TV Program
14-08-2017 - 20-08-2017
RADİO Program
 • Monday Monday

  21.08.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  12:00   Bədii film: "Enni"                             

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   Televiziya filmi: "Peşəkarlıq düsturu"                                  

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"                           

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Oskara gedən yol"                           

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "Tam fərqli"                           

  22:10   Bədii film: "Seçilmiş adam"                         

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     "Bakı gecələri"                                  

  1:30     Bədii film: "Vəsaitsiz"                                  

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Vəsaitsiz" (davamı)                              

  3:00     "Günün nəbzi"                                  

  3:40     Caz musiqisi                          

  4:20     "Tam fərqli"                           

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     "Oskara gedən yol"                           

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  21.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Estrada rəqsləri

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Xalq mahnıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  11.45 Qarmonda çalır Gövhər Rzayeva

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Yay düşərgəsində Vüsalın könüllülük fəaliyyəti)                                                                            

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Ülkər Atəş  -“ Tərcüməsiz yaşayaq” (şeirlər toplusu) (f)

  14.30 Oxuyurlar Zabitə Alıyeva və Elnur Zeynalov

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Duetlər

  15.25 Anonslar

  15.30 “Kino səltənəti” (Əjdər Həmidov və milli kinomuz) (təkrar)

  16.00  Kinofilmlərdən rəqslər

  16.20 “Aşıq gördüyün çağırar”  (Rəvayətlər)  (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi” (canlı)

  17.50  Musiqi dəqiqələri

   18.00 Xəbərlər

  18.05   Mahnı çələngi

  18.40   Çıxış edir instrumental heyətlər

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Şair-publisist Kamal Alışoğlu)

  19.35  Oxuyurlar Sevda Ələkbərzadə və İlqar Muradov

  20.00 Xəbərlər 

  20.15  Musiqi kaleydoskopu

  21.00 Seyfəddin Dağlı - “Qonaqlıq”  (hekayə) (f)

  21.30 Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərovun ifasında retro mahnılar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Folklorda baramaçılıq)

  23.30 Mahnı axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abbasqulu ağa Bakıxanov (I veriliş) (f)

  00.20 “Sevgi dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən parçalar (Musiqili veriliş)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 “Səs xəzinəmizdən”. Mürşüd Məmmədov (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Tuesday Tuesday

  22.08.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  11:45   Bədii film: "Xəyalpərəst"                             

  13:30   "İdman icmalı"                                  

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   "Günün nəbzi"                                  

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"                           

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Azərbaycan muzeyləri"                               

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "Biz muğamat əhliyik"                                  

  22:30   Bədii film: "Qızıl əllər"                                 

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Çempion"                                  

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Çempion" (davamı)                              

  2:45     "Musiqi dəqiqələri"                           

  3:00     "Günün nəbzi"                                  

  3:40     Televiziya filmi                                 

  4:00     "Biz muğamat əhliyik"                                  

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     "İdman icmalı"                                  

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  22.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental musiqi

  06.30 Estrada proqramı

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (Art Buxvald) (f)

  07.30 “Abşeron torpağı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar Kamilə Nəbiyeva və Mirələm Mirələmov

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Davud Nəsib (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman – Çempionlar liqası xüsusi buraxılış

  11.30 “Xeyrə qənşər” (İsmayıllıda toy adət-ənənələri)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın” (Qızmar səhraların möcüzələri)  

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Rza Təhmasib) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Mahnı qanadlarında

  15.55 Anonslar 

  16.00 “Yurda sarı” (Daş kitabələr- Oğuzun Padar kəndi) (təkrar)

  16.30 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı     

  17.50 “Poeziya  dəqiqələri”. Nisəbəyim (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05  Musiqi çələngi

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi”. Mir Mehdi Xəqani (f)

  19.35  Oxuyurlar Aygün Kazımova və Faiq Ağayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15  “Muğamdan-rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 “Xatun”. Radio jurnalı (Həmidə Cavanşir) (f)

  21.30 Ötən  illərin  nəğmələri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Hidayət Səfərli)  (f)

  22.40  İlahə Əfəndiyeva və Azər Zeynalovun konserti 

  23.00 “Axşam görüşləri” ( Alim Qasımov-60 (II veriliş) )  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abbasqulu ağa Bakıxanov  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Ramiz Məlik)  (təkrar)

  00.50  Musiqi lövhələri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət  söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40  Tofiq Babayevin melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Wednesday Wednesday

  23.08.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  12:00   "Hərb tariximizdən"                          

  12:30   "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun                          

  13:30   "Təmas nöqtəsi"                                

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   "Günün nəbzi"                                  

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"                           

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Azərbaycan tarixi"                           

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "Sinəsi dağlı dağlar"                         

  22:20   Bədii film: "Cəsurlar"                       

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Cəsurlar" (davamı)                                

  0:55     Caz musiqisi                          

  1:25     Bədii film: "Zirehli jilet"                               

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Zirehli jilet" (davamı)                           

  3:00     "Günün nəbzi"                                  

  3:40     "Təmas nöqtəsi"                                

  4:10     "Sinəsi dağlı dağlar"                         

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     "Azərbaycan tarixi"                           

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                                 

  23.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Simfonik muğamlar

  06.48 Orkestr pyesləri

  07.00 Əhməd Cavad – “Ana yurdun başı üstə duman hey” (f)

  07.30 Kinofilmlərimizdən  musiqi 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Vasif Adıgözəlov - “Qarabağ Şikəstəsi” orotoriyası

  10.50 “Şair öz səsində”.  Elnur Qərari (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Hərbi vətənpərvərlik mahnıları  

  11.30 “Yurd yeri” (Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalına həsr olunub) 

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Gəzib-gördüklərimiz. Məktəblilər mikrafon önündə. Dinləyici sözü)

  12.25 Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri  

  12.40 “Vətən yaşasın” (Şəhid Kamal Cabbarovun döyüş yolu. Cəbrayıl rayonu)  (təkrar)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri  

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Zahid Quliyev)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının təbiətinə həsr olunub)                                             

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Faiq Rəfiyev) (f)

  15.50 “Azərbaycan əsgəri”. Musiqi proqramı

  16.00 “Vətən nəğmələri”.  Musiqili veriliş

  16.50 Musa Mirzəyev –“Sədini oxuyarkən” lirik-simfonik poema 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Soltan Hacıbəyov - “Karvan” simfonik lövhəsi

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Həzilər yetirən Vətən torpağı ”. Musiqi proqramı   

  18.40 Aqşin Əlizadə  - “Babək” baletindən fraqmentlər

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Biz gəlirik, Qarabağ”. Musiqi proqramı 

  19.45 Xəyyam Mirzəzadə - “Dəniz neftçiləri” süitası

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Fikrət Əmirovun simfonik əsərləri

  20.50 Simfonik pyeslər

  21.00 “Çağdaş qələmlər” (Qarabağ mövzusu ədəbiyyatımızda. Cəbrayıl rayonu) (f)

  21.30 Hacı Xanməmmədov- Kamança və simfonik orkestr üçün “Konsert”

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Füzuli abidələri) (f)

  22.40 Ağabacı Rzayevanın romansları

  23.00 Ötən illərin  nəğmələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abbasqulu ağa Bakıxanov  (III veriliş) (f)

  00.20 Üzeyir Hacıbəyli - “Koroğlu” operasından parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Füzulinin qəzəllərinə oxunmuş muğamlar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Davud Nəsib (təkrar) 

  02.40 Arif Məlikov- Simfonik poema

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində” (f)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Thursday Thursday

  24.08.2017                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:30   Cizgi filmləri                         

  12:00   Bədii film: "Kürən güzgülər diyarında"                               

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:30   "Günün nəbzi"                                  

  15:20   "Ailə həkimi"                         

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"                           

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                                

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   Televiziya filmi                                 

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"                           

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Günün nəbzi"                                  

  21:30   "Şəxsən Siz"                          

  22:15   Bədii film: "Səma cəngavərləri"                               

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:30     Bədii film: "Sübut olunmayan iddia"                                   

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Bədii film: "Sübut olunmayan iddia" (davamı)                               

  3:00     "Günün nəbzi"                                  

  3:40     Caz musiqisi                          

  4:10     "Şəxsən Siz"                          

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     Televiziya filmi                                 

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"                                 

  24.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental qruplar

  06.30 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı

  07.00 “Yeri, yurdu andım” (Qədim şəhərlər- Bərdə) (f)

  07.30 Musiqi mozaikası

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram

  11.50  Rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Dil bilən delfinlər) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı  bəzəyənlər” (Nigar Rəfibəyli)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Vaqif Bəhmənli (f)

  14.20  Çıxış edir “Qaya” Dövlət ansamblı

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 İnstrumental musiqi  

  15.25 Xalq havaları 

  16.00 Anonslar

  16.05 Almaz Ələsgərova və Heydər Anatollunun konserti

  16.35 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Melodiyadan-melodiyaya

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Fikrət Qoca (f)

  19.35 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Oxuyur Ramil Qasımov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada konserti

  20.45 Simfonik valslar 

  21.00 “Tərəkəmə”

  21.30 Mahnı axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar” (Dilbər Axundzadə) (f)

  22.40 Oqtay Ağayevin lent yazıları

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Nazim Əliverdibəyov) (doğum günü) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xaqani  (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”)  

  00.35 Televiziya tamaşalarına yazılmış musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10   Mahnılarla eldən-elə

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı  bəzəyənlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”  (təkrar)

  03.40 Aşıq Əkbər Cəfərovun lent yazıları (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Friday Friday

  18.08.2017                            

  8:00     "Xəbərlər"                  

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                     

  11:00   "Xəbərlər"                  

  11:30   "Bağçılıq"                  

  12:00   Cizgi filmləri             

  12:15   Bədii film: "Dağlarda döyüş"                       

  13:30   "Tələbə dünyası"                   

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   "Günün nəbzi"                       

  15:20   "Ailə həkimi"             

  16:00   "Musiqi dəqiqələri"               

  16:30   "Müasir Azərbaycan gənci"              

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                     

  18:30   Televiziya filmi: "Həyat davam edir"                       

  19:00   "Region xəbərləri"                 

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"               

  20:00   "Xəbərlər"                  

  20:50   "Günün nəbzi"                       

  21:30   Televiziya filmi                     

  22:00   "Yaradanlar və yaşadanlar"              

  23:30   Bədii film: "Bazaya qayıdış"            

  0:00     "Xəbərlər"                  

  0:30     Bədii film: "Bazaya qayıdış" (davamı)                     

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                

  2:15     Caz musiqisi              

  2:50     "Günün nəbzi"                       

  3:30     "Yaradanlar və yaşadanlar"              

  5:00     "Xəbərlər"                  

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"              

  6:20     "Bağçılıq"                  

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  18.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 Qədim xalq rəqsləri

  07.00 “Gülüş ustaları” (Üzeyir Hacıbəyli) (f) 

  07.30 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Ana dili və  Cəlil Məmmədquluzadə) (f)

  10.35 Oxuyurlar Aytən Məhərrəmova və Rövşən Əziz

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Mahnı çələngi

  11.40 Çıxış edirlər Etibar Qasımbəyli və Hacı Həmidoğlu

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (təkrar)                                                                                            

  12.25 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Oxuyurlar Leyla İdrisova və Nurlan Növrəsli

  14.30 “Azərbaycan əsgəri” (Sərhəd Qoşunlarının yaranması və inkişafı haqqında)

  14.50 Marşlar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicatın –“Mirzə Şəfi”)  (f)  

  15.20 Musiqi lövhələri

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Şabran Zeyvə kəndi) 

  15.50 Uşaq nəğmələri

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi” (canlı)

  17.50 Əziz Əkbər Əzizli  - “Orkestr pyesləri”

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi çələngi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa”  (Yaşar Süleymanlı) (f)  

  19.35 Estrada müğənnilərinin konserti

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Sərhəd Qoşunları Günü münasibətilə bayram konserti

  21.00 “Qərib axşamlar” (Şair Fərid Hüseyn)

  21.30 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov adına estrada-simfonik orkestri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Səs xəzinəmizdən”.  Sona Aslanova və Bülbülün lent yazıları

  22.30 “Sarıtel” (Sarı aşıq)  (təkrar)

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirvarid Dilbazi (II veriliş) (f) 

  00.20 Klassik musiqi saatı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar” (təkrar)

  03.40 “Sahil çıraqları”. Musiqi proqramı 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Saturday Saturday

  19.08.2017                            

  8:00     "Xəbərlər"                  

  8:30     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                     

  11:00   "Xəbərlər"                  

  11:30   Bədii film: "Pələnglər komandası"               

  12:50   "Hazırcavablar"                     

  13:30   "Şahmat klubu"                     

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   "Günün nəbzi"                       

  15:10   Televiziya filmi: "Könül təranələri"              

  16:00   "Turan"                      

  16:30   "Kənd saatı"              

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   "Kino-xəbər"             

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                     

  18:30   "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  19:00   "Region xəbərləri"                 

  19:30   "Musiqi dəqiqələri"               

  20:00   "Xəbərlər"                  

  20:30   "Bizim planet"                       

  21:15   Bədii film: "On il sonra"                   

  23:00   "Bu axşam"                

  0:00     "Xəbərlər"                  

  0:30     "Retro". Bədii film: "Böyük vals"                

  2:25     Caz musiqisi              

  3:10     "Bu axşam"                

  4:10     "Bizim planet"                       

  5:00     "Xəbərlər"                  

  5:30     "Kənd saatı"              

  6:00     "Kino-xəbər"             

  6:15     "Turan"                      

  6:45     Sənədli film: "Devid Attenborla bitkilər səltənətində"                    

  7:40     "Azərbaycan - yurdum mənim"                    

  8:10     Cizgi filmləri              

  19.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental heyətlər

  06.30 Estrada proqramı

  07.00 “Çiçək yağışı” (Zəlimxan Yaqub) (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Çıxış edir “İst-er-Vest” qrupu

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”   (Bayıl qəsri)  (f)

  12.30 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (“Yüz ölç,  bir biç”. Söz haqqında el deyimləri) 

  13.25 Çıxış edir populyar müğənnilər

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Hərb tariximizdən” (General – mayor Mustafa Nəsirov haqqında)

  14.20 Vətənpərvərlik mahnıları

  14.40 Oxuyurlar Kamilə Nəbiyeva və Sərxan Bünyadzadə

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Zirvə yolu və bu yolun yolçuları)

  15.30 “Azərbaycan elləri”. Musiqi proqramı

  15.50 “Xatirələr işığında” (Firəngiz Əhmədova) (f)

  16.20 Mahnı çələngi

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Şair, publisist  Əkbər  Qoşalı)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Mirvarid Dilbazinin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü-105)

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin  nəğmələri

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yay düşüncələri” (Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı)

  22.50 Gülarə Əliyevanın lent yazıları

  23.00 “El havası” (Aşıq  Kamandar) (təkrar)

  23.30 Romans axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Mahnılarla eldən-elə

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Muğam dəsgahlarımız

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Zülfüqar Hacıbəyov - “Aşıq Qərib” operası

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Sunday Sunday

  20.08.2017                            

  9:00     "Ovqat"                     

  10:30   "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)                      

  11:00   Sənədli film: "Quşlar üçün cənnət: Ağgöl Milli Parkı"                 

  12:00   "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"                      

  13:00   "Muğam dünyamız"              

  14:00   "Xəbərlər"                  

  14:30   Bədii film: "Gözəl dünya"                

  16:00   "Dadlı dünya"           

  16:30   "Əbədi musiqi"                      

  17:00   "Xəbərlər"                  

  17:30   Bədii film: "Sevgi telləri"                  

  19:00   "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun              

  20:00   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                   

  21:30   "Sevilənlər"                

  22:50   Bədii film: "Ye, dua et, sev"             

  0:55     "Musiqi dəqiqələri"               

  1:30     "Ovqat"                     

  3:00     "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                   

  4:30     "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun              

  5:30     "Sevilənlər"                

  6:50     "Dadlı dünya"           

  7:20     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  20.08.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Şən melodiyalar 

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Çıxış edir estrada müğənniləri

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45  Rəqs musiqisi

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (“Dünyanı  gözəllik xilas edəcək ...”)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Günəşin dostları)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50 Çıxış edir “Köhnə Bakı” instrumental qrupu

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”. Musiqili veriliş

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi

  13.30 “Məktəb illəri” (Şagirdlərə muğam necə öyrədilir) 

  13.50 Musiqi dəqiqələri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Aşıq Ələsgər, Hacı Xanməmmədov –“Güllü-Güllü”)

  15.30 Anonslar

  15.35 Xalq mahnıları müasir aranjimanda

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Heyvanlar mənim dostumdur)

  16.20 Melodiyadan-melodiyaya

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Xocavənd döyüşçüləri qonağımızdır)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix pıçıldayan məkanlar”  (Nargin adası) (f)

  18.40 İnstrumental musiqi 

  19.00 “Söz dünyamız” (Şıxəli Qurbanov)  (doğum günü) (f)

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” (Yayın son ayı)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Alim Qasımov) (2-ci veriliş)                               

  22.30  “Dirijor Niyazidir”. Musiqi proqramı (doğum günü)

  23.00 “Unudulmayanlar” (Xan Şuşinski) (doğum  günü) (f)

  23.30 Lirik mahnılar

  23.50 Yay lövhələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Yadigar səslər”. Xan Şuşinski (doğum günü)

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Rübabə Muradova və İslam Rzayevin lent yazıları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 İnstrumental miniatürlər

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)