İNTELLEKTUAL

"Mən azərbaycanlıyam"

Veriliş gənclərin bilik səviyyəsini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. Aparıcının verdiyi suallar əsasında onların ölkəmiz haqqında hansı bilgiyə malik olmaları müəyyən edilir.

13:30 / Çərşənbə