Bakı vaxtı : 
TV Proqram
02-05-2016 - 08-05-2016
RADİO Proqram
 • Bazar ertəsi Bazar ertəsi

  09.05.2016     

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  11:40   Bədii film: "Bizim Cəbiş müəllim" 

  13:00   "Nə? Harada? Nə vaxt?". İntellektual oyun

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   Televiziya filmi: "Tariximizə yazılan may"

  15:05   "Zəfər nəğmələri"

  15:30   Bədii film: "Mən sizi dünyalar qədər sevirdim"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Kinosalnamə"

  19:10   "Əbədiyyət"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Sənədli film: "Hədəf Bakıdır"

  21:45   Konsert proqramı

  22:15   "Əlaçı". İntellektual oyun 

  23:15   Bədii film: "Uzaq sahillərdə" 

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Uzaq sahillərdə" (davamı)

  1:05     Televiziya filmi: "Tariximizə yazılan may"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     "Əbədiyyət"

  3:10     "Kinosalnamə"

  4:00     Sənədli film: "Hədəf Bakıdır"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Hərb tariximizdən"

  6:20     Sənədli film: "Heydər Əliyev mədəniyyətin hamisi"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"   

  09.05.2016                                        

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Çıxış edir xor kollektivləri

  7.00 “Sabahınız  xeyir”  

  7.30 “Qələbə günü”. Musiqi proqramı 

  7.45Orkestr pyesləri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”   

  10.25 Odlu illərin nəğmələri

  10.45 Bayram lövhələri 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Musiqi çələngi

  11.50 Marşlar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram   

  12.30 Vokal duetlər

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Nurəngiz Gün – “Salamat qal, Ağcayol” 

  14.30 Tofiq Babayevin melodiyaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                   

  15.05 El havaları

  15.30 “Tarixin zəfər səhifəsi” 

  16.00 Qələbə gününə həsr olunmuş bayram konserti 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, əziz veteranlar ...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Radionun qızıl fondundan”. Gülhüseyn Hüseynoğlu  

  18.35 Xanım Qafarovanın lent yazıları  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Faiq Sücətdinovun mahnıları 

  19.30 “Mirzə Hüseyn” segahı. Oxuyur Mütəllim Dəmirov 

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Estrada proqram

  21.00 Kələntər Kələntərli –“Bənna idi atam mənim”  

  21.30 Nəğməli axşamlar  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ocaq başı”  

  23.30 Çıxış edir Borçalı aşıqları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Məhsəti Gəncəvi   

  00.20 Təsnif və xalq mahnıları 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Dünya beş günlük deyil”. Məmməd Salmanov  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Kələntər Kələntərli –“Bənna idi atam mənim”  

  02.40  Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı”     

  03.40 Çıxış edir Vidadi Paşayev  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Çərşənbə axşamı Çərşənbə axşamı

  10.05.2016     

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:30   "Böyük ömrün anları"

  12:25   "Musiqi dəqiqələri"

  13:00   "Əbədiyyət"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:30   "Vətənə, xalqa həsr edilən ömür"

  15:20   "Musiqi dəqiqələri"

  15:50   "Əbədiyyət"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:30   "Musiqi dəqiqələri"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:30   Sənədli film: "Heydər Əliyev mədəniyyətin hamisi"

  19:00   "Region xəbərləri"

  19:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   "Əbədiyyət"

  21:50   Konsert proqramı

  22:30   Bədii film: "Böyük dayaq"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:30     Bədii film: "Dədə Qorqud"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     Bədii film: "Dədə Qorqud"  (davamı)

  2:55     Konsert proqramı

  3:50     "Əbədiyyət"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Əbədiyyət"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim" 

  10.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Uvertüra və marşlar

  6.30 Çıxış edir “A-trio” qrupu 

  6.45 El təranələri  

  7.00 İmamverdi İsmayılov - “Azərbaycanın özü qədər əbədi”  

  7.30 “Əlvan çiçəklər”. Musiqi proqramı

  7.45 Çıxış edir ART Əfsər Cavanşirov adına “Bənövşə” uşaq xoru

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00  Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Adın şöhrət - şan yerimiz”.  Musiqi proqramı

  10.30 Ramiz Məmmədzadə - “Zirvə”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı   

  11.30 “Xeyrə qənşər”   

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Yeniyetmələr üçün  proqram  

  12.30 “Xalq Heydər söyləyəcək”.  Ədəbi  kompozisiya  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  14.40 Aşıq havaları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “El bilir ki, sən mənimsən”. Musiqi proqramı

  15.45 Niyazi- “Qaytağı” və “Vals” əsərləri

  16.00 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları 

  16.50  “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  17.50 Tahir Taisoğlu –“Böyük vətəndaş haqqında oda”

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası”  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Xalqın ümid çırağı”  

  19.35 Ulu öndərin sevdiyi musiqi əsərləri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı çələngi 

  20.50 Vasif  Adıgözəlov –“Şənlik” süitası  

  21.00 Elman Həbib  -“Heydərnamə”  

  21.50 Gülarə Əliyeva - “Rapsodiya”

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “El yolunda”. Musiqi proqramı

  22.40 Çıxış edir instrumental heyətlər

  23.00 “Axşam görüşləri”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Məhsəti Gəncəvi   

  00.20 “Gecə düşüncə...”  

  00.50 Yaz lövhələri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının opera musiqisi  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Xalq Heydər söyləyəcək”. Ədəbi kompozisiya  

  02.40 Çıxış edir tarzən Zamiq Əliyev 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”   

  03.40 Ötən illərin populyar nəğmələri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Çərşənbə Çərşənbə

  11.05.2016     

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  12:05   Bədii film: "Şahzadə Veliant"

  13:30   "Təmas nöqtəsi"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "Doqquzuncu legionun qartalı"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Musiqi mozaikası"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Hərb tariximizdən"

  19:00   "Region xəbərləri"

  19:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Dəniz piyadası-3"

  22:15   "Breyn rinq". İntellektual oyun

  23:15   Bədii film: "İmperator klubu"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "İmperator klubu" (davamı)

  1:20     Caz musiqisi

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     Televiziya filmi

  3:00     "Təmas nöqtəsi"

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Hərb tariximizdən"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"

  11.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Ovqat” musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Çıxış edir “Suvar” instrumental ansamblı  

  7.00 “Xeyrə qənşər”  

  7.30 Aşıq Mikayıl Azaflının lent yazıları 

  7.45 Rəqslər

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Qəmbər Hüseynlinin mahnıları

  10.30 Çıxış edir Etibar Qasımbəyli

  10.50 “Şair öz səsində”. Nisəbəyim  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Elçin Cəlilovun lent yazıları

  11.30 “Yurd yeri”  

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                     

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.25 Çıxış edir gənc qadın xanəndələr  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası”  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı  

  15.30 Xalq ritmləri

  15.40 “İgidnamə”  

  16.00 “Ailə həkimi”  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Yusif Kərimov - “Nağıl adam haqqında nağıl”

  18.35 Cahangir Cahangirovun mahnıları 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi

  19.45 Çıxış edir Elxan Səmədzadə  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Yeni lent yazıları

  20.40 Oxuyur Nüşabə Ələsgərli

  21.00 “İlham çeşməsi”

  21.30 Qədim xalq mahnıları 

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”   

  22.40 İqbal Ağayevin melodiyaları 

  23.00 “Sarıtel”  

  23.55 Anonslar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhsəti Gəncəvi  

  00.20 Musiqi mozaikası

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Muğamlarımızın vəsfi”   

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Ramiz Məmmədzadə - “Zirvə”  

  02.40 Vətən nəğmələri 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Azərbaycan bəstəkarlarının populyar əsərləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Cümə axşamı Cümə axşamı

  12.05.2016     

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  12:00   Sənədli film

  12:30   "Mən də uşaq olmuşam"

  13:00   "Əlaçı". İntellektual oyun 

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "RED-1"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Musiqi mozaikası"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Azərbaycan tarixi"

  19:00   "Region xəbərləri"

  19:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Təntənəli final"

  22:15   "Şəxsən Siz"

  23:00   "61!". İntellektual oyun

  23:30   Bədii film: "Əfsanə"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Əfsanə" (davamı)

  1:45     "Musiqi mozaikası"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     "Azərbaycan tarixi"

  2:45     "Şəxsən Siz"

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Mən də uşaq olmuşam"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"  

  12.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental el havaları 

  6.30 “Salam, əsgər”. Musiqi proqramı 

  6.45 “Unison” qrupunun lent yazıları 

  7.00 “Yurd yeri”  

  7.30 Çıxış edir “Buta” kamera xoru  

  7.45 Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları mövzusunda fantaziyalar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 Saz havaları 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Müzəffər Şükür  

  14.20 Oxuyur Brilliant Dadaşova

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”  

  15.25 Səid Rüstəmovun mahnıları   

  16.05 Musiqi çələngi

  16.40 Çıxış edir Mahmud Salah  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 ART Tofiq Əhmədov adına estrada - simfonik orkestrinin konserti 

  18.30 Oxuyur Teyyub Aslanov   

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Hüseyn Arif

  19.35 Əli Səliminin melodiyaları 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi kaleydoskopu

  20.45 Telman Hacıyev- XÇA orkestri üçün “Süita”

  21.00 “Qərib axşamlar”  

  21.30 İlhamə Qasımovanın iştirakı ilə konsert

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar”  

  22.40 Çıxış edir xalq ifaçıları   

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh  

  00.20 “Yaddaş səhifələri”   

  00.35 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  01.00 “Dastan saatı”   

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”  

  02.40 Lirik melodiyalar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”    

  03.40 Çıxış edir “Röya” ansamblı 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Cümə Cümə

  06.05.2016                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:20   "Bağçılıq"                              

  11:50   Cizgi filmləri                         

  12:30   "Tələbə dünyası"                               

  13:00   "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun                          

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:20   "Ailə həkimi"                         

  15:05   Bədii film: "Nəzərdən qaçırmaq"                             

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:20   "Musiqi mozaikası"                           

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:20   Televiziya filmi                                 

  19:00   "Region xəbərləri"                             

  19:20   "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:50   "Əbədiyyət"                          

  22:00   "Yaradanlar yaşadanlar"                               

  23:30   Bədii film: "Dənizlərin hakimi"                                

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:20     Bədii film: "Dənizlərin hakimi" (davamı)                            

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  2:15     Caz musiqisi                          

  2:30     "Musiqi xəzinəsi"                              

  4:00     "Əbədiyyət"                          

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"                          

  6:20     "Bağçılıq"                              

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)                            

  7:15     "Azərbaycan - yurdum mənim"         

  06.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Hərbi marşlar

  7.00 “Çiçək yağışı”

  7.30 Oxuyur Xədicə Abbasova

  7.45 İnstrumental melodiyalar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  

  10.35 Vokal duetlər

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi çələngi

  11.45 “Unudulmaz ifalar”. Ələkbər Əsgərov

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”. Uşaqlar üçün proqram                                                                                

  12.35 Şəfiqə Axundovanın mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir “İrs” folklor ansamblı

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 “Vətən sevgisi”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”

  15.20 İnstrumental  miniatürlər

  15.30 “Əsrlərə  səyahət”

  15.50 Xəyyam Mirzəzadə - “Muğan lövhələri” süitası

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir Kənan Əsədov

  18.20 Musiqi kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz”

  19.35 “Yadigar səslər”. İslam Rzayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Populyar  musiqi əsərləri

  20.50 Vaqif Mustafazadə- “Bayatı-şiraz” muğamı mövzusunda fantaziya

  21.00 “Elçi daşı”

  21.30 Mahnı qanadlarında

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Unudulmaz ifalar”. Zaur Əliyev  və  Kazım Aslanlı

  22.30 “Söz naxışı”

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Şəhriyar  

  00.20 “Xarı bülbül”  instrumental qrupunun lent yazıları

  00.30 Sevda Məmmədlinin melodiyaları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Operettalar aləmində”. Musiqi proramı

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”

  02.40 Surə İbrahimovanın lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”

  03.40 Lirik instrumental musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Şənbə Şənbə

  07.05.2016                                        

  8:00     "Xəbərlər"                             

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı                                 

  11:00   "Xəbərlər"                             

  11:20   Bədii film: "Bizim böyük ailəmiz"                           

  12:45   "Hazırcavablar"                                 

  13:30   "Şahmat klubu"                                 

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:20   Bədii film: "Əcdadların zirehləri"                            

  16:00   "Turan"                                  

  16:30   "Kənd saatı"                          

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:30   "Kino-xəbər"                         

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)                                

  18:30   "Musiqi mozaikası"                           

  19:20   "Bizim planet"                                   

  20:00   "Xəbərlər"                             

  20:30   Bədii film: "Qızıl əllər"                                 

  22:00   "Nə? Harada? Nə vaxt?". İntellektual oyun                        

  23:00   "Bu axşam"                           

  0:00     "Xəbərlər"                             

  0:20     "Retro". Bədii film: "Patton"                        

  3:15     "Musiqi mozaikası"                           

  3:30     "Bu axşam"                           

  4:30     "Bizim planet"                                   

  5:00     "Xəbərlər"                             

  5:30     "Kənd saatı"                          

  6:00     "Kino-xəbər"                         

  6:15     "Turan"                                  

  6:45     Televiziya filmi                                 

  7:25     "Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu"                               

  8:00     Cizgi filmləri              

  07.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.30 “Bakı bayatıları”. Musiqi proqramı

  6.45 Rəqslər

  7.00 “Müdriklər  belə deyib” 

  7.30 Vokal duetlər

  7.50 Rəşid Şəfəqin uşaq  nəğmələri

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Sözsüz mahnılar

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 Dadaş Dadaşov- XÇA orkestri üçün  “Süita”

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”

  12.30 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu

  13.25 Zərb muğam və xalq mahnıları

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Məktəb illəri”

  14.25 Çıxış edir Hacı Həmidoğlu 

  14.40  Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)         

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”

  15.30 “Kino və musiqi”

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.20 “Klassik irsimizdən”. Molla Vəli Vidadi 

  17.00  Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub”

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Gənc ifaçıların  konserti

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 “Zabul-segah” dəsgahı. Oxuyur Zakir Əliyev

  20.45 Bəstəkarlarımızın  orkestr  pyesləri

  21.00 “Yaz düşüncələri”

  21.40 “Unudulmaz ifalar”. Tarzən Sərvər İbrahimov

  22.00 Xəbərlər                  

  22.10 “Bu gün sizinlə”

  23.00 “El havası”

  23.30 Mahnı və romanslar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Radionun qızıl fondundan”. Rəşid Behbudovun İran konsertləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Klassik  şairlərin qəzəllərinə ifa olunmuş muğamlar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən  parçalar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Estrada konserti

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı

 • Bazar Bazar

  08.05.2016                                        

  9:00     "Ovqat"                                 

  10:30   "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)                                  

  11:00   "Parlaq zəka". İntellektual yarış                               

  12:00   "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"                                  

  13:00   "Muğam dünyamız"                          

  14:00   "Xəbərlər"                             

  14:20   Cizgi filmləri                         

  15:00   Bədii film: "Bizim Cəbiş müəllim"                           

  16:20   "Parlament həftəsi"                           

  17:00   "Xəbərlər"                             

  17:20   Vasif Adıgözəlov "Qarabağ şikəstəsi" oratoriyası                           

  18:10   "Mən azərbaycanlıyam". İntellektual oyun                          

  19:10   "Xəyanət. Şuşa"                                

  20:00   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                               

  21:30   "Breyn rinq". İntellektual oyun                                

  22:30   "Sevilənlər"                           

  0:00     Bədii film: "Gələcək haqqında xatirələr"                             

  1:55     "Əbədi musiqi"                                 

  2:40     Bədii film: "Zabitlər"                                    

  4:10     "Xəyanət. Şuşa"                                

  5:00     "Həftə". Analitik-informasiya proqramı                               

  6:30     Televiziya filmi                                 

  7:10     Vasif Adıgözəlov "Qarabağ şikəstəsi" oratoriyası

  08.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Azad olacaq Qarabağ”. Musiqi proqramı

  6.20 İnstrumental melodiyalar

  6.30 “El havası” 

  7.00 “Torpağına baş əyərəm, ey Vətən”. Musiqi proqramı

  7.20  Arif Məlikov-  Simfonik poema

  7.30 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı  

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Qəhrəmanlıq nəğmələri

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram

  10.40 “Anasının balası”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Vasif Adıgözəlov - “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası 

  11.45 Marşlar

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Dünəndən bu günə”

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Azad Zahidin mahnıları

  13.30 “Azərbaycan əsgəri” 

  13.50 Sevda İbrahimova - “Sənin üçün darıxıram  Şuşam ” əsəri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Olmalıyıq vətən daşı”. Radio-kompozisiya

  15.30 “Anamız Vətən”. Musiqi proqramı

  16.00 “Bəhər”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram 

  16.20  “Radionun qızıl fondundan”. Üzeyir Hacıbəyli –“Koroğlu” operası

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Şuşanın dağları başı dumandı”. Radio - kompozisiya

  18.40 Cəlal Abbasov –“Səni bir daha görə bilsəydim” simfoniyası

  19.00 “Söz dünyamız”

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” 

  22.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  23.00 “Unudulmayanlar”

  23.30 Soltan Hacıbəyovun əsərləri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                            

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental  konsertləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı 

  02.40 Şikəstələr

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq”

  03.30 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi lövhələri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram