ƏSLİNDƏ BİZ
PUBLİSİSTİK

ƏSLİNDƏ BİZ

Verilişdə əsirlərdir nəsildən-nəsilə ötürülən milli və mənəvi dəyərlərimizin qorunmasından və təbliğindən söhbət açılır. Bu dəyərləri yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürülmək üçün müzakirələr aparılır.

.

CANLI YAYIM