməli dünya”. Musiqi proqramı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Anar - “Sizsiz”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Estrada melodiyaları

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Mürşüd Abbasov və Adil Bayramovun lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Xor miniatürləri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
24-01-2017 | 15:56
24-01-2017 | 15:55
24-01-2017 | 15:52
24-01-2017 | 13:11
24-01-2017 | 12:45
24-01-2017 | 12:43
24-01-2017 | 11:55
24-01-2017 | 09:38
23-01-2017 | 13:07
23-01-2017 | 13:05
ПОГОДА
Баку (23.01.2017) :
Малооблачно Ночью : +0+2 | Днем: +6+8
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.8311 | Продажа: 1.9172

Рубль:
Покупка: 0.0304 | Продажа: 0.0325

Евро:
Покупка: 1.9266 | Продажа: 2.0563
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ