Azerbaijani President announces villages liberated from Armenian occupation yesterday

Azerbaijani President announces villages liberated from Armenian occupation yesterday

26 October, 13:15 Share on social media:

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has announced the names of the villages of Zangilan, Jabrayil and Gubadli regions liberated from the Armenian occupation yesterday.

Zangilan region: Birinji Alibayli, Ikinji Alibayli, Raband, Yenikand;

Jabrayil region: Govshudlu, Sofulu, Dagh Mashanli, Kurdlar, Hovuslu, Chalabilar;

Gubadli region: Padar, Afandilar, Yusifbayli, Chaytumas, Khanlig, Sariyatag, Mollaburhan and Gubadli city. 

CANLI YAYIM