TV Program
19-06-2017 - 25-06-2017
RADİO Program
 • Monday Monday

  26.06.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  12:00   İnsrumental musiqi                           

  12:30   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                               

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   Bədii film: "Mən sizi dünyalar qədər sevirdim"                              

  15:50   Televiziya filmi: "Nəğməkar torpaq"                        

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   Televiziya filmi: "Bakı qalaları"                                

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "XXl əsrin salnaməsi"                                   

  22:15   "Musiqi dəqiqələri"                           

  22:45   Bədii film: "Uzaq sahillərdə"                        

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Uzaq sahillərdə"  (davamı)                               

  0:45     "Musiqi dəqiqələri"                           

  1:10     Bədii film: "Dədə Qorqud"                          

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Dədə Qorqud"  (davamı)                                 

  3:35     "Günün nəbzi"                                  

  4:15     "XXl əsrin salnaməsi"                                   

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Məclisi-üns"                         

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                                 

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                     

  11:00   "Xəbərlər"                  

  11:30   "Nə? Harada? Nə vaxt?". İntellektual oyun             

  12:30   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                   

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   "Bizim planet"                       

  15:20   "Ailə həkimi"             

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"               

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"              

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                     

  18:30   Televiziya filmi                     

  19:00   "Region xəbərləri"                 

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"               

  20:00   "Xəbərlər"                  

  20:50   "Günün nəbzi"                       

  21:30   "Tam fərqli"               

  22:15   Bədii film: "Nəyin bahasına olursa olsun"                

  0:00     "Xəbərlər"                  

  0:30     Bədii film: "Krigerin ixtirası"            

  2:00     "Xəbərlər" (inэilis dilində)                

  2:15     Caz musiqisi              

  3:00     "Günün nəbzi"                       

  3:40     "Musiqi dəqiqələri"               

  4:10     "Tam fərqli"               

  5:00     "Xəbərlər"                  

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"              

  6:20     Televiziya filmi                     

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                     

  26.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Cəngi və uvertüralar

  07.00 “Müqəddəs ayinlər” (Ramazan bayramı) (təkrar)

  07.30 Şən melodiyalar

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Anasının balası” (Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü) (təkrar)

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05  İdman icmalı

  11.20 Oxuyurlar İnarə Babayeva, Samir Cəfərov, Cahangir Qurbanov və Anar Şuşalı

  11.40 Rəqs musiqisi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram 

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Olmalıyıq Vətən daşı”.  Radio kompozisiya  (f)

  14.40 İnstrumental musiqi 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Azərbaycan əsgəri”

  15.25 Anonslar

  15.30 “Vətən varsa, biz də varıq”. Radio kompozisiya  (təkrar)

  16.00 Qəhrəmanlıq mahnıları 

  16.20 “Ozanların dilindən” (Aşıq Şaiq İncəli)  (f)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

   18.00 Xəbərlər

  18.05 Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş konsert

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi”  (“İlahinamələr”. Fəridəddin Əttar, Cəlaləddin Rumi)

  19.35 “Yeni Azərbaycanım”. Musiqi proqramı

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Ramazan Bayramınız mübarək!”. Musiqi proqramı

  21.00 “Çağdaş qələmlər”  (Ədəbi gənclik və müasirlik) (f)

  21.30 “İnamla irəli”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə”  (Xalçalarda yay, yaylaq etüdləri)

  23.30 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik orkestr

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Molla Pənah Vaqif  (I veriliş) (f)

  00.20 Süleyman Ələsgərov –“Ulduz” musiqili komediyasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Daha bir görüş” (Yusif Axundzadə) (f) 

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 Ötən illərin melodiyaları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Tuesday Tuesday

  27.06.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Bədii film: "Bir qalanın sirri"                        

  13:00   Televiziya filmi: "Saz haqqı"                        

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   Sabit Rəhman, Emin Sabitoğlu "Hicran". Musiqili Komediya Teatrının tamaşası              

  16:30   "Oxuyur Şövkət Ələkbərova"                                  

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   Televiziya filmi: "Şur"                                  

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   Sənədli film: "Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri"                                  

  21:50   "Ramazan bayramınız mübarək". Konsert proqramı                        

  22:30   "Əlaçı". İntellektual oyun                             

  23:30   Bədii film: "Arşın mal alan"                         

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Arşın mal alan" (davamı)                                  

  1:30     "Musiqi dəqiqələri"                           

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Ulduz"                           

  3:25     "Musiqi dəqiqələri"                           

  4:00     Sənədli film: "Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri"                                  

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     Televiziya filmi: "Saz haqqı"                        

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                                 

  27.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  06.30 Folklor kollektivlərin çıxışı

  07.00 “Gülüş ustaları”  (Rüfət Zəbioğlu)   (f)

  07.30 Estrada müğənnilərinin konserti 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Vətən gözəl”. Musiqi proqramı

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Əliağa Kürçaylı (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Ətrafımızdakı  enerji) (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Aşıq Qızqayıt Kəlbəcərli)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram  (Dövlət içində dövlət-Lesoto) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Nizamidən oxuyuruq” ( “Yaradanın adı ilə”. “Yeddi gözəl”dən oxuyur Həsən Əbluc) (f)   

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Misirdəki Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Elşən Rəhimov) 

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Oğuz yurdu –Dərələyəz)  (I hissə) (təkrar)

  16.30 Oxuyur Canəli Əkbərov

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı 

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Ənvər Əhməd  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti 

  18.40 İnstrumental el havaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Mən ümmanlar təşnəsiyəm” (Xəlil Rza Ulutürkün şeirləri) (f)

  19.35 Brilliant Dadaşova və Eyyub Yaqubovun konserti 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Daha bir görüş” (Faiq Sücətdinov) (təkrar)

  21.00 “Səslər muzeyi” (Barat Şəkinskaya) (f)

  21.30 Mahnı axşamı 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Dəmir Gədəbəyli) (f)

  22.40 Çıxış edir ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Adil Bağırov -80) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Molla Pənah Vaqif  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Şairə Anna Axmatova) 

  00.50 Musiqi lövhələri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Nizamidən oxuyuruq” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Orkestr pyesləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Wednesday Wednesday

  28.06.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Bədii film: "Əzablı yollar"                            

  12:40   Televiziya filmi: "Aktrisanın təbəssümü"                             

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   Televiziya filmi: "Xalq təranələri"                            

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Biz muğamat əhliyik"                                  

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Naxçıvan yallıları"                           

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Oxuyur Fərqanə və Alim Qasımovlar"                               

  21:30   "61!". İntellektual oyun                                

  22:00   Bədii film: "Əhməd  haradadır?"                             

  23:30   "Ötən illərin nəğmələri"                                

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Uşaqlığın son gecəsi"                            

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     "Salam Hola". Konsert proqramı                              

  3:40     "Görüş yeri"                          

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Biz muğamat əhliyik"                                  

  6:35     Televiziya filmi: "Rənglərin ahəngdarlığı"                           

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  28.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 XÇA ansamblların ifasında rəqslər

  07.00 “Xeyrə qənşər”   (təkrar)

  07.30 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Melodiyadan-melodiyaya

  10.50 “Şair öz səsində”. Ruslan Dost Əli (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Ayaz Qasımov 

  11.30 “İrəvan çuxuru” (Vətənlə bağlı şeirlər) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Yay tətili günləri. Məktəbli mikrafon önündə)

  12.25 Anonslar

  12.30 ART Əhsən Dadaşov adına “Xatirə” XÇA ansamblının konserti  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Yaqub Məmmədov)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı  (Azərbaycanın ekoturizm potensialı) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə”  (Məhərrəm Seyidov) (f)

  15.50 “Marş ritmində”. Musiqi proqramı

  16.00 “Qədim sənəti yaşadanlar” (Tarzən Vüsal İsgəndərzadə)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Rəqslər

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı çələngi 

  18.40 Azərbaycan təranələri 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”. Musiqili veriliş (Gülağa Məmmədov) (doğum günü)

  19.45 Oxuyur Yaqub Zorofçu

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir estrada müğənniləri

  20.50 Simfonik valslar

  21.00 “İlham çeşməsi” (Həsən bəy Zərdabi) 

  21.30 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Qəhrəmanlıq abidələrimiz. Mehdi Hüseynzadə- Həzi Aslanov)  (təkrar)

  22.40 Sözsüz mahnılar

  23.00 Ötən illərin nəğmələri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Molla Pənah Vaqif  (III veriliş) (f)

  00.20 Klassik musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili - əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Əliağa Kürçaylı  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Dünya musiqi inciləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Thursday Thursday

  29.06.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  12:00   "Mən də uşaq olmuşam"                               

  12:30   "Breyn rinq". İntellektual oyun                                

  13:30   "Təmas nöqtəsi"                                

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   Televiziya filmi                                 

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"                           

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Azərbaycan tarixi"                           

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "Şəxsən Siz"                          

  22:15   Bədii film: "Mexanik. Dirilmə"                                

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Şərəf nişanı"                              

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Caz musiqisi                          

  3:00     "Günün nəbzi"                                  

  3:40     "Təmas nöqtəsi"                                

  4:10     "Şəxsən Siz"                          

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     "Azərbaycan tarixi"                           

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                     

  29.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental melodiyalar

  06.30 Çıxış edir gənc ifaçılar 

  07.00 “İrəvan çuxuru”  (təkrar)

  07.30 “Nəğməli Bakı”. Musiqi proqramı 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram (f)

  11.50 Oyun havaları 

  12.00 Xəbərlər

  12.05  “Yaşıl planet”  (Fırtına və qasırğalar, onların əhəmiyyəti)  (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Niyazi) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Sərdar Əsəd  (f)

  14.20 Qədim rəqslər

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycan bayrağı” ordenli Aydın Manerovun döyüş yolu) (təkrar)

  15.25 Çıxış edir populyar estrada müğənniləri

  16.05 Mahnı qanadlarında

  16.35 Çıxış edir “Buta” instrumental qrupu

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi kaleydoskopu 

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Nigar Rəfibəyli (doğum günü)  (f)

  19.35 Oxuyurlar Kamilə Nəbiyeva və Mirələm Mirələmov 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada proqramı

  20.45 Retro duetlər 

  21.00 “Qərib axşamlar” (Söhrab Tahir) (f)

  21.30 Oxuyurlar Flora Kərimova və Akif İslamzadə

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (İki ölüm arasında)

  22.40 Nigar Rəfibəylinin  sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü) 

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  (Rəşid Behbudov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mir Möhsün Nəvvab (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”) (təkrar)  

  00.35 Polad Bülbüloğlunun kino musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının populyar əsərləri 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar” (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər          

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Friday Friday

  23.06.2017                            

  8:00     "Xəbərlər"                  

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                     

  11:00   "Xəbərlər"                  

  11:30   "Bağçılıq"                  

  12:00   Cizgi filmləri             

  12:30   "Əlaçı". İntellektual oyun                 

  13:30   "Tələbə dünyası"                   

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   "Günün nəbzi"                       

  15:20   "Ailə həkimi"             

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"               

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"              

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                     

  18:30   Televiziya filmi                     

  19:00   "Region xəbərləri"                 

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"               

  20:00   "Xəbərlər"                  

  20:50   "Günün nəbzi"                       

  21:30   "Olimpin sönməz məşəli"                  

  22:30   "Yaradanlar və yaşadanlar"              

  0:00     "Xəbərlər"                  

  0:30     Bədii film: "Yarış"                

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                

  2:15     Bədii film: "Yarış" (davamı)             

  2:25     Caz musiqisi              

  2:50     "Günün nəbzi"                       

  3:30     "Yaradanlar və yaşadanlar"              

  5:00     "Xəbərlər"                  

  5:50     "Olimpin sönməz məşəli"                  

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  23.06.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48  Estrada rəqsləri

  07.00 “Ulus sözü” (Müqəddəs hədislər – kəlamlar)  (f)

  07.30 “Abşeronum”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Oqtay Rza) (f)

  10.35 Oxuyurlar Tünzalə Ağayeva və Xəyyam Nisanov 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi mozaikası

  11.40 İnstrumental melodiyalar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı  (Karate –özünümüdafiə  idmanıdır) (təkrar)

  12.25 Gənc muğam ifaçılarının konserti 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir “Qədim Musiqi Alətləri” ansamblı

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General Səməd bəy Mehmandarov haqqında)

  14.45 Cəngi və yallılar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Azərbaycan valsları 

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Ordubadın tarixi abidələri) (II veriliş) (təkrar)

  15.50 Çıxış edir “Can bala” qrupu 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Formula 1 Azərbaycan qranprisi)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Çıxış edir instrumental üçlüklər

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Oxuyurlar Aygün Bayramova və Mənsum İbrahimov 

  18.30 Estrada müğənnilərinin konserti 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Elçi daşı” (Hikmət Mahmud)

  19.35 Azərbaycan kinofilmlərindən mahnı və rəqslər 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Melodiyadan-melodiyaya 

  21.00 “Qərib axşamlar” (Qələndər Xaçınçaylının yurd həsrəti)

  21.30 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov  adına estrada-simfonik orkestri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Ötən illərin duetləri. Oxuyurlar Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov

  22.30 “Dədə sözü yerdə qalmaz”  (Ata sözlərimiz başqa dillərdə)

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar  (II veriliş) (f) 

  00.20 Rauf Hacıyevin əsərləri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”   (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Saturday Saturday

  24.06.2017                            

  8:00     "Xəbərlər"                  

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                     

  11:00   "Xəbərlər"                  

  11:30   Bədii film: "Sarışınların sərgüzəştləri"                      

  12:50   "Hazırcavablar"                     

  13:30   "Şahmat klubu"                     

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   "Günün nəbzi"                       

  15:10   "Musiqi dəqiqələri"               

  16:00   "Turan"                      

  16:30   "Kənd saatı"              

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   "Kino-xəbər"             

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                     

  18:30   Televiziya filmi                     

  19:00   "Region xəbərləri"                 

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"               

  20:00   "Xəbərlər"                  

  20:30   "Bizim planet"                       

  21:15   Bədii film: "Xoşbəxt evin bacıları"               

  23:00   "Bu axşam"                

  0:00     "Xəbərlər"                  

  0:30     "Retro". Bədii film: "Kişi və qadın"             

  2:30     Caz musiqisi              

  3:10     "Bu axşam"                

  4:10     "Bizim planet"                       

  5:00     "Xəbərlər"                  

  5:30     "Kənd saatı"              

  6:00     "Kino-xəbər"             

  6:15     "Turan"                      

  6:45     Sənədli film: "Cəngəllik: Ağac çətirləri aləmi"                    

  7:35     "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  8:00     Cizgi filmləri              

  24.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental pyeslər 

  06.30 Musiqi çələngi 

  07.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri)  (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Çıxış edir “Buta” instrumental üçlüyü

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (İsmayıllı - II veriliş)  (f)

  12.30 Estrada proqramı 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (“Bənövşə” uşaq xoru studiyamızda) (təkrar)

  13.25 Musiqi mozaikası 

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri”

  14.25 “Marş ritmində”. Musiqi proqramı

  14.40  Oxuyurlar Aygün Bəylər və Elton Hüseynəliyev

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər”  (Kitab bilik mənbəyidir, yoxsa kompyuter?) (təkrar)

  15.30 “Qaya” Dövlət ansamblının konserti    

  15.50 “Xatirələr işığında”  (Xəlil Rza Ulutürk )  (f)

  16.20 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Şair Əlişirin Şükürlü)  (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Xalq musiqisi müasir aranjimanda

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Nəğməli axşamlar

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yay düşüncələri”  (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Adilə Hüseynova)

  22.50 Abbasqulu ağa Bakıxanovun sözlərinə yazılmış romanslar

  23.00 “El havası” (İlyas Tapdıq yaradıcılığı və sözlərinə yazılmış mahnılar)

  23.30 Hökumə Nəcəfovanın mahnı və romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Üzeyir Hacıbəyli - “O olmasın, bu olsun” operettasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Arif Məlikovun əsərləri

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir xarici estrada müğənniləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Sunday Sunday

  25.06.2017                            

  9:00     "Ovqat"                     

  10:30   "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)                      

  11:00   Cizgi filmləri             

  12:00   "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"                      

  13:00   "Muğam dünyamız"              

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   Bədii film: "Nəyin bahasına olursa olsun, Paris"                  

  16:00   "Xəbərlər"                  

  16:30   Formula 1. Azərbaycan Qran-Prisi               

  19:00   "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun              

  20:00   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                   

  21:30   "Breyn rinq". İntellektual oyun                    

  22:30   "Sevilənlər"                

  0:00     Bədii film: "Onun həyatının məhəbbəti"                  

  1:30     "Ovqat"                     

  3:00     "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                   

  4:30     "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun              

  5:30     "Sevilənlər"                

  7:00     Cizgi filmləri             

  7:30     "Azərbaycan - yurdum mənim"                     

  25.06.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental musiqi  

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Şən melodiyalar

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Rəqs musiqisi

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram    (Ürəklərdə bayram ola!)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Tıq-tıq xanım giləmeyvələr aləmində (II söhbət) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50 Oyun havaları

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”. Musiqili veriliş  (Faiq Sücətdinov-70)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Aşıq Samirə və Teyyub Aslanovun konserti 

  13.30 “Məktəb illəri” (Atatürk mərkəzində uşaq birliklərinin tədbiri. “Bir millət,  iki dövlət”) (təkrar)

  13.50 Uşaq mahnıları 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Rauf  Hacıyev, Yusif Həsənbəy  - “Saçlarına gül düzüm...”)  (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Elnarə Dadaşovanın əsərləri (doğum günü)

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Mənim asudə vaxtım) (təkrar)

  16.20 Melodiyadan - melodiyaya

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Ordu gününə həsr olunub)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı” (İsmayıllı -  III veriliş)    (f)

  18.40 “Gözəl Vətən”. Musiqi proqramı   

  19.00 “Söz dünyamız”  (Şair Məmməd Rahim -110)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Folklorumuzda dağla, yaylaqla bağlı söyləmələr)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Adil Bağırov -80)

  22.30 “Odlar ölkəsi”. Gənc musiqiçilərin konserti

  23.00 “Unudulmayanlar”  (Xanəndə Ağaxan Abdullayev)

  23.30 Oxuyurlar Brilliant Dadaşova və Azər Zeynalov 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Vaqif Səmədoğlu)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Yadigar səslər”. Yaşar Səfərov (doğum günü)

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Tofiq Bakıxanovun mahnı və romansları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Orkestr pyesləri 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)