MAARİFÇİ

Tarixin izi ilə

Azərbaycanın tarixində xidmətləri olan şəxsiyyətlərin həyat yoluna bu verilişdə işıq saçılır. Verilişdə, əsasən, tarixçilərin, etnoqrafların, filoloqların, siyasət adamlarının fikirləri öyrənilir.

14:20 / Şənbə